Coaching terapeutyczny, coach i psychoterapia

05.07.2022

Spis treści:
 

Coaching terapeutyczny - czym się charakteryzuje?
 

Z niektórymi odpowiedziami na pytania dotyczące naszego życia możemy poradzić sobie sami, jeśli sięgamy do znanych nam, sprawdzonych sposobów osiągania równowagi i dobrobytu osobistego. Jeśli mamy czas, energię i potrafimy dać sobie przestrzeń na refleksję, to z dużym prawdopodobieństwem dopasujemy wystarczająco dobre rozwiązania, które zapewnią nam pożądany stan bycia.

W trakcie naszego życia zdarzają się jednak takie momenty, w których dochodzimy do miejsc granicznych, to znaczy takich, gdzie dotychczasowe rozwiązania nie mają racji bytu i nasze doświadczenia oraz wiedza, chociaż przydatne, już nie wystarczają. Potrzebujemy czegoś zupełnie nowego, aby przekroczyć próg, pójść dalej i móc rozwijać się oraz wzrastać jako człowiek. I tu z pomocą przychodzi Coaching (Coaching Terapeutyczny).

Coaching Terapeutyczny pomaga spojrzeć na życie z szerszej perspektywy, obejmując obszary, w których funkcjonujesz, zależności między nimi oraz znaczenie, które im nadajesz. Sprawdzisz co jest dla Ciebie naprawdę ważne na ten moment, na jakie zmiany masz gotowość, jakie masz zasoby oraz czego potrzebujesz, żeby sprawnie ruszyć z miejsca oraz co będzie pierwszym właściwym krokiem w tej podróży, żeby była w zgodzie z Tobą.

 

Jak pomaga coaching terapeutyczny?
 

Dzięki indywidualnym sesjom coachingowym zapewniającym bezpieczną, nieosądzającą przestrzeń, zdobywasz większą świadomość nurtujących Cię problemów oraz trudności, których doświadczasz. Uzyskujesz jasność co do tego, gdzie jesteś teraz w swoim życiu, gdzie chciałabyś być i co stoi na przeszkodzie, aby dojść do celu. Innymi słowy- identyfikujesz przyczyny źródłowe swoich problemów oraz sposoby na korzystne rozwiązania. Spotkania z Coachem zapewniają Ci skuteczne narzędzia do pracy z tymi przeszkodami (które często są nieświadome), abyś mógł/mogła przejść w kierunku zmiany, której chcesz doświadczyć.

W każdej sesji Coach bierze pod uwagę Twoje indywidualne potrzeby jako klienta i dąży do "spotkania się z Tobą tam, gdzie jesteś". Dlatego każda sesja może być inna. Każda osoba i doświadczane sytuacje są wyjątkowe, istnieją jednak wspólne sposoby pracy, które będą pomocne dla każdego. Połączenie technik pozwala odkrywać problemy holistycznie, zarówno na poziomie ciała, jak i umysłu.

Aby lepiej wyobrazić sobie podejście coachingu terapeutycznego, możemy posłużyć się metaforą drzewa, w którym liście drzewa są manifestacją fizycznych objawów, myśli, uczuć i zachowań, których doświadczamy. Gałęzie to sytuacje i wydarzenia, które je powodują. Pień drzewa zawiera nasze przekonania (jak biegnące przez nie pierścienie), a korzenie drzewa są oryginalnymi doświadczeniami, które spowodowały, uformowanie tych przekonań. W pracy z Coachem przyglądasz się wszystkim, różnym aspektom w sposób, który wpływa na zrozumienie całego systemu drzewa, tj. Ciebie!

 

Jak wygląda proces coachingowy?
 

Na proces coachingowi składa się od 3-12 spotkań, średnio jest to pomiędzy 4-8 sesji.

Początkowo badamy, w jaki sposób dana trudność, sprawa czy temat, z którym przychodzisz wpływa na Ciebie i jak tego doświadczasz (jakie odczucia rejestrujesz w ciele). Następnie sprawdzamy przed czym to doświadczenie Cię powstrzymuje albo/i do jakich reakcji stymuluje. Sprawdzamy kiedy konkretnie czujesz się w ten określony sposób (przez cały czas, w pracy lub wokół pewnych osób, w konkretnych sytuacjach)? Badamy wpływ, jaki ma to na twoje życie. Na przykład dlaczego powstrzymuje cię przed nawiązywaniem kontaktów towarzyskich lub rozpoczęciem nowej kariery.

Wyobrażamy sobie, jak chciałabyś/chciałbyś, aby było inaczej – jak by to było – gdyby nie było przeszkód w zdobywaniu upragnionego kierunku? Możemy wtedy zacząć odkrywać podstawowe przyczyny Twojego problemu i utknięcia w nim. Mogą to być doświadczenia, które miałaś/miałeś w przeszłości oraz ograniczające przekonania, które utrzymujesz na temat siebie i świata, które rozwinęły się w wyniku tych doświadczeń (takie jak "nie jestem wystarczająco dobra", „nie dam rady”, „inni mają łatwiej”, „to się nie może udać”, itp.).

Z tego miejsca, pracujemy z tymi myślami, uczuciami i przekonaniami (które często są nieświadome), abyś czuł/a się sprawcza i pewna swoich wyborów w przyszłości. Odbywa się to delikatnie i skutecznie przy użyciu narzędzi i technik, które opisałam na początku. Sesje zachęcą Cię również do zmiany relacji z samym sobą, na taką, która jest bardziej akceptująca i wspierająca.

 

Coaching a psychoterapia
 

Coaching terapeutyczny to połączenie terapii i coachingu. Jest skoncentrowany na rozwiązaniach, pomagając znaleźć odpowiedzi na istotne dla Ciebie zagadnienia, zapewniając jednocześnie korzyści płynące z tradycyjnej terapii. Sesje z Coachem mogą wspomóc Cię w procesie rozwojowym, jak również w rozwiązywaniu trudności takich jak stres, lęk, wypalenie, problemy ze zdrowiem fizycznym, depresyjny nastrój, brak pewności siebie czy niska samoocena.

Coaching terapeutyczny integruje wiele metod rozwojowych i terapeutycznych, np. pracę z metaforą i obrazowaniem, metody i techniki psychologii rozwojowej, terapii poznawczo-behawioralnej, terapii Gestalt, terapii zorientowanej na rozwiązaniu, wizualizacji, techniki uważności – wszystko to, aby pomóc Ci osiągać cele i utrzymywać dobrą formę psychiczną i fizyczną. Założeniem jest, aby być bardziej zrelaksowanym i zadowolonym z życia. 

Coaching terapeutyczny jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które mają motywację do wprowadzenia zmian w swoim życiu, jednak nie wychodzi im to w pełni, gdyż ich zasoby są przyblokowane z powodów takich jak przeżyty kryzys, trauma, poczucie pustki lub innych, nierozpoznanych do tej pory. Osoby te są generalnie dość zadowolone ze swojego życia, jednak chciałyby je wzmocnić, poprawić w niektórych obszarach.

 

Psychoterapia metodą CoreEnergetis, a coaching terapeutyczny

 

Terapia metodą CoreEnergetics skupia się na relacji pomiędzy emocjami, umysłem, ciałem, wolą i duchowością człowieka. Ciało i jego odczucia w terapii CoreEnergetics, połączenie z nimi lub też brak połączenia wskazuje na różnego rodzaju napięcia, które blokują przepływ energii życiowej człowieka, powodując rozmaite dolegliwości na poziomie emocjonalnym, psychicznym i fizycznym.

Klienci, z którymi pracuję w terapii CoreEnergetics, albo czują bardzo głęboko, albo nie czują prawie nic, są odcięci od swoich emocji. W pierwszym przypadku, możemy być wręcz przytłoczeni własnymi emocjami i doświadczeniami czując, że jesteśmy zbyt wrażliwi- wtedy szukamy sposobów wsparcia siebie i radzenia sobie w sytuacjach przeciążeń. Czasami jako mechanizm radzenia sobie, możemy odciąć się od naszych emocji, a co za tym idzie, stracić kontakt ze sobą, ze swoim ciałem, ze swoimi potrzebami.
W takim przypadku stawanie się bardziej wrażliwym na siebie i nasze doświadczenie życia będzie niezwykle korzystne. W obu przypadkach celem jest przywrócenie poczucia równowagi, świadomości tego kim jestem, czego potrzebuję, jakie życie chcę prowadzić. 

Dopiero taka wiedza o sobie pozwala na skuteczne określanie planów i precyzowanie celów, które w pełni odpowiadają na nasze własne potrzeby i mają szansę zaspokoić nasze głębokie pragnienia i tęsknoty.

 

Wprowadzenie coachingu terapeutycznego na tym etapie pracy z klientem, wzmacnia cały proces, pozwala pełniej połączyć się ze sobą, wspiera samopoczucie emocjonalne, pomaga złagodzić stres i niepokój, zwiększa pewność siebie i poczucie własnej wartości oraz pozwala doświadczyć pozytywnych zmian w życiu.

 

 

Narzędzia coachingowe pomocne w psychoterapii
 

Koło Życia to jedno z narzędzi coachingowych, które polecam w temacie sprawdzenia stanu satysfakcji z równowagi w Twojej obecnej sytuacji życiowej oraz tego jakich zmian potrzebujesz. Najlepiej wykonać to ćwiczenie z Coachem, który zadając pytania poprowadzi Cię do głębszych wglądów i refleksji.

Koło życia jako narzędzie coachingowe można robić wielokrotnie, w różnych odstępach czasu, gdyż nasze wartości, cele i priorytety ulegają zmianie, tak jak samo życie.
 

Możesz też samodzielnie wykonać ćwiczenie coachingowe. Jak to zrobić?
 

Narysuj na kartce koło, podziel je na 8 równych części i każdą z nich opisz ważną dla Ciebie sferą życia, jak np.:

 • rodzina i przyjaciele, 

 • zdrowie i sprawność fizyczna, 

 • kariera/praca, 

 • pieniądze, 

 • miłość/partner,

 •  rozwój, 

 • duchowość,

 •  inne (ważne dla Ciebie).
   

Przyjmij skalę, zaczynając od środka koła:

- brak satysfakcji – 0, do obramowania koło, gdzie poziom satysfakcji – 10.

 

W każdym z obszarów oznacz poziom, na którym znajdujesz się dziś (ten, na którym jesteś, NIE ten, na którym chciałbyś być). Następnie zadaj sobie kilka pytań, np. takich:

 

 • Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu na teraz i na jakim poziomie satysfakcji znajduje się na kole?
 • W jaki sposób oznaczone poziomy łączą się ze sobą, np. poziom satysfakcji z relacji z poziomem satysfakcji finansowej, itp.
 • Które z obszarów chciałabyś zmienić? Jaki poziom dla poszczególnych obszarów będzie dla Ciebie  satysfakcjonujący (i nie musi to być 10!)
 • Którym obszarem mogłabyś się zająć w pierwszej kolejności, tak, aby w Twoim odczuciu, obraz całego koła się poprawił?
 • Dlaczego wybrałaś akurat ten obszar? Jak zmieni się Twoje życie, gdy zajmiesz się tym obszarem?
   

Na podsumowanie ćwiczenia, wypisz 3 rzeczy, mogą być drobne zmiany, które wprowadzisz w życie dla poprawy satysfakcji z wybranego obszaru.

Powodzenia!

 

coaching a psychoterapia

Autorka: Mariola Łuka - certyfikowany ICF Coach, psychoterapeutka  CoreEnergetics pracująca z dorosłymi, parami, młodzieżą od 16 roku życia, prowadzi terapię w języku angielskim.
 coaching, psychoterapia
 

 

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane