Mizoginia - przyczyny, objawy, psychoterapia

25.05.2023

Spis treści:
 


Co to jest mizoginizm?

 

Mizoginia to chorobliwa niechęć do kobiet wobec mężczyzn. Określenie mizoginia znane jest od pokoleń, już w starożytnej grece za uprzedzenia do kobiet odpowiadała właśnie mizoginia. Wrogość wobec kobiet objawia się na wszystkich polach zachowań społecznych, zdarza się, że są to zachowania ukształtowane przez pewne wzorce kulturowe. Mizogin nie może znieść towarzystwa kobiet.  Uprzedzenia wobec kobiet normalizowane są w społeczeństwach o surowych zasadach i mizoginia przejawia się tam jako system ideologiczny. Niestety w takim społeczeństwie i kulturze kobiety nie mają prawa głosu, ich zdanie nie jest brane pod uwagę oraz nikogo ono nie obchodzi. 

 

Mizogin traktuje kobiety z pogardą i brakiem szacunku, nienawidzi kobiet, stara się je publicznie poniżać, wytwarza różne teorie, które według niego pokazują, że kobiety mają obowiązek być uległe mężczyznom, ponieważ są głupsze i słabsze.Tacy mężczyźni dążą do pozbawienia kobiet praw do nauki, wykonywania pracy zawodowej na rzecz usługiwania im i wykonywania wszystkich obowiązków domowych. Niestety mizogini często na początku znajomości nie ujawniają swoich poglądów lub wyszukują takie kobiety, które są wychowywane właśnie w patriarchalnej kulturze, które są pozbawione swojego zdania, są uległe i nie mają odwagi na sprzeciw, a także decydują się zrezygnować ze swojej kariery i życia zawodowego na rzecz życia mężczyzny. Oczywiście w takich związkach nie da się zbudować szczęśliwej relacji, wzajemnego szacunku i partnerstwa.

 

Jakie są przyczyny i konsekwencje uprzedzenia wobec kobiet ? Bardzo często uprzedzenia wobec kobiet powodują przemoc wobec kobiet, która może objawiać się jako przemoc fizyczna, psychiczna oraz przemoc w sferze ekonomicznej i seksualnej. Zdarza się, że mizogin stosuje wobec kobiet kary za nieposłuszeństwo, np. gwałt.

 

Występuje również zinternalizowana mizoginia, jest to zjawisko, które wpaja się kobiecie, że pewnych rzeczy jej nie wypada i nie należy tego robić. Stara się kobietę podporządkować wedle pewnych schematów oraz odbiera się jej prawo o decydowaniu o sobie. Zinternalizowana mizoginia to również narzucanie kobietom przekonania, że istnieją czynności, które odbierają jej kobiecość i nie powinna się ona w ten sposób zachowywać.

 

Zjawisko zinternalizowana mizoginia  może występować również wśród kobiet, które stoją na stronie straży patriarchu i pilnują zachowań innych. Wychowywanie się w takiej kulturze, kształtuje właśnie przekonanie, że kobiecie nic nie wolno oraz nie wypada pewnych zachowań przejawiać.
 

Zjawisko mizoginizmu szczególnie, jeśli doświadczają go bliskie osoby jest bardzo krzywdzące i może znacząco obniżać komfort życia oraz wpływać na rozwój zaburzeń psychicznych jak depresja. Zdarza się, że długotrwała mizoginia może przyczynić się do wystąpienia nawet myśli samobójczych, dlatego leczenie mizoginizmu wydaje się kluczowe w zmianie postrzegania płci przeciwnej przez mężczyzn.


 

Mizoginia przyczyny 

Przyczynami zaburzeń, w których mizogin traktuje kobiety z wrogością i nienawiścią mogą być:


 

 • dorastanie w domu, w którym ojciec wykazywał nienawiść wobec kobiet, w tym do swojej partnerki (matki dziecka) - okazywał jej brak szacunku, pogardę, nie liczył się z jej zdaniem, niesprawiedliwie ją traktował, a wszelkie niepowodzenia były z “jej winy”, poniżał i wyśmiewał również inne kobiety,
   

 • wychowywanie się w domu, w którym ojciec nienawidzi kobiet, w tym niesprawiedliwie zachowywał się w stosunku do swoich córek i faworyzował synów,
   

 • dominująca, despotyczna rola matki w domu, bądź innej bliskiej osoby, np. siostry, babci, cioci,
   

 • zazdrość, którą może powodować wiele czynników, m.in. mizogin może odczuwać, że jego płeć jest gorsza, ponieważ kobiety mają zdolność rodzenia dzieci, ich wychowywania oraz utrzymywania z nimi bliskich więzi; zazdrość mężczyzn wobec kobiet może być również spowodowana przez to, że mizogin uważa kobiety za ładniejsze, zazdrości im stylu, zachowania i figury,
   

 • przyczynami zaburzeń może być również strach o utratę stanowiska pracy na rzecz kobiety, poczucia bycia w czymś gorszym i słabszym,
   

 • wychowywanie się w domu, w którym ojciec stosował przemoc wobec kobiet,
   

 • nienawiść wobec kobiet może być spowodowana przez zaburzenia psychiczne, m.in.  zaburzenia lękowe lub być wynikiem zaburzeń depresyjno - lękowych,
   

 • zdarza się, że mizogin traktuje kobiety inaczej, ponieważ liczba kontaktów z kobietami jest niewielka i odczuwa niepewność i obawy,
   

 • przykre doświadczenia ze strony kobiet - uprzedzenia czy nienawiść mężczyzn wobec kobiet może wynikać np. z prześladowania, wyśmiewania rówieśniczek w okresie młodzieńczym,
   

 • mizogin mógł doświadczyć również negatywnych przeżyć związanych z niepowodzeniami seksualnymi, mógł zostać odrzucony czy wyśmiany, dlatego teraz traktuje kobiety gorzej.
   


 

Wszelkie traumatyczne doświadczenia zarówno w dzieciństwie, jak i okresie dorosłości mogą przyczyniać się do rozwoju różnych zaburzeń o podłożu psychicznym, dlatego ważne jest, aby nie lekceważyć swojego gorszego samopoczucia i objawów sugerujących o zmianach w naszej psychice, a także skonsultować się z psychologiem. 

Mizoginia jak zachowuje się mizogin

 

 

Czym charakteryzuje się mizogin?

 

Jak odróżnić mizogina od aroganckiej i zarozumiałej osoby? Mizogin traktuje kobiety z uprzedzeniem, nie lubi towarzystwa kobiet - traktuje kobiety z ignorancją, lekceważy podczas rozmowy, a temat kobiet wzbudza u niego frustrację. Mizogin ma również bardzo charakterystyczną cechę - mężczyzn traktuje zdecydowanie lepiej, z szacunkiem, którego niestety mu brak wobec kobiet. Mizogin jest bardzo uprzejmy dla mężczyzn, będzie słuchał ich zdania oraz porad, a rozmowę poprowadzi na określonym poziomie.
 

Jaki mizogin jest w związku? Wiele kobiet ma niestety partnera mizogina, często jest to uwarunkowane poprzez kulturę, w której żyją lub może być efektem zaburzeń psychicznych, m.in zaburzeń depresyjno - lękowych. Życie z taką osobą jest bardzo ciężkie, mizogin traktuje kobiety inaczej, stara się obniżać poczucie własnej wartości swojej partnerce, poprzez stosowanie przemocy psychicznej, m.in. stosując poniżanie, wyśmiewanie, tak aby nie była w stanie wyrazić sprzeciwu i nie posiadała własnego, niezależnego zdania.

Wiele kobiet mężczyzny mizogina, zarówno partnerki, żony czy córki doświadcza również przemocy fizycznej. Często ma to miejsce na oczach synów, oprawca chce przekazać młodemu pokoleniu swój sposób myślenia oraz negatywny stosunek do płci przeciwnej. Dorastanie w takim środowisku, może być również przyczynami zaburzeń psychicznych, np. PTSD, zaburzenia osobowości oraz inne zaburzenia depresyjno - lękowe.
 

Mizogin chcąc pokazać swoją wyższość w związku oraz przez brak szacunku często decyduje się na zachowania niedopuszczalne, jak zdrady czy częste zmiany partnerek seksualnych - według niego może to być również rodzaj kary za brak posłuszeństwa.
 

Mizoginia może objawiać się również w środowisku zawodowym, mizogin nie lubi towarzystwa kobiet, dlatego może je nie zatrudniać do swojej firmy. Również nie jest dla niego możliwe do zaakceptowania, aby kobieta była na lepszym stanowisku od niego bądź była jego przełożoną. Jeśli kobiety mają dobrą pracę na wysokim stanowisku to uważa on, że osiągnęła je poprzez układy i znajomości, a nawet świadczenie usług seksualnych. 

 

Mizoginizm oprócz nienawiści do kobiet może przejawiać się również:
 

 • w towarzystwie kobiet występuje niezręczność,

 • poprzez nieśmiałość wobec płci damskiej,

 • małomówność, jąkanie się podczas rozmowy, 

 • wzmożoną potliwość,

 • unikanie kontaktu wzrokowego.
Mizogin a szowinista


 

Coraz częściej możemy usłyszeć bądź przeczytać, sformułowanie męski szowinizm. Szowinista to osoba, która objawia się skrajnym przekonaniem o własnej wyższości lub wyższości swojej grupy ludzi. Męski szowinista jest przekonany, że mężczyźni są lepsi od kobiet, gardzi kobietami oraz uważa, że kobieta ma być dobrą kochanką, kucharką i maszynką do rodzenia i wychowywania dzieci. Jakie zachowanie może sugerować, że masz do czynienia z męskim szowinistą?
 

 • komentuje i neguje, również przy innych osobach każdy Twój ruch, wypowiedziane słowo oraz wygląd, często w formie żartu, powodując przy tym wewnętrzny ból i uczucie beznadziejności.
   

 • ogląda, lajkuje memy, zdjęcia, podziwia osoby, które odznaczają się brakiem szacunku do płci damskiej,
   

 • nie wspiera kobiety na ścieżce rozwojowej i w karierze zawodowej - często neguje pracę, wyśmiewa zarobki, nie lubi współpracowników. Takie zachowanie często ma miejsce, kiedy kobieta chce wrócić do pracy np. po urodzeniu dziecka czy urlopie macierzyńskim,
   

 • oczekuje, że kobieta będzie mu usługiwała na każdym kroku, gotowała, sprzątała, pamiętała o urodzinach jego bliskich,
   

 • oczekuje kontaktów seksualnych zawsze wtedy, kiedy ma na to ochotę, nie przyjmuje odmowy, może zmuszać swoją partnerkę do zbliżenia,

 

 • nie chce wykonywać żadnych prac domowych ani zajmować się dziećmi, uważa, że to należy wyłącznie do kobiety. Jeśli jednak zdarzy mu się, np. odkurzyć to oczekuje pochwał i podziękowania,
   

 • ma bardzo wysokie mniemanie o sobie, uważa, że jest dla darem dla swojej partnerki i powinna ona być mu dozgonnie wdzięczna, że wybrał właśnie ją. Często podkreśla, że jeśli będzie mu nieposłuszna to spotka ją  kara, np. stosuje szantaż emocjonalny w kategorii rozstania, czy znalezienia sobie innej partnerki. 
   

Życie z osobą, która wykazuje zachowanie szowinistyczne jest bardzo trudne, m.in. obniża samoocenę, poczucie własnej wartość oraz może przyczyniać się do rozwoju zaburzeń psychicznych, a nawet myśli samobójczych.


mizoginia przyczyny tego zaburzenia


 

 

Mizoginia leczenie - psychoterapia 

Czy możliwe jest leczenie mizoginizmu? Mizoginia nie jest chorobą lecz ma związek z podłożem psychologicznym i środowiskowym. Należy jednak pamiętać, aby leczenie mizoginizmu mogło być skuteczne osoba z problemem musi wykazywać chęci do współpracy z psychoterapeutą.

Niestety mizogin bardzo często nie widzi żadnych problemów w swoim zachowaniu, wydaje mu się, że wyższość mężczyzn uwarunkowana jest przez społeczeństwo i kulturę. Bardzo ważne do podjęcia terapii mizoginii jest wsparcie bliskich osób, pomoże to dostrzec problem oraz efekty leczenia mizoginizmu będą lepsze.

 

Mizoginia bardzo często jest wynikiem przykrego doświadczenia z kobietą bądź doświadczeń z dzieciństwa, wówczas odpowiednio pokierowana terapia jest tutaj niezbędna. Psychoterapeuta w przypadku mizoginii bardzo często stosuje techniki poznawczo - behawioralne oraz techniki relaksacyjne. Jeśli uprzedzenia do kobiet są objawem zaburzeń o podłożu psychiatrycznym pomocna będzie farmakoterapia.Co ważne warto wspomnieć, że to właśnie ofiara mizogina również powinna skorzystać z pomocy psychologicznej, bowiem jest ofiarą przemocy w związku.  Wiele kobiet niestety nie dostrzega przemocy psychicznej w takim związku, jednak ta świadomość jest kluczowa dla podjęcia odpowiednich kroków, aby się z takiej relacji uwolnić. Ponadto po zakończeniu związku z mizoginem kluczowa jest psychoterapia, która pomaga pozytywnie spojrzeć na siebie, odbudować poczucie własnej wartości i przepracować swoje trudne emocje związane z doświadczoną przemocą i upokorzeniem.psychoterapia mizoginia

 

 

 

 


 

 

 

Literatura
 

Gilmore D.D., 2003,  Mizoginia, czyli męska choroba, tłum. J. Margański, Kraków: Wydawnictwo Literackie

Ksieniewicz M., Źródła dyskryminacji i przemocy wobec kobiet w kulturze europejskiej „Prawo i Płeć”, 2006, nr 7

 
Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane