Test na depresję

10.02.2023

Spis treści:
 

Depresja - rozpoznanie i diagnoza

 

Depresja jest jednym z najczęściej rozpoznawanych zaburzeń psychicznych, a częstotliwość jej występowania pozwala zakwalifikować ją do chorób cywilizacyjnych. Zaburzenia depresyjne stanowią ogromne wyzwanie dla specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego.  Poważne zaburzenie depresyjne dotyka zarówno mężczyzn jak i kobiety, w dodatku pojawiając się u coraz to młodszych osób. 


 

Depresja należy do grupy zaburzeń nastroju, które mogą przysporzyć ogromu cierpienia, a osoba doświadczająca depresji nie może normalnie funkcjonować w życiu codziennym. Mało osób w ogóle zdaje sobie sprawę z tego, co to oznacza mieć depresję.


 

Mało kto wie jak czujesz się gdy doświadczasz objawów depresji i nie masz siły by normalnie każdego dnia wstawać z łóżka.  Częste objawy depresji dotyczą właśnie obniżonego nastroju, spowolnienia psychoruchowego i braku energii. Objawy epizodu depresji to również utrata odczuwania przyjemności oraz utrata zainteresowania tym co dzieje się wokół.

 

W zaburzeniach depresyjnych wymienić możemy rodzaje depresji, które charakteryzować będą się innym nasileniem objawów. Wymienić można rodzaje depresji, gdzie przebieg choroby cechuje się występowaniem tzw. epizodów depresji. 

 

Duża depresja charakteryzuje się przewlekłym doświadczaniem epizodów depresji, które trwają kilka lat, a w niektórych przypadkach nawet całe życie. Epizod dużej depresji charakteryzuje się silnym natężeniem w wystąpieniu objawów depresji oraz w tym przypadku objawy depresji muszą utrzymywać się przez okres przynajmniej dwóch tygodni, aby można było postawić diagnozę.

 

Okresy depresji mogą występować naprzemiennie z okresami zdrowia, czyli tzw. remisji, gdzie objawy epizodów depresji nie występują i chory może wrócić do normalnego życia. Okresy pozornego zdrowia psychicznego nie oznaczają jednak całkowitego wyleczenia z depresji, ponieważ objawy epizodu mogą w każdej chwili wrócić. 

 

Jeśli doświadczasz depresji lub znacznego pogorszenia się zdrowia psychicznego warto, abyś zgłosił się po pomoc do specjalisty - psychologa, psychoterapeuty online lub stacjonarnie. 
 


wsparcie w leczeniu depresji


 

 

Testy psychologiczne na depresję

 

Wśród narzędzi do diagnozowania zaburzeń depresyjnych stosowanych przez psychologów są specjalne testy psychologiczne na depresję. Testy na depresję pozwalają na rozpoznanie podstawowych kryteriów i objawów depresji. Jednakże sam test nie zastąpi również postępowania diagnostycznego przez lekarza psychiatrę, psychologa czy psychoterapeutę. 

 

Najpopularniejszym i najbardziej znanym testem pozwalającym zdiagnozować zaburzenia depresyjne jest Skala Depresji Becka - jednak o niej opowiemy więcej w kolejnym podrozdziale.  Możemy również wymienić inne kwestionariusze, które także służą do badania zaburzeń depresyjnych, m.in. takie jak:
 

 • Kwestionariusz Pomiaru Depresji KPD,

 • Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji wśród dzieci i młodzieży CDI-2,

 • Inwentarz Depresji Becka  BDI-II,

 • Test psychologiczny DASS-21.

 

 

Kwestionariusz Pomiaru Depresji KPD

 

Kwestionariusz KDP składa się z 75 pozycji i wykorzystywany jest do badania zarówno dorosłych jak i młodzieży od 16 roku życia. Może być on wykorzystywany zarówno w formie badania indywidualnego, jak i grupowo, gdzie może stanowić zarówno badanie w ramach diagnozy klinicznej, ale również służyć w celach naukowych. 

 

Kwestionariusz Pomiaru Depresji pozwala na weryfikację czy u badanego występują ogólne objawy depresji takie jak:
 

 • anhedonia,

 • pesymizm,

 • obniżony nastrój,

 • utrata energii,

 • poczucie winy,

 • myśli samobójcze.
   

W kwestionariuszu tym wyniki ujmowane są w 5 różnych skalach, które odpowiadają obszarom takim jak:
 

 • deficyty poznawcze i utrata energii,

 • myślenie o śmierci, pesymizm i alienacja,

 • poczucie winy i napięcie lękowe,

 • objawy psychosomatyczne i utrata zainteresowania,

 • samoregulacja.

 

Końcowy wynik testu będący sumą wszystkich skal pozwala na ogólne określenie nasilenia objawów depresji u danej osoby. Oprócz pomocy w postawieniu diagnozy depresji, Kwestionariusz KPD pozwala również na wykorzystanie go w badaniach przesiewowych np. wśród młodzieży, ale także jako narzędzie do monitorowania przebiegu depresji oraz weryfikacji postępów w leczeniu. Test ten jest narzędziem stosowanym wyłącznie przez psychologów.

 

Inwentarz Depresji Becka 

 

Inwentarz Depresji Becka jest narzędziem dosyć nowych w porównaniu np. do Skali Depresji Becka, ponieważ został on wydany całkiem niedawno, bowiem dopiero w 2019 roku.  Jest to drugie wydanie tego Inwentarza, dlatego też można się spodziewać, że bazuje on na najnowszych badaniach naukowych w obszarze depresji. 

 

Jest to krótki test psychologiczny na depresję, który składa się z 21 pozycji. Test na depresję pozwala na określenie nasilenia objawów depresji u pacjentów leczonych psychiatrycznie.
 

Test Inwentarz Depresji Becka może być stosowany jedynie w przypadku osób dorosłych, zarówno w badaniach indywidualnych jak i grupowych.

 

Nie wykorzystuje się go do klinicznej diagnozy depresji, ale raczej w celu ustalenia obecności epizodów depresji oraz zmierzeniu poziomu nasilenia objawów epizodu depresji. Ten test na depresję zbudowany jest w taki sposób, by dawał możliwość rozpoznawania objawów depresji oraz odróżniania ich od zaburzeń czy chorób psychicznych.


 

Skala depresji Becka

 

Skala Depresji Becka nazwana została tak od nazwiska swojego autora. Aaron Beck uznany jest za ojca “poznawczej teorii depresji” na podstawie której skonstruował to narzędzie badawcze nazwane Skalą Depresji Becka już 1961 roku. 

 

Beck zauważył pewną prawidłowość u swoich pacjentów, u których zdiagnozowana została depresja. Okazywało się, że wszyscy z nich wykazywali pesymistyczne i negatywne myślenie, które koncentrowało się zarówno na obszarze myślenia o sobie, myślenia o innych oraz myślenia o przyszłości. Na podstawie tego powstała tzw. triada depresyjna Becka, która pozwala na określenie czy u danej osoby, u której podejrzewamy występowanie epizodu depresji występują zniekształcenia w myśleniu i negatywne postrzeganie odnośnie samego siebie, osób w swoim otoczeniu, a także przyszłości. 

 

Skala Depresji Becka pozwala na samoopisowe badanie w celu rozpoznania występujących u siebie objawów, które mogą wskazywać na depresję. Test na depresję - Skala Becka zawiera 21 jeden pytań, które opisują jedne z najbardziej typowych objawów depresji i opierają się o subiektywne odczucia osoby.

 

Jest przede wszystkim prosty i szybki test na depresję, który stosowany jest przez psychologów do rozpoznania stanów depresyjnych, nie mniej jednak może on być stosowany samodzielnie i możemy znaleźć go w łatwo dostępnej wersji w Internecie.

Warto jednak pamiętać, że sam wynik testu na depresję nie zastąpi diagnozy, ale może jedynie wskazywać kierunek. Pomimo tego, że Skala Depresji Becka jest krótkim testem składającym się z łatwych pytań, to jednak nie ujmuje to jej wartości diagnostycznej - wyniki pomiarowe tej skali uzyskują wysoki stopień wiarygodności względem innych narzędzi badawczych stosowanych do diagnozy depresji.
 

Wykonanie badania przy pomocy Skali Depresji Becka pozwala na określenie nasilenia objawów w obszarach związanych z:
 

 • obniżonym nastrojem, 

 • poczuciem zmęczenia oraz obniżonej energii, 

 • brakiem poczucia satysfakcji i przyjemności z życia, 

 • pesymizmem, 

 • poczuciem porażki, 

 • niezadowoleniem z siebie i niską samooceną, 

 • negatywnym stosunkiem do siebie, 

 • zachowaniami autodestrukcyjnymi, 

 • wycofaniem społecznym, 

 • drażliwością i niepokojem, 

 • zaburzeniami snu i jedzenia,

 • utratą libido.


   

triada depresji becka

 

 

Test Psychologiczny DASS 21 na depresję

 

Test na depresję, który można wykonać bez problemu na własną rękę i który znajdziecie w Internecie to bezpłatny test psychologiczny DASS-21. Test na depresję DASS-21 pozwala na zmierzenie poziomu nasilenia stresu, lęku czy depresji. 

 

Test DASS-21 składa się z 21 stwierdzeń, które badany ma za zadanie ocenić podając stopień natężenia danego stanu w odniesieniu się do doświadczeń z ostatniego tygodnia. Przykładowo badany w teście na depresję pytany jest o to jak trudno było mu się zrelaksować w ostatnim czasie, więc odpowiada biorąc pod uwagę jedynie okres ostatnich 7 dni. Na pytania należy odpowiadać bez dłuższego zastanawiania się i podając szczere odpowiedzi. 

 

Test DASS-21 pozwala określić stan napięcia i niepokoju, pobudzenia oraz motywacji do działania czy poczucia własnej wartości.

 

Należy jednak pamiętać, że wynik testu na depresję jest jedynie wskaźnikiem, że w ostatnim tygodniu wystąpiło dane nasilenie objawów. Test DASS-21 nie jest uznawany za narzędzie diagnostyczne i nie stanowi diagnozy w rozumieniu klinicznym. Jeśli jednak w teście na depresję otrzymamy wynik wskazujący na problemy ze stresem, lękiem czy obniżonym nastrojem warto skonsultować się z psychologiem, a mamy możliwość skorzystania z łatwo dostępnej konsultacji u psychologa online. 

 

Test na depresję dla młodzieży

 

Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy Depresji wśród dzieci i młodzieży CDI-2 jest narzędziem diagnostycznym stosowanym w rozpoznawaniu objawów depresji u najmłodszych. 
 

Jest to najpopularniejsza metoda diagnozowania zaburzeń depresyjnych wśród dzieci. Kwestionariusz CDI-2 pozwala na wszechstronną ocenę objawów depresji u dzieci w wieku od 7 do 18 lat.


 

Test na depresję u dzieci składa się z zestawu kwestionariuszy, które obejmują komplet testów umożliwiających opis danego dziecka z trzech różnych perspektyw:
 

 • wersja testu samoopisu dla psychologa,

 • wersja testu dla rodziców i opiekunów,

 • wersja testu dla nauczycieli, 
   

Test na depresję dla dzieci służy do rozpoznawania objawów zaburzeń nastroju, w tym również depresji, ale może także służyć jako narzędzie do monitorowania przebiegu terapii i efektów leczenia. Badanie Kwestionariuszem CDI-2 może być przeprowadzane przez dyplomowanych psychologów lub osoby posiadające uprawnienia do przeprowadzania tego testu. np. pedagogów, psychologów. 


 

Test na depresję poporodową

 

Depresja jest zaburzeniem psychicznym, które dotyka również wiele świeżo upieczonych mam i staje się coraz powszechniejsza w tej grupie. Obciążenie organizmu jakiego doświadcza kobieta w trakcie ciąży, porodu i po porodzie oraz znalezienie się w całkowicie nowej roli jest jedną z przyczyn występowania depresji poporodowej.  Ten rodzaj depresji może pojawić się niedługo po urodzeniu dziecka, ale pierwsze jego objawy mogą wystąpić nawet do roku po porodzie. 

 

Diagnozę depresji poporodowej może ułatwić specjalny test na depresję poporodową określany jako Edynburska Skala Depresji Poporodowej. Test na depresję poporodową pozwala określić aktualny stan emocjonalny młodej mamy i służy jako badanie przesiewowe do rozpoznania tego zaburzenia. Jest to bezpłatny test na depresję poporodowa, który możesz znaleźć w Internecie i wykonać go samodzielnie. 

 

Jeśli jesteś świeżo po urodzenia dziecka i odczuwasz objawy mogące wskazywać na zaburzenia nastroju związane z depresją możesz wykonać test na depresję poporodową. Pamiętajmy jednak o tym, że wynik testu nie oddaje w pełni nasilenia stanu depresyjnego. Może on jedynie wskazywać nam, że występuje problem z nastrojem i emocjami po urodzeniu dziecka, a dalsza diagnostyka zasługuje na wizytę u psychologa. Właściwą diagnozę może postawić dopiero specjalista - lekarz psychiatra czy psycholog.


 

Leczenie depresji i psychoterapia

 

Leczenie depresji jest najskuteczniejsze w momencie kiedy równolegle stosujemy leczenie farmakologiczne oraz psychoterapię. Nie zawsze wymagane jest leczenie farmakologiczne w leczeniu depresji, jednak dobrze jest skorzystać z konsultacji u lekarza psychiatry w trakcie psychoterapii.  Rodzaje depresji endogennej, czyli spowodowanej zaburzoną biochemią mózgu wymagają przyjmowania środków farmakologicznych. W leczeniu depresji stosuje się leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI oraz z grupy SNRI.

 

Biorąc pod uwagę psychoterapię w leczeniu depresji to jedną z najskuteczniejszych metod jest terapia poznawczo-behawioralna, terapia dialektyczno-behawioralna, psychoterapia psychodynamiczna czy psychoterapia integracyjna.

 

Leczenie depresji wiążę się również z odpowiednią dietą, unikaniem używek, przyjmowaniem witamin zwłaszcza tych z grupy B i D, przebywaniem dużo na świeżym powietrzu oraz regularnym uprawianiem aktywności fizycznej.
 

Jeżeli podejrzewasz u siebie objawy świadczące o obniżonym nastroju, niskiej samoocenie czy doskwiera Ci pustka emocjonalna koniecznie skorzystaj z możliwości wykonania testu na depresję. Test na depresję wskaże Ci kierunek dalszych działań i być może będzie elementem zachęcającym do skorzystania z konsultacji psychologicznej, a w dalszej kolejności świadomie umocni w decyzji o rozpoczęciu psychoterapii. 


 

umów wizytę u psychologa


 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura

Hornowska, E., Testy psychologiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszwa, 2021.

 
Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane