Terapia dla par

14.09.2022

Spis treści:
 

Na czym polega terapia dla par ?

 

Coraz częściej pojawia się potrzeba podjęcia terapii małżeńskiej lub terapii par przez partnerów w wyniku pojawiających się kryzysów w związku. Warto pamiętać, że para dwojga ludzi stanowi rodzinę niezależnie od tego, czy łączą ich formalne więzi, czy też nie. W tym przypadku pojęcia te bardzo często używane są zamiennie,  ponieważ terapia ta dotyczy partnerów, połączonych ze sobą formalną lub nieformalną więzią, a także planujących wspólność przyszłość razem. 


Wskazania do terapii dla par
 

Wskazań do terapii dla par, czy właśnie terapii małżeńskiej jest wiele. Wynika to z tego, iż w relacji dwojga ludzi bardzo często pojawia się natężenie różnych emocji, z którymi nie zawsze indywidualnie jednostka jest w stanie sobie poradzić. Oprócz kumulacji trudnych emocji utrudniających funkcjonowanie i odbierających satysfakcję z bycia w związku dochodzi także do wielu kryzysów i problemów, które zostawiają piętno na wspólnej relacji dwojga ludzi. Często to właśnie cechy osobowościowe jednostki wpływają na trudności w radzeniu sobie z problemami, co przekłada się na życie w związku z drugą osobą.

W badaniach naukowych dotyczących terapii par wskazuje się na trzy kluczowe drogi prowadzące do podjęcia terapii małżeńskiej. 


Pierwszy przypadek dotyczy par, które borykają się z problemami jednego z partnerów np. z depresją lub innym zaburzeniem zdrowia psychicznego, bądź różnymi problemami powodującymi u partnera stres, bezsenność czy nawet agresję.

 

Drugi przypadek prowadzący bardzo często do decyzji o podjęciu terapii pojawia się w sytuacji, kiedy para decydują się na wsparcie psychologa w związku z trudnościami i konfliktami występującymi w ich wspólnej relacji. Celem ich spotkań z psychologiem jest często ostateczna walka o związek i wzajemne relacje lub ewentualne podjęcie decyzji o rozstaniu.

 

W trzecim przypadku prowadzącym do terapii par uwzględnia się konieczność podjęcia terapii jako zalecenia w radzeniu sobie z takimi problemami jak np. wychowanie dziecka. Są to trudności, które bezpośrednio nie dotyczą osób będących w związku, natomiast decydują o ich wzajemnych relacjach. 

 

Terapia dla par po zdradzie

 


Czy możliwa jest terapia dla par po zdradzie jednego z partnerów? Wszystko jest możliwe i zależne od wspólnej decyzji osób będących w związku. Warto podjąć próbę i rozpocząć terapię par, ale nie tylko taka forma wsparcia psychologicznego jest w tym przypadku wskazana. Czasami pomocne będą  spotkania indywidualne z psychologiem dla par, który pomoże przepracować wszystkie negatywne emocje. Praca terapeutyczna nad emocjami zdecydowanie ułatwi nam podjęcie przemyślanej decyzji na temat przyszłości związku, w którym doszło do zdrady. 


Czasami to właśnie podczas terapii par można zrozumieć, że jednak nie jesteśmy w stanie w takim związku dłużej pozostać, co pozwala podjąć decyzję o separacji, rozstaniu czy rozwodzie. Mimo wszystko jest to przepracowana wcześniej decyzja z poczuciem podjęcia próby ratowania związku oraz wspólnych relacji. W przyszłości stanowi to pewną barierę ochronną przed obwinianiem się, uczuciem rozpaczy, depresją czy trudnościami w odczuwanej samotności.

Psychoterapia dla osoby zdradzonej stanowi istotne wsparcie w budowaniu i utrzymaniu poczucia własnej wartości, która niestety po zdradzie partnera często wystawiona jest na potężną próbę i może doprowadzić nawet do depresji po zdradzie lub nerwicy lękowej. Z kolei psychoterapia dla osoby, która dopuściła się zdrady w związku, może być także kluczowa. Pozwala zrozumieć emocje i poczucie krzywdy u drugiej osoby, daje szansę przepracowania motywów zdrady, a także pozwala zrozumieć swoje emocje, których zrozumienie pomocne będzie przy podjęciu decyzji o dalszych losach związku.  Czasami zdrada może świadczyć na przykład o problemach seksualnych, które dla satysfakcji bycia w stałym związku muszą zostać przepracowane z seksuologiem. Psycholog dla par online

 


Jak dobrać odpowiedniego psychologa do terapii par? Często zastanawiamy się, jaka forma terapii będzie właściwa, w jaki sposób wybrać psychologa i czy na pierwszą sesję umówić się indywidualnie, czy wspólnie. Bardzo wiele zależy od naszej sytuacji w związku i naszych oczekiwań. Jeżeli czujemy, że warto początkowo umówić się z psychologiem indywidualnie, aby spokojnie przedstawić swoje stanowisko, to warto tak zrobić. Podkreślamy, że w terapii par istotna jest świadoma zgoda obu partnerów na spotkanie z psychologiem. To właśnie od  motywów podjęcia decyzji o terapii małżeńskiej wiele zależy. Ponadto, jeżeli to będzie spotkanie indywidualne, ale dotyczyć będzie konfliktów w związku to warto wybrać na konsultację psychologiczną także psychoterapeutę par. 

Nadal dominuje wiele obaw przed terapią par online, jednak jest to zupełnie niepotrzebne! Skuteczność pracy terapeutycznej jest na takim samym poziomie jak w wersji stacjonarnej, natomiast korzyści płynących z formy spotkań z psychologiem online jest bardzo wiele. Przede wszystkim często żyjemy w związku na odległość, jesteśmy zbyt zapracowani, cierpimy na chroniczny brak czasu. Psycholog online to także sposób na to, by poczuć się komfortowo podczas spotkań. Terapia online nie jest ograniczona czasowo i jej dostępność jest również możliwa w późnym godzinach wieczornych, czy w weekendy. Jeżeli funkcjonujemy w związku na odległość, to spokojnie możemy się spotkać na terapii małżeńskiej w tym samym momencie. Do tego mamy gwarancję anonimowości i dyskrecji, ponieważ sesje z prowadzone są w bezpiecznym miejscu, często w zaciszu swojego domu. Psycholog online zawsze poświęca czas 

Jak wygląda terapia par?
 

Decyzja o podjęciu terapii dla par jest bardzo trudna i wymagająca obiektywnego spojrzenia na własne problemy. Czasami jeden z partnerów nie wierzy w zasadność terapii lub czuje się zmuszony przez drugą osobę do spotkania z psychologiem. Takie spotkanie na siłę, zdecydowanie nie ma sensu, ani nie przyniesie wymiernych korzyści. Jeżeli jeden z partnerów nie chce skorzystać ze wsparcia psychologa w kryzysie małżeńskim, to warto skorzystać z konsultacji indywidualnej. Takie indywidualne sesje należy zaplanować również ze specjalistą  prowadzącym terapię par. 

 

Indywidualna praca z psychologiem może wnieść wiele pozytywnego, a przede wszystkim może przyczynić się do świadomej decyzji o dołączeniu do psychoterapii partnera stawiającego początkowo opór.


Terapia par online początkowo jest wielkim wyzwaniem dla wszystkich uczestników takiego spotkania, włącznie z psychologiem prowadzącym sesję. Kluczową trudnością jest język walki i wzajemne oskarżenia się partnerów. Oprócz motywacji i świadomej chęci udziału w terapii pierwszym krokiem będzie wypracowanie języka życzliwości podczas spotkania i umiejętności słuchania drugiej strony konfliktu. 


To właśnie kluczowa rola psychoterapeuty par daje możliwość przeformułowania negatywnych określeń, słów czy epitetów. Podczas wspólnej rozmowy terapeuta par wprowadza słowa, które pozbawione są agresji czy krytycznych uwag w stosunku do drugiej osoby. Psychoterapeuta par pozwala również nadać nowych znaczeń problemom pary, która zaczyna dostrzegać ich źródło oraz konsekwencje dla ich wspólnych relacji. 

 

Wybrane nurty w terapii dla par - ogólna charakterystyka

 

Różnorodność koncepcji i nurtów terapeutycznych zalecanych do terapii małżeńskiej online jest bardzo zróżnicowana i zalicza się do nich takie rodzaje terapii jak m.in.:

  • psychodynamiczna terapia par,
  • behawioralno-poznawcza terapia par,
  • terapia systemowa dla par,
  • narracyjna terapia par,
  • integracyjna terapia par. 


W bardzo ogólnym podsumowaniu psychodynamicznej terapii par warto wspomnieć, że opiera się ona na założeniu pracy nad osobowością partnerów.  W efekcie jej założeniem jest umożliwienie wzajemnej komunikacji między partnerami, która będzie opierała się na obecnych realiach, a nie na wyobrażeniach z przeszłości. Do celu szczegółowego psychodynamicznej terapii par zalicza się przede wszystkim pracę terapeutyczną nad związkiem, uwzględniając nawet rodzinę i pochodzenie partnerów. Podejście to najczęściej zakłada długoterminowość psychoterapii z uwzględnieniem takich form jak: terapia indywidualna obojga partnerów u tego samego lub innego psychoterapeuty, a także wspólna terapia par. 

 

Kolejny rodzaj to terapia poznawczo-behawioralna. W tym wypadku zakłada się przede wszystkim zmianę przekonań i zachowań jednostek. Szczególną uwagę zwraca się na umiejętność rozwiązywania problemów i sukcesywne komunikowanie się partnerów w związku. Terapia zakłada pracę nad brakami w tych umiejętnościach, które najczęściej objawiają się tym, że partnerzy nie potrafią uwzględniać pomysłów, zdania drugiej osoby czy jej wypowiedzi. Takie błędy komunikacyjne skutkują problemami w wyrażaniu emocji partnera czy też trudnościami uważnego słuchania i rozumienia potrzeb drugiej osoby. To właśnie trening tych umiejętności stanowi spore wyzwanie w terapii małżeńskiej. Praca w nurcie terapii poznawczo-behawioralnej nie opiera się jedynie na modyfikacji zachowań, ale przede wszystkim jej założeniem jest zmiana wzajemnego sposobu postrzegania oraz  oczekiwań względem partnera. 

W ramach podejścia systemowego do terapii par problemy w związku rozumiane są przez pryzmat systemu, w którym jej członkowie funkcjonują. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób członkowie radzą sobie ze zmianami, które stanowią naturalny proces rozwojowy w związku, a także trudnymi i nieprzewidywalnymi zdarzeniami losowymi. Dla całego systemu, jakim jest rodzina, istotne znaczenie mają relacje, struktura i kontekst, w jakim jej członkowie funkcjonują. Biorąc pod uwagę terapię systemową par, warto uwzględnić jej nurty, które skupiają się na poszczególnych elementach funkcjonowania rodziny.

Na przykład strukturalna terapia par skupia się na pracy terapeutycznej w wyznaczaniu granic przez partnerów w systemie rodzinnym, a także w innych podsystemach, w których funkcjonują. Natomiast strategiczna terapia par obiera sobie za cel wypracowanie konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów w związku. Natomiast podejście komunikacyjne w nurcie terapii systemowej opiera się na pracy terapeutycznej pary w kwestii relacji i komunikacji między partnerami.

 

Samodzielny wybór nurtu stanowi czasem spore wyzwanie i jeżeli nie jesteśmy ukierunkowani na konkretną pracę terapeutyczną w określonym nurcie warto decyzję zostawić psychoterapeucie par. Po pierwszej konsultacji i przeprowadzonym wywiadzie specjalista jest w stanie zaproponować strategię pracy terapeutycznej. Każdy nurt niesie wiele pozytywnych zmian i rozwiązań, także kluczowym elementem rezerwacji sesji jest wybranie psychoterapeuty specjalizującego się w terapii par i umówienie się na pierwszą wizytę.

 

Zachęcamy do zapoznania się z pracą naszych psychologów. W naszej klinice możliwa jest także terapia ericksonowska oraz terapia EMDR. Można również rozwiązać bezpłatne testy psychologiczne online.terapia dla par

 

 

 

 

 

 

 


 

Literatura
 

Monika Frąckowiak -Sochańska, “Dysfunkcje rodziny” Roczniki socjologii rodziny XXI UAWM, Poznań, 2011
PSYCHOTERAPIA 4 (131) 2004 Bogdan de Barbaro, Lucyna Drożdżowicz, Bernadetta Janusz, Katarzyna Gdowska, “Terapia małżeńska jako szukanie dobrych słów”, Zakład Terapii Rodzin, Katedra Psychiatrii CM UJ 

 
Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane