Psycholog online - skuteczność

PSYCHOTERAPIA ZA POŚREDNICTWEM WIDEOKONFERENCJI JEST TAK SAMO SKUTECZNA JAK TRADYCYJNA

Czy psychoterapia przez Internet rzeczywiście działa? Badacze kliniczni z Uniwersytetu w Zurychu po raz pierwszy badali, czy psychoterapia internetowa i konwencjonalna terapia twarzą w twarz są równie skuteczne.

Podczas badań sześciu terapeutów leczyło 62 pacjentów, z których większość cierpiała na umiarkowaną depresję. Pacjentów podzielono na dwie równe grupy i losowo przydzielono do jednej z form terapeutycznych.
„W obu grupach nasilenie depresji znacznie się zmniejszyło" - mówi profesor Andreas Maercker, podsumowując wyniki badania. Pod koniec leczenia u 53 procent pacjentów poddanych terapii online nie stwierdzono już objawów depresji - w grupie terapii tradycyjnej było to 50 procent. Trzy miesiące po zakończeniu leczenia depresja u pacjentów leczonych w Internecie nawet się zmniejszyła, podczas gdy u osób leczonych konwencjonalnie stwierdzono jedynie minimalny spadek: objawów depresji nie stwierdzono u 57 procent pacjentów leczonych on-line, w grupie leczonej tradycyjnie były to tylko 42 procent.
Stopień zadowolenia z leczenia i terapeutów był mniej więcej jednakowy w obu grupach pacjentów. 96 procent pacjentów poddanych terapii online i 91 procent pacjentów leczonych konwencjonalnie oceniło kontakt z terapeutą jako „osobisty".

 

Psychoterapia przez Internet

Journal of Medical Internet Research, 2013

 

 

TERAPIA PROWADZONA ZA POŚREDNICTWEM WIDEOKONFERENCJI JEST SKUTECZNA W LECZENIU BULIMII

Badanie porównujące skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w przypadku bulimii prowadzonej online i w gabinecie. Poprawa była porównywalna dla obu metod terapii. Wskaźniki abstynencji na końcu leczenia były ogólnie nieco wyższe w przypadku terapii w gabinecie, ale różnice nie były statystycznie istotne. U pacjentów z grupy terapii w gabinecie zauważono również znacząco większą redukcję zaburzeń odżywiania i depresji. Jednak ogólne różnice w badanych grupach były nieliczne i miały marginalne znaczenie kliniczne.

Podsumowując: terapia za pośrednictwem internetu była akceptowalna dla uczestników i przyniosła mniej więcej równoważne rezultaty leczenia.

 

Behaviour Research and Therapy 2008

LECZENIE LĘKU NAPADOWEGO I AGORAFOBII ZA POŚREDNICTWEM WIDEOKONFERENCJI JEST SKUTECZNE

Psychoterapii za pomocą wideokonferencji może znacznie zwiększyć dostępność empirycznie skutecznych metod leczenia. Celem badania było porównanie skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) z napadami paniki z agorafobią (PDA), przeprowadzanej w gabinecie lub przez wideokonferencję. Wyniki pokazały, że terapia za pomocą wideokonferencji była tak samo skuteczna, jak ta w gabinecie. Wystąpiło statystycznie istotne zmniejszenie występowania objawów. Liczba uczestników bez objawów paniki, wśród osób leczonych poprzez wideokonferencję, wyniosła 81% bezpośrednio po leczeniu, a 91% po 6-miesięcznej obserwacji. Żadne z porównań z psychoterapią „twarzą w twarz" nie sugerowało, że terapia poprzez wideokonferencję była mniej skuteczna.

 

Telemedicine Journal and e-Health, 2004

LECZENIE OBJAWÓW PTSD (STRESU POURAZOWEGO) ONLINE JEST SKUTECZNE

W badaniu udział wzieło 154 weteranów wojny w Wietnami oraz Iraku. Celem było sprawdzenie, czy pomoc metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE)*, poprzez komunikatory internetowe, jest równie skuteczna jak w bezpośrednim kontakcie w gabinecie. W obu grupach pacjentów stwierdzono zmniejszenie objawów stresu pourazowego (PTSD) oraz depresji. Nie stwierdzono istotnych różnic w obu grupach.

Przedstawione rezultaty badań potwierdzają, że pomoc terapeutyczna udzielana w wersji online nie jest mniej skuteczna w leczeniu zespołu stresu pourazowego niż w terapii tradycyjnej. Jako takie, niniejsze badanie otwiera drogę do uzasadnienia świadczenia weteranom, dotkniętym PTSD, opieki bezpośrednio w domach, bez konieczności długich dojazdów, doświadczania stygmatyzacji, wysokich kosztów podróży lub kosztem czasu pracy. Badanie wskazuje, że mogą bezpiecznie, efektywnie, przy znacznie ograniczonym wysiłku, otrzymać najlepszą pomoc metodą przedłużonej expozycji, wedle najwyższych standardów, oraz że leczenie to może być świadczone na obszarach wiejskich, zaniedbanych, a także osobom cierpiącym na PTSD, które mogą unikać tradycyjnych form terapii (np. ofiar MST, Military Sexual Trauma).

 

Health Services Research Development 2015

*Przedłużona Ekspozycja jest jedną najskuteczniejszych metod leczenia stresu pourazowego (PTSD). Jej skuteczność potwierdziły liczne badania naukowe oraz praktyka kliniczna.

EFEKTYWNOŚĆ SOJUSZU TERAPEUTYCZNEGO JEST TAKA SAMA W TERAPII ONLINE, JAK W TERAPII TRADYCYJNEJ. 
 

Współpraca pacjenta z psychoterapeutą w celu osiągania wspólnych celów, czyli tzw. sojusz roboczy uważany jest za główny element skutecznej  terapii. Troską w praktyce terapii online było ustalenie, czy sojusz roboczy może właściwie się rozwijać, kiedy uczestnicy terapii rozdzieleni są między sobą geograficznie. Jednak wiele badań potwierdziło skuteczność sojuszu terapeutycznego występującego również w terapii online. Na przykład badanie prowadzone w Portland (USA) wśród grupy badanych pacjentów w terapii tradycyjnej i pacjentów będących w terapii online potwierdziło, iż nie odnotowano różnic na poziomie współpracy zawodowej.

 

Cyber Psychology and Behaviour 2002

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane