Czym różni się psychoterapeuta od psychiatry?

10.03.2023

Spis treści:
 


Psychoterapeuta, a psycholog - różnice

 

Pomimo coraz większej wiedzy w temacie zdrowia psychicznego wśród Polaków to jednak w dalszym ciągu wiele osób ma problem z rozróżnieniem czym zajmuje się psycholog, kim jest psychoterapeuta czy też, co należy do kwalifikacji lekarza psychiatry. Często mylone są te profesje, przez co wiele osób nie wie do kogo udać się ze swoim problemem i czego oczekiwać od danego specjalisty. 


 

Zarówno psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra zajmują się leczeniem zdrowia psychicznego, jednak każdy z nich innym jego aspektem.


 

Psycholog, psychoterapeuta i psychiatra zajmują  tak naprawdę trzy różne zawody, które różnią się między sobą zarówno ukończoną ścieżką kariery, jak i posiadanymi kwalifikacjami, możliwościami interwencji i pomocy oraz uprawnieniami.

 

 

Psycholog i psychoterapeuta to pojęcia które często w społeczeństwie używane są zamiennie. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, czym się różni psycholog od psychoterapeuty. Wprawdzie wielu specjalistów może posiadać te tytuły łącznie, jednak warto wiedzieć w istocie jakie różnice między nimi występują.

 

 

Psycholog to inaczej absolwent 5-letnich studiów psychologicznych. Dotychczas ścieżka edukacji na tym kierunku dopuszczała jedynie jednolite studia magisterskie, co oznacza, że na kierunku psychologia nie występował podział na 3 letnie studia licencjackie tzw.  I stopnia oraz 2 letnie studia magisterskie II stopnia. Obecnie sam rozwój kierunku psychologii, jak i rozszerzenie takich specjalności jak psychologia biznesu czy przedsiębiorczości spowodował, że wiele uczelni proponuje kandydatom na studia również opcje studiów licencjackich. 

 

Psychologia jako dyscyplina naukowa dzieli się na różne specjalności takie jak: psychologia biznesu, psychologia sportu, psychologia transportu, psychologia społeczna, psychologia sądowa, psychologia kliniczna czy neuropsychologia. Co ważne to również fakt, że nie każda osoba posiadająca tytuł psychologa może pomagać ludziom i świadczyć pomoc psychologiczną. Dotyczy to przede wszystkim specjalistów w obszarze psychologii biznesu, zarządzania czy marketingu. 


 

Na czym więc polega pomoc psychologa?


 

Specjalista jakim jest psycholog kliniczny, pracujący w różnego typu placówkach takich jak poradnie zdrowia psychicznego czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży posiada odpowiednią wiedzę i kwalifikacje do tego by pomagać innym.

 

Psycholog kliniczny może zatem dokonać diagnozy psychologicznej w kierunku różnego rodzaju problemów natury psychicznej oraz zaburzeń czy też chorób psychicznych. Psycholog ma uprawnienia do korzystania z kwestionariuszy i testów psychologicznych, które pozwalają na rozpoznawanie poszczególnych dolegliwości czy mogą określać stan psychiczny danej osoby. Psycholog może zatem przeprowadzić badanie w kierunku rozpoznania zaburzeń emocjonalnych, np. depresji, zaburzeń osobowości czy zdiagnozować poziom naszej inteligencji lub określić rodzaj naszego temperamentu.

 

 

Psycholog ma też uprawnienia do wystawiania różnego rodzaju opinii, orzeczeń, zaświadczeń czy formułowania diagnozy psychologicznej ,które stanowią dokument poświadczający o stanie psychicznym i ewentualnych zaburzeniach występujących u danej osoby. 

 

Kompetencje i wiedza specjalistyczna  psychologa pozwalają mu na rozpoznawanie stanów,  problemów psychicznych, chorób psychicznych, znajdowanie ewentualnych źródeł ich problemów oraz umiejętność diagnozowania konkretnych objawów z ich możliwą przyczyną. Wykwalifikowany psycholog potrafi oprócz trafnej diagnozy, wytłumaczyć danej osobie złożoność jej procesów psychicznych oraz ich konsekwencje w życiu codziennym. Psycholog zajmuje się pomaganiem  innym rozwiązywać ich problemy, radzić sobie z codziennymi trudnościami czy wskazywać możliwe sposoby jak sobie z nimi poradzić

 

Psycholog ma też obowiązek  świadczyć wsparcie w ramach pomocy psychologicznej określanej mianem interwencja kryzysowa. , Jest to forma  natychmiastowej pomocy, która pozwala radzić sobie z aktualnym problemem. Interwencja kryzysowa zakłada przede wszystkim aktywne radzenie sobie ze swoimi stanami i emocjami, jakie wystąpiły w sytuacji trudnego czy stresowego zdarzenia. Dzięki interwencji kryzysowej osoba potrafi zapanować nad sytuacją, własnym zachowaniem oraz umie wyciągnąć z niej wnioski. 

 

Jednakże warto wiedzieć o tym, że psycholog nie ma uprawnień do prowadzenia psychoterapii. Jest to więc podstawowa różnica w tym, czym się różni psycholog od psychoterapeuty.  

Zatem czym zajmuje się psychoterapeuta i na czym polega psychoterapia? 

Psychoterapeuta to najczęściej osoba, która również ukończyła studia magisterskie - 5 lat studiów psychologicznych. Psycholog zostaje psychoterapeutą dopiero po odbyciu 4 letnich studiów podyplomowych z psychoterapii. Aby otrzymać tytuł psychoterapeuty i tym samym mieć prawo do wykonywania tego zawodu osoba realizuje szkołę psychoterapii.  

 

Dzięki temu oprócz wyżej wymienionych kompetencji psychologa posiada również kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii wśród osób, które potrzebują terapii w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych.  Jednak nie każdy psychoterapeuta musi być psychologiem. Psychoterapeuci to osoby, które ukończyły również studia z pedagogiki, resocjalizacji, socjologii, filozofii, a nawet studia medycyny. 


 

Innymi słowy psycholog zajmuje się diagnozą, (psycholog diagnosta), potrafi ocenić poziom stanu psychicznego, wystawić diagnozę czy wskazać kierunek leczenia, ponieważ zna i rozumie działanie ludzkiej psychiki, natomiast to psychoterapeuta wie jak pomóc i jak wyleczyć dany problem dzięki odpowiednim procesom terapeutycznym.
różnice psycholog, psychoterapeuta a psychiatra

 

 

 

Jakie uprawnienia ma psychoterapeuta, a jakie uprawnienia posiada psychiatra


 

Znając już podstawową różnicę pomiędzy kwalifikacjami psychologa i psychoterapeuty, zastanówmy się teraz czym zajmuje się  psychiatra?  Czym różni się każdy z tych zawodów oraz kto może wypisać nam zwolnienie lekarskie psycholog czy psychiatra? 

 

Psychiatra to osoba, która ukończyła studia medyczne, a więc może tytułować się jako lekarz medycyny.  Lekarz psychiatra oprócz 6 letnich studiów na kierunku lekarskim, ukończył również kilkuletnią specjalizację z psychiatrii. Dzięki wiedzy i kompetencjom może więc rozpoznawać i diagnozować różnego rodzaju zaburzenia oraz zajmuje się leczeniem chorób psychicznych. 

 

 

Zwolnienie lekarskie, kogo wybrać? Psycholog czy psychiatra?


 

Ponadto to, co wyróżnia psychiatrę najbardziej od psychologa czy psychoterapeuty to fakt, że może on przepisywać leki psychiatryczne, decydować np. o leczeniu szpitalnym czy też wystawiać odpowiednie zwolnienia lekarskie z tytułu zaburzeń psychicznych. Wszelkie zaburzenia psychiczne i choroby leczy psychiatra zarówno w trybie ambulatoryjnym, jak i szpitalnym. 


 

Co ważne lekarz psychiatra może również skierować daną osobę na specjalistyczne badania lekarskie w celu rozpoznania innych chorób czy też powiązania zaburzeń psychicznych z występującymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu jego organizmu.Dzięki temu psychiatra może pomagać również w leczeniu różnych zaburzeń układu nerwowego, a pacjent ma możliwość specjalistycznego i holistycznego podejścia do swoich chorób.
 

 

uprawnienia psychiatry 

 

W czym pomaga psychoterapeuta ?


 

Jak już wspomnieliśmy psychoterapeuta może przeprowadzać właściwą terapię osób, które borykają się z różnego rodzaju problemami natury psychicznej. Kompetencje psychoterapeuty pozwalają mu na stosowanie odpowiedniej metody leczenia i narzędzi terapeutycznych, które są pomocne w radzeniu sobie z konkretnymi trudnościami czy zaburzeniami. 


 

Na czym polega psychoterapia?

 

 

W psychoterapii często mówi się, że jest to innymi słowy leczenie rozmową, a korzenie psychologii i psychoterapii nawiązują do stwierdzenia, że psychoterapia to leczenie duszy i psychiki. 

 

Psychoterapeuta prowadzi terapię - proces w którym dzięki rozmowie ze swoim pacjentem czy klientem może pomóc zrozumieć mu istotę jego problemów, wskazać możliwe przyczyny, pomóc pogodzić się z przeszłością i tym co trudne oraz wesprzeć w radzeniu sobie z problemami i zmianie na lepsze. W zależności od danego nurtu psychoterapii terapeuta może pomagać w różnych obszarach problemów.Psychoterapia jednak zakłada w swojej istocie pomoc osobom w różnego rodzaju rozterkach, trudnościach, problemach, dysfunkcjach, które powodują znaczne cierpienie psychiczne i nie pozwalają normalnie funkcjonować i cieszyć się życiem. Psychoterapia zajmuje się przede wszystkim leczeniem chorób czy zaburzeń psychicznych, jednak można ją stosować nie tylko w takich przypadkach.

 

Jest to również forma pomocy osobom, które nie radzą sobie z wymaganiami codzienności, mają kłopoty z poczuciem własnej wartości i samooceną, nie potrafią stawiać granic, są nieśmiałe, wycofane, zalęknione czy też przechodzą kryzys spowodowany trudną sytuacją. 

 

Do psychoterapeuty warto zwrócić się zarówno jeśli dotykają nas problemy osobiste związane z problemami natury psychicznej  - naszą emocjonalnością, myśleniem, postrzeganiem czy przeżywaniem. Jednakże psychoterapeuta może pomóc również wtedy gdy nie radzimy sobie w bliskich relacjach z rodziną, przyjaciółmi, partnerem czy dziećmi. Do psychoterapeuty warto się udać także jeśli mamy kłopoty w pracy, jesteśmy obciążeni stresem, czy spotkało nas niespodziewane, silnie stresujące wydarzenie, z którym nie umiemy sobie poradzić. 

 Nurty  psychoterapii 

 

 

Psychoterapia to bardzo obszerna dziedzina, ponieważ lata jej rozwoju przyczyniły się do powstania kilku podejść i szkół psychoterapii, które różnorako ujmują człowieka, jego życie psychiczne oraz formy oddziaływania na zdrowie psychiczne. 

 

Wszystkie nurty psychoterapii posiadają naukowe metody leczenia i terapii problemów oraz zaburzeń psychicznych, jednakże różnią się podejściem i zrozumieniem procesów psychicznych człowieka. Każda szkoła psychoterapii w danym nurcie charakteryzuje się innymi metodami i narzędziami stosowanymi w procesie terapii. W końcu też każdy nurt psychoterapii będzie mniej lub bardziej pomocy w leczeniu konkretnego problemu oraz każdej osobie może odpowiadać inne podejście terapii względem jego psychiki.

 

 

Psychoterapia poznawczo- behawioralna CBT (Cognitive Behavioral Therapy)

 

Nurt psychoterapii poznawczo-behawioralnej to obecnie jeden z najpopularniejszych nurtów psychoterapii jakie stosowane są w leczeniu różnych problemów psychicznych. Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest to tzw. praca nad sferą poznania, czyli postrzegania, myślenia, interpretowania czy rozumowania oraz nad sferą behawioralną, czyli inaczej tą związaną z zachowaniem. W terapii poznawczo behawioralnej pracuje się nad zmianą myślenia i kluczowych przekonań, które często są przyczyną różnych zaburzeń i problemów. Dzięki pracy nad naszym myśleniem możemy również nauczyć się kontrolować swoje emocje oraz stany psychiczne, a tym samym zmieniać nawyki w naszym zachowaniu. Wszystko to razem przyczynia się do poprawy naszego funkcjonowania, przynosi ulgę w cierpieniu psychicznym oraz pozwala na konstruktywne zachowania i ogólną poprawę. 


 

Na gruncie psychoterapii poznawczo-behawioralnej wyrosły również inne nurty psychoterapii tzw. nurty trzeciej fali. Odnoszą się one do głównego założenia terapii CBT jakim jest praca nad myśleniem i zachowaniem. Wśród nurtów trzeciej fali wymienić możemy:

 

  • Psychoterapia dialektyczno-behawioralna DBT (Dialectical  Behavioral Therapy),

  • Terapia Akceptacji i Zaangażowania ACT,

  • Terapia Poznawcza oparta na uważności MBCT,

  • Terapia schematów, 

  • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniu TSR,

  • Terapia skoncentrowana na emocjach EFT,

  • Terapia skoncentrowana na współczuciu CFT. 

Wszystkie podejścia terapeutyczne wchodzące w skład tzw. nurtów trzeciej fali CBT opierają się na praktyce uważności oraz koncentracji na tym co “tu i teraz”. 

 

 

 

Psychoterapia psychoanalityczna
 

Nurt psychoterapii psychoanalitycznej nawiązuje do Freuda i jego teorii psychoanalizy. Psychoterapia psychoanalityczna jest często najdłuższym procesem terapii, dlatego też często traktowana jest jako terapia długoterminowa. Sesje psychoterapii odbywają się przynajmniej raz w tygodniu, a sama terapia może trwać nawet kilka lat. Głównym założeniem terapii psychoanalitycznej jest poznanie wewnętrznej natury, a najbardziej wszystkiego co w nas nieświadome i stłumione. Dzięki temu pacjent może poznać kim jest naprawdę oraz przede wszystkim dlaczego jest jaki jest. Psychoterapeuta pełni tutaj rolę przewodnika w świecie stanów psychicznych pacjenta i pomaga mu w odkrywaniu swojego wnętrza. 

 

Psychoterapia psychodynamiczna
 

Psychoterapia psychodynamiczna różni się od psychoterapii psychoanalitycznej, choć obie czerpią z freudowskiej psychoanalizy. W nurcie psychodynamicznym również duży obszar pracy stanowi praca nad nieświadomymi motywami, tłumionymi emocjami czy wypartymi wspomnieniami. W procesie terapeutycznym skupiamy się na znalezieniu głęboko ukrytych przyczyn naszych niepowodzeń, trudności, problemów czy zaburzeń.

Terapia psychodynamiczna nawiązuje do wczesnej relacji z rodzicami, która często ma największe znaczenie dla kształtowania się naszej osobowości, ale także jest również nierzadko głównym źródłem naszych dysfunkcyjnych schematów. 

 

Psychoterapia systemowa
 

Psychoterapia systemowa skupia się w procesie terapii na całym systemie rodzinnym w jakim funkcjonuje dana osoba. Jej obecne trudności, problemy czy zaburzenia rozpatruje na gruncie relacji i powiązań rodzinnych.

 

Psychoterapia humanistyczna
 

Nurt psychoterapii humanistycznej nieco inaczej traktuje człowieka niż inne nurty psychoterapii. Głównym założeniem psychoterapii humanistycznej jest traktowanie człowieka jako jednostki indywidualnej, której głównym zadaniem jest realizacja jej wewnętrznego życiowego potencjału. Wszelkie zaburzenia psychiczne pacjentów czy występujące problemy wynikają jedynie z niemożności realizacji tegoż potencjału, a tym samym ograniczają zdolność człowieka do samorealizacji.

 

Podejście humanistyczne odnosi się do człowieka jako całości, uwzględnia więc jego myślenie, emocje, autonomię oraz co najważniejsze sens jego życia i istnienia. W terapii humanistycznej proces terapii skupia się na osobie - nie na jej zaburzeniach czy dysfunkcjach, ale też na potencjale i możliwościach.

 

 

Do nurtu humanistycznego możemy zaliczyć takie podejścia psychoterapeutyczne jak:

 

Psychoterapia ericksonowska, która kładzie szczególny nacisk na niepowtarzalność i indywidualność osoby. W procesie terapii kluczowe jest, aby osoba odnalazła swój potencjał i zrozumiała, że posiada wrodzone wewnętrzne możliwości do poradzenia sobie z tym, z czym się zmaga.
 

Psychoterapia Gestalt z kolei jest nurtem terapii, która rozumie funkcjonowanie człowieka jako sumę wszystkiego co jest w jego tle, a zatem wszystkich jego przeżyć, doświadczeń, relacji z otoczeniem czy innych czynników wpływających na jego życie. Terapia Gestalt w pewnym sensie czerpie z psychoanalizy, jednak swoje założenia odnosi również do filozofii egzystencjalnej. 

 

Psychoterapia integracyjna

 

Nurt psychoterapii integracyjnej jest z kolei podejściem jedynym w swoim rodzaju. Podejście integracyjne bowiem łączy w sobie założenia i teorie różnych nurtów oraz szkół psychoterapii. Zamiast skupiać się na jednej drodze psychoterapeuta integracyjny dostosowuje proces terapii do danej osoby, łącząc podejścia różnych terapii, które w tym przypadku pozwolą na jak skuteczniejszą pracę. 
 

 

różnice między psychologiem a psychoterapeutą

 

 

Leczenie psychiatryczne - na czym polega ?


 

Leczenie psychiatryczne w głównej mierze korzysta z leczenia farmakologicznego. Niekiedy stan psychiczny osoby czy też występujące zaburzenia lub przypadki chorób  psychicznych wymagają interwencji medycznej.

Za wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu psychicznym odpowiada fizjologia naszego mózgu, dlatego też zaburzenia psychiczne pacjentów takie jak zaburzenia lękowe, depresja czy schizofrenia wymagają leczenia farmakologicznego.

 

Zastosowanie odpowiednich form leczenia farmakologicznego pozwala na przywrócenie równowagi biochemicznej w mózgu, a tym samym przynosi poprawę w funkcjonowaniu psychicznym. Dodatkowo psychiatra jako lekarz medycyny posiada również odpowiednią wiedzę, dlatego też wie czy dane leki można stosować w przypadku innych problemów zdrowotnych danej osoby.

 

 

Jak podają badania równolegle leczenie psychiatryczne w formie stosowania leków oraz psychoterapia jest najlepszym  leczeniem zaburzeń psychicznych. 


 

Psychiatra jako lekarz medycyny także może prowadzić psychoterapię jeśli dodatkowo oprócz studiów medycznych ukończył 4 letnią podyplomową szkołę psychoterapii.  Pomoc psychiatry, który posiada kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii jest holistyczną formą pomocy. 


 


Jak skorzystać z psychoterapii online?

 

 

Psychoterapia jako forma pomocy psychologicznej i leczenia może być stosowana w formie standardowej wizyty w stacjonarnym gabinecie psychoterapeuty. Jednakże obecny rozwój technologii pozwala również na korzystanie z psychoterapii online i wizyty u specjalisty jakim jest psycholog online.
 

Terapia online niesie pomoc tam, gdzie nie możliwe jest odbywanie wizyt stacjonarnie u psychoterapeuty, czy to z powodu miejsca zamieszkania, przebywania poza granicami kraju czy z innych względów osobistych. 

 

To o czym warto wspomnieć to fakt potwierdzony badaniami, że psychoterapia online jest tak samo skuteczna jak psychoterapia prowadzona stacjonarnie. Jak już wspomnieliśmy psychoterapia to inaczej leczenie rozmową, a spotkania online w formie wideo jak najbardziej pozwalają na taki proces, a tym samym na stosowanie niezbędnych narzędzi terapeutycznych.Dzięki psychoterapii online możemy zmierzyć się z różnymi problemami natury psychicznej. Psycholog online pomoże nam zarówno w przypadku różnych dolegliwości czy zaburzeń psychicznych, ale również w przypadku problemów w relacjach czy też w miejscu pracy.
 

Aby skorzystać z terapii online wystarczy połączenie z Internetem i dostęp do sprawnego urządzenia - smartfona, tabletu czy komputera. 


 

psychoterapia online umów wizytę 

 

 

 

 

 

 

Literatura

 

Doliński, D., Strelau, J. Psychologia akademicka. Podręcznik, GWP, Gdańsk, 2020. 

Aleksandrowicz, J., Czabała, J., Cz., Podstawy psychoterapii, Psychiatria, 2012.

Bomba, J., Europejskie ramy kompetencji w psychiatrii, UEMS, Lublana, 2007.

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane