Psychoterapia integracyjna

02.06.2023

Spis treści:
 


Na czym polega terapia integracyjna ? - założenia 

 

Psychoterapia integracyjna jest podejściem terapeutycznym, które funkcjonuje już od lat 80 ubiegłego wieku. Psychoterapia integracyjna, a integratywna to tak naprawdę dwie różne nazwy tego samego podejścia. Nazw tych można używać zamiennie, ponieważ słowo integracja odnosi się tutaj do integrowania różnych podejść psychoterapeutycznych i metod pracy z klientem. Psychoterapia integracyjna uważana jest za jedną z najbardziej holistycznych metod pracy z drugim człowiekiem. Oprócz tego w Polsce istnieje również Towarzystwo Psychoterapii Integracyjnej, które zrzesza psychoterapeutów w tym nurcie. 


Na czym polega psychoterapia integracyjna czy też nurt integracyjny psychoterapii? Jak działa psychoterapia integracyjna oraz jakie są jej główne założenia? 

 

Psychoterapia integracyjna jest najbardziej elastycznym podejściem w psychoterapii w porównaniu z charakterystyką innych, różnych nurtów psychoterapii. Założeniem psychoterapii integracyjnej jest dopasowanie się do potrzeb i problemów klienta. W zależności od tego z czym dana osoba przychodzi na terapię podejście integracyjne może łączyć w sobie zarówno metody pracy oparte na nurcie poznawczo-behawioralnym czy też psychodynamicznym.Obecnie w psychoterapii możemy wymienić poszczególne nurty terapii, jakie stosowane są w pomocy i leczeniu różnych problemów natury psychicznej: 
 

Każdy z tych nurtów psychoterapeutycznych inaczej traktuje człowieka oraz jego problemy - inaczej patrzy na przyczyny tego, co dzieje się w życiu człowieka oraz różnie patrzy na sposoby rozwiązywania trudności. Poszczególne rodzaje psychoterapii zakładają różne metody pracy - psychoterapia poznawczo behawioralna pracować będzie nad przestrzenią poznawczą upatrując nieprawidłowości w błędach myślenia czy negatywnych schematach, a z kolei psychoterapia psychodynamiczna szukać będzie nieuświadomionych motywów czy wewnętrznych stłumionych konfliktów. 

 

Każdy człowiek jest inny, inaczej rozumuje i odbiera świat, ma inną historię życia oraz inaczej przedstawia się płaszczyzna jego problemów. Dlatego też nie w każdy w różnych nurtach psychoterapii odnajdzie się wraz z bagażem swoich doświadczeń oraz nie każda metoda terapii i pomocy będzie dla niego właściwa. 

Psychoterapia integracyjna - jak działa terapia integracyjna? 

 

 

Terapia integracyjna czerpie z nurtu psychoterapii humanistycznej, która w centrum stawia człowieka oraz jego potrzeby To właśnie na gruncie humanistycznego podejścia do człowieka wyrosła psychoterapia integracyjna, zakładając, że skoro każdy człowiek jest inny powinien tym samym mieć indywidualnie dobraną terapię. Integracyjna psychoterapia humanistyczna traktuje człowieka jako źródło zasobów, z których może on korzystać by polepszać jakość swojego życia. Jedną z charakterystycznych cech psychoterapii humanistycznej jest traktowanie osoby w terapii jako klienta, a nie pacjenta - uznajemy, że osoba przychodząca na terapię nie jest chora czy zaburzona, a jedynie posiada problem do rozwiązania.
 

Dodatkowo terapia integracyjna zakłada, że to człowiek posiada w sobie wszystkie potrzebne umiejętności i zasoby by poradzić sobie w obliczu spotykających go problemów. W nurcie integracyjnym czy też humanistycznym patrzy się na człowieka jako na eksperta od swojego życia, który najlepiej wie czego potrzebuje i jak chciałby żyć. Terapeuta jest jedynie przewodnikiem, który wskazuje drogę i podpowiada, które sposoby radzenia sobie z trudnościami będą najlepsze w danym momencie.


 Często osoby pomimo posiadania konkretnych umiejętności czy kompetencji nie potrafią dostrzec swojego wewnętrznego potencjału i odkryć swojej prawdziwej wartości. W psychoterapii humanistycznej czy też integracyjnej terapeuta pomaga klientowi odnajdywać swoje mocne strony i wzmacniać je. 

 

Dlatego też psychoterapia integracyjna wymaga stricte indywidualne podejście do człowieka skupiając się na tym, by elastycznie metody terapeutyczne dopasować do danej osoby. W psychoterapii integracyjnej możemy pracować łącznie w kilku podejściach terapeutycznych, przeplatając ogrom technik różnych nurtów terapeutycznych i narzędzi terapii, pracując z klientem dowolną ilość czasu. 


Czym zajmuje się psychoterapia integracyjna ?
 

 

Podejście integracyjne uwzględnia kilka głównych podejść, w jakich łączy się różne metody psychoterapii: 

 

 • eklektyczna – terapeuta stara się znaleźć takie metody pracy i tak dobrać je do aktualnych potrzeb oraz problemów klienta, by pomóc mu uporać się z jego trudnościami, przez co łączy elementy różnych szkół psychoterapii,
   

 • integracyjna przez czynniki wspólne  terapeuta szuka różnych elementów w różnych podejściach i wybiera te konkretne składniki metod, które najlepiej sprawdzą się u danego klienta,
   

 • integracja teoretyczna – terapeuta w pracy z klientem łączy co najmniej 2 główne nurty psychoterapii i pracuje w oparciu o ich założenia,
   

 • asymilatywna – pomimo łączenia różnych nurtów psychoterapii, nigdy połączenie to nie jest równe - zawsze jeden z nurtów jest tym dominującym, a terapeuta jedynie dobiera techniki innych nurtów.


   

Do kogo adresowana jest psychoterapia integracyjna?


 

Dzięki integracji różnych podejść i łączenia ze sobą konkretnych nurtów terapeutycznych psychoterapia integracyjna pozwala pracować nad rozmaitymi problemami człowieka oraz przede wszystkim być efektywną metodą leczenia zaburzeń psychicznych.Wśród zaburzeń, które leczone mogą być w procesie psychoterapii integracyjnej wymienić możemy:
 

Oczywiście terapia integracyjna jest nie tylko stosowana w leczeniu silnych zaburzeń natury psychicznej. Podejście integracyjne pomoże również w problemach osobistych związanych z niską samooceną, zaburzonym poczuciem własnej wartości i obrazu siebie czy problemach związanych z motywacją do życia i odnajdywanie własnej drogi życiowej. Psychoterapia integracyjna może być również stosowana w terapii dzieci i młodzieży czy jako podejście terapeutyczne w przypadku psychoterapii par i rodzin.

 

Psychoterapię integracyjną możemy wybrać również w momencie gdy czujemy się przytłoczeni obecnymi problemami, nie radzimy sobie ze swoimi emocjami i narastającym stresem. Dzięki swobodzie doboru metod i narzędzi terapii psychoterapia integracyjna sprawdzi się również w leczeniu różnego rodzaju zaburzeń i problemów psychosomatycznych. Nurt integracyjny psychoterapii dzięki swojej elastyczności może więc kompleksowo skupiać się na całym człowieku łącząc pracę nad psychiką z pracą nad ciałem.

 


 

Psychoterapię integracyjną wybrać możemy więc również w przypadku takich problemów jak:

 

 • problemy z samooceną i zaniżone poczucie własnej wartości,

 • przytłoczenie stresem,

 • nieradzenie sobie ze swoimi emocjami i nieumiejętność regulowania własnych emocji,

 • brak poczucia celu i sensu życia ,

 • kłopoty w relacjach z bliskimi,

 • nieumiejętność budowania satysfakcjonującej relacji partnerskiej,

 • utrata kontroli nad własnym życiem i zachowaniem,

 • wypalenie zawodowe i brak przyjemności z wykonywanej pracy 

 • kryzys psychiczny,

 • negatywne myślenie o sobie i o świecie.

   

Psychoterapia jest naukowo udowodnioną metodą leczenia zaburzeń psychicznych i problemów na tle psychologicznym. Terapia integracyjna zakłada więc, że skoro dany nurt psychoterapii nie pomógł w konkretnym problemie klienta to widocznie był on do niego źle dobrany.

W przypadku terapii integracyjnej to indywidualność klienta i jego potrzeb jest najważniejsza, a nie sztywne trzymanie się założeń różnych szkół psychoterapii. Techniki psychoterapii integracyjnej to tak naprawdę mieszanka i dowolność łączenia ze sobą różnych nurtów psychoterapii. Psychoterapeuta integracyjny wykorzystuje połączenia różnych nurtów psychoterapii chcąc znaleźć najlepsze metody pracy. Co ważne to, że psychoterapeuta integracyjny ma swoją dowolność wyboru konkretnych metod i technik pracy. Na początku najważniejsze to zrozumieć problem klienta i dopasować metodę pracy na tyle, by realnie ona przynosiła poprawę w jego życiu i realizowała podstawowe cele psychoterapii. 

 

Cechy różnych nurtów terapeutycznych wyrażają się w podstawowych metodach pracy terapeutycznej, a to niestety nie u każdego będzie dobrą metodą. Przykładowo osobie emocjonalnej, która doszukuje się głębszych sensów swojej egzystencji może nie wystarczyć stricte zadaniowy charakter terapii poznawczo-behawioralnej. Natomiast nurt integracyjny łączy różne metody i wtedy połączenie pracy nad przestrzenią poznawczą u klienta wraz z odniesieniem do psychoterapii egzystencjalnej zarówno zaspokoi potrzeby klienta jak i pomoże mu efektywniej pracować nad aktualnymi trudnościami. 

Zwolennicy podejścia integracyjnego łączą różne metody pracy terapeutycznej dlatego też zawsze dany proces terapii jest szyty na miarę klienta. Terapia integracyjna stała się więc podejściem coraz bardziej popularnym w Polsce. Choć podejście integracyjne wyrosło na gruncie psychoterapii humanistycznej to jednak psychoterapia integracyjna czerpie techniki zazwyczaj z psychoterapii poznawczo-behawioralnej i psychodynamicznej. psychoterapia integracyjna w jakich problemach się ja stosuje ?
 

 

Psychoterapeuta integracyjny


 

Warto również pamiętać o tym, że choć w podejściach łączenia psychoterapii należy skupiać się na narzędziach pracy to należy również wiedzieć, jak ważna jest relacja terapeutyczna. To właśnie relacja pomiędzy klientem, a terapeutą jest często równie ważna jak i sam dobór metod terapii. 

Tak patrząc na psychoterapię psychoterapeuta integracyjny wie, że nawet najlepiej dobrane techniki pomocy terapeutycznej nie zastąpią jego empatycznej postawy i realnej chęci pomocy drugiemu człowiekowi. Terapeuci stosujący terapię integracyjną muszą mieć jednak świadomość trudu jaki biorą na swoje barki.

 

Psychoterapeuta integracyjny musi mieć bardzo rozległą wiedzę ponieważ nie pracuje jedynie w jednym podejściu, które można poznać od podszewki, ale łącząc też nurty psychoterapii takie jak terapia poznawcza, psychodynamiczna, psychoanalityczna czy systemowa musi o wiele szerzej patrzeć na swojego klienta.

 

Psychoterapeuta integracyjny ma świadomość tego, że w nurcie tym często pracuje się inaczej, bardziej wielowątkowo, przez co praca w nurcie integracyjnym osłabia często terapeutę. Dobry psychoterapeuta integracyjny to osoba, która nieustannie poszerza wiedzę o człowieku oraz równie intensywnie pracuje nad sobą i swoim wnętrzem. Psychoterapeuta integracyjny powinien posiadać rozległą wiedzę nie tylko w odniesieniu do ogólnej psychologii funkcjonowania człowieka czy znajomości konkretnych nurtów psychoterapeutyczny, ale również zagłębiać się w najnowsze badania nad psychoterapią i znać nowoczesne metody stosowane w różnych nurtach psychoterapii. 

 

Psychoterapia integracyjna online w MyWay Clinic Online

 

Jeśli  wiesz już na czym polega terapia integracyjna oraz podejście terapeutyczne w nurcie integracyjnym Cię zaciekawiło i uważasz, że jest to najlepsza forma terapii dla Ciebie to nie powinieneś dłużej zwlekać tylko od razu umówić wizytę. Terapia w nurcie integracyjnym pozwoli podejść do wszystkich twoich problemów całościowo oraz z każdym z nich pracować inną metodą czy stylem terapii. 

Terapia integracyjna online to rozwiązanie podjęcia psychoterapii dla tych osób, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą uczestniczyć na terapię stacjonarnie lub chcą skorzystać z możliwości, które daje psychoterapia integracyjna w formie online.

 

W Klinice Psychoterapii MyWay Clinic online zajmujemy się nie tylko psychoterapią indywidualną osób dorosłych, ale prowadzimy również pomoc psychologiczną i terapię dzieci od 4 roku życia, a także młodzieży. Ponadto oferujemy również konsultacje rodzicielskie dla tych rodziców, którzy mają wątpliwości czy aby na pewno ich dziecko potrzebuje pomocy psychologa.

 


Dodatkowo prowadzimy również psychoterapię dla par i małżeństw. W naszej ofercie możesz znaleźć sesje coachingu terapeutycznego, a prowadzone spotkania z terapeutami oferujemy zarówno w języku polskim jak i angielskim. 

Terapia integracyjna online w naszej Klinice prowadzona jest przez kilku wykwalifikowanych i doświadczonych psychoterapeutów posiadających certyfikaty, jak i będących w procesie certyfikacji. Gwarantujemy profesjonalne sesje psychoterapii online oraz fachowe i empatyczne podejście do drugiego człowieka. psychoterapia integracyjna online

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura

Grzesiuk, L., Suszek, H. (2012). Psychoterapia. Szkoły i metody. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Eneteia, Warszawa. 

Grzesiuk, L., Suszek, H. (2010). Psychoterapia integracyjna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Eneteia, Warszawa

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane