Psycholog online - skuteczność

PSYCHOTERAPIA ZA POŚREDNICTWEM WIDEOKONFERENCJI JEST TAK SAMO SKUTECZNA JAK TRADYCYJNA

Czy psychoterapia przez Internet rzeczywiście działa? Badacze kliniczni z Uniwersytetu w Zurychu po raz pierwszy badali, czy psychoterapia internetowa i konwencjonalna terapia twarzą w twarz są równie skuteczne.

Podczas badań sześciu terapeutów leczyło 62 pacjentów, z których większość cierpiała na umiarkowaną depresję. Pacjentów podzielono na dwie równe grupy i losowo przydzielono do jednej z form terapeutycznych.
„W obu grupach nasilenie depresji znacznie się zmniejszyło" - mówi profesor Andreas Maercker, podsumowując wyniki badania. Pod koniec leczenia u 53 procent pacjentów poddanych terapii online nie stwierdzono już objawów depresji - w grupie terapii tradycyjnej było to 50 procent. Trzy miesiące po zakończeniu leczenia depresja u pacjentów leczonych w Internecie nawet się zmniejszyła, podczas gdy u osób leczonych konwencjonalnie stwierdzono jedynie minimalny spadek: objawów depresji nie stwierdzono u 57 procent pacjentów leczonych on-line, w grupie leczonej tradycyjnie były to tylko 42 procent.
Stopień zadowolenia z leczenia i terapeutów był mniej więcej jednakowy w obu grupach pacjentów. 96 procent pacjentów poddanych terapii online i 91 procent pacjentów leczonych konwencjonalnie oceniło kontakt z terapeutą jako „osobisty".

 

Psychoterapia przez Internet

Journal of Medical Internet Research, 2013

 

 

Badanie porównujące skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w przypadku bulimii prowadzonej online i w gabinecie. Poprawa była porównywalna dla obu metod terapii. Wskaźniki abstynencji na końcu leczenia były ogólnie nieco wyższe w przypadku terapii w gabinecie, ale różnice nie były statystycznie istotne. U pacjentów z grupy terapii w gabinecie zauważono również znacząco większą redukcję zaburzeń odżywiania i depresji. Jednak ogólne różnice w badanych grupach były nieliczne i miały marginalne znaczenie kliniczne.

Podsumowując: terapia za pośrednictwem internetu była akceptowalna dla uczestników i przyniosła mniej więcej równoważne rezultaty leczenia.

 

Behaviour Research and Therapy 2008

TERAPIA PROWADZONA ZA POŚREDNICTWEM WIDEOKONFERENCJI JEST SKUTECZNA W LECZENIU BULIMII

LECZENIE LĘKU NAPADOWEGO I AGORAFOBII ZA POŚREDNICTWEM WIDEOKONFERENCJI JEST SKUTECZNE

Psychoterapii za pomocą wideokonferencji może znacznie zwiększyć dostępność empirycznie skutecznych metod leczenia. Celem badania było porównanie skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) z napadami paniki z agorafobią (PDA), przeprowadzanej w gabinecie lub przez wideokonferencję. Wyniki pokazały, że terapia za pomocą wideokonferencji była tak samo skuteczna, jak ta w gabinecie. Wystąpiło statystycznie istotne zmniejszenie występowania objawów. Liczba uczestników bez objawów paniki, wśród osób leczonych poprzez wideokonferencję, wyniosła 81% bezpośrednio po leczeniu, a 91% po 6-miesięcznej obserwacji. Żadne z porównań z psychoterapią „twarzą w twarz" nie sugerowało, że terapia poprzez wideokonferencję była mniej skuteczna.

 

Telemedicine Journal and e-Health, 2004

W badaniu udział wzieło 154 weteranów wojny w Wietnami oraz Iraku. Celem było sprawdzenie, czy pomoc metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE)*, poprzez komunikatory internetowe, jest równie skuteczna jak w bezpośrednim kontakcie w gabinecie. W obu grupach pacjentów stwierdzono zmniejszenie objawów stresu pourazowego (PTSD) oraz depresji. Nie stwierdzono istotnych różnic w obu grupach.

W podsumowaniu rezultatów napisano: badanie to wskazuje, że pomoc terapeutyczna dostarczana do domu online jest nie mniej skuteczna w leczeniu zespołu stresu pourazowego niż tradycyjna. Jako takie, niniejsze badanie otwiera drogę do uzasadnienia świadczenia weteranom, dotkniętym PTSD, opieki bezpośrednio w domach, bez konieczności długich dojazdów, doświadczania stygmatyzacji, wysokich kosztów podróży lub kosztem czasu pracy. Badanie wskazuje, że mogą bezpiecznie, efektywnie, przy znacznie ograniczonym wysiłku, otrzymać najlepszą pomoc metodą przedłużonej expozycji, wedle najwyższych standardów, oraz że leczenie to może być świadczone na obszarach wiejskich, zaniedbanych, a także osobom cierpiącym na PTSD, które mogą unikać tradycyjnych form terapii (np. ofiar MST, Military Sexual Trauma).

 

Health Services Research Development 2015

*Przedłużona Ekspozycja jest jedną najskuteczniejszych metod leczenia stresu pourazowego (PTSD). Jej skuteczność potwierdziły liczne badania naukowe oraz praktyka kliniczna.

LECZENIE OBJAWÓW PTSD (STRESU POURAZOWEGO) ONLINE JEST SKUTECZNE

SKUTECZNY SOJUSZ TERAPEUTYCZNY MOŻE BYĆ NAWIĄZANY ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU, PODOBNIE JAK W TERAPII TRADYCYJNEJ 

Podstawową troską w praktyce terapii online jest to, czy sojusz roboczy (współpraca pacjenta i terapeuty we wspólnym osiąganiu celów), uważany za główny składnik udanej terapii, może rozwinąć się, gdy uczestnicy rozdzieleni są geograficznie. Wyniki badań przeprowadzonych w Portland, w USA, w dwóch grupach pacjentów: terapii online i tradycyjnej wykazały, że dobrze działający sojusz może być zawiązany także w terapii dostarczanej online. W próbce pacjentów terapii online nie stwierdzono istotnych różnic w poziomie kooperacji zawodowej.

 

Cyber Psychology and Behaviour 2002

PSYCHOTERAPIA ZA POŚREDNICTWEM WIDEOKONFERENCJI JEST TAK SAMO SKUTECZNA JAK TRADYCYJNA

Czy psychoterapia przez Internet rzeczywiście działa? Badacze kliniczni z Uniwersytetu w Zurychu po raz pierwszy badali, czy psychoterapia internetowa i konwencjonalna terapia twarzą w twarz są równie skuteczne.

Podczas badań sześciu terapeutów leczyło 62 pacjentów, z których większość cierpiała na umiarkowaną depresję. Pacjentów podzielono na dwie równe grupy i losowo przydzielono do jednej z form terapeutycznych.
„W obu grupach nasilenie depresji znacznie się zmniejszyło" - mówi profesor Andreas Maercker, podsumowując wyniki badania. Pod koniec leczenia u 53 procent pacjentów poddanych terapii online nie stwierdzono już objawów depresji - w grupie terapii tradycyjnej było to 50 procent. Trzy miesiące po zakończeniu leczenia depresja u pacjentów leczonych w Internecie nawet się zmniejszyła, podczas gdy u osób leczonych konwencjonalnie stwierdzono jedynie minimalny spadek: objawów depresji nie stwierdzono u 57 procent pacjentów leczonych on-line, w grupie leczonej tradycyjnie były to tylko 42 procent.
Stopień zadowolenia z leczenia i terapeutów był mniej więcej jednakowy w obu grupach pacjentów. 96 procent pacjentów poddanych terapii online i 91 procent pacjentów leczonych konwencjonalnie oceniło kontakt z terapeutą jako „osobisty".

 

Psychoterapia przez Internet

Journal of Medical Internet Research, 2013

 

 

TERAPIA PROWADZONA ZA POŚREDNICTWEM WIDEOKONFERENCJI JEST SKUTECZNA W LECZENIU BULIMII

Badanie porównujące skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej w przypadku bulimii prowadzonej online i w gabinecie. Poprawa była porównywalna dla obu metod terapii. Wskaźniki abstynencji na końcu leczenia były ogólnie nieco wyższe w przypadku terapii w gabinecie, ale różnice nie były statystycznie istotne. U pacjentów z grupy terapii w gabinecie zauważono również znacząco większą redukcję zaburzeń odżywiania i depresji. Jednak ogólne różnice w badanych grupach były nieliczne i miały marginalne znaczenie kliniczne.

Podsumowując: terapia za pośrednictwem internetu była akceptowalna dla uczestników i przyniosła mniej więcej równoważne rezultaty leczenia.

 

Behaviour Research and Therapy 2008

LECZENIE LĘKU NAPADOWEGO I AGORAFOBII ZA POŚREDNICTWEM WIDEOKONFERENCJI JEST SKUTECZNE

Psychoterapii za pomocą wideokonferencji może znacznie zwiększyć dostępność empirycznie skutecznych metod leczenia. Celem badania było porównanie skuteczności terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) z napadami paniki z agorafobią (PDA), przeprowadzanej w gabinecie lub przez wideokonferencję. Wyniki pokazały, że terapia za pomocą wideokonferencji była tak samo skuteczna, jak ta w gabinecie. Wystąpiło statystycznie istotne zmniejszenie występowania objawów. Liczba uczestników bez objawów paniki, wśród osób leczonych poprzez wideokonferencję, wyniosła 81% bezpośrednio po leczeniu, a 91% po 6-miesięcznej obserwacji. Żadne z porównań z psychoterapią „twarzą w twarz" nie sugerowało, że terapia poprzez wideokonferencję była mniej skuteczna.

 

Telemedicine Journal and e-Health, 2004

LECZENIE OBJAWÓW PTSD (STRESU POURAZOWEGO) ONLINE JEST SKUTECZNE

W badaniu udział wzieło 154 weteranów wojny w Wietnami oraz Iraku. Celem było sprawdzenie, czy pomoc metodą Przedłużonej Ekspozycji (PE)*, poprzez komunikatory internetowe, jest równie skuteczna jak w bezpośrednim kontakcie w gabinecie. W obu grupach pacjentów stwierdzono zmniejszenie objawów stresu pourazowego (PTSD) oraz depresji. Nie stwierdzono istotnych różnic w obu grupach.

W podsumowaniu rezultatów napisano: badanie to wskazuje, że pomoc terapeutyczna dostarczana do domu online jest nie mniej skuteczna w leczeniu zespołu stresu pourazowego niż tradycyjna. Jako takie, niniejsze badanie otwiera drogę do uzasadnienia świadczenia weteranom, dotkniętym PTSD, opieki bezpośrednio w domach, bez konieczności długich dojazdów, doświadczania stygmatyzacji, wysokich kosztów podróży lub kosztem czasu pracy. Badanie wskazuje, że mogą bezpiecznie, efektywnie, przy znacznie ograniczonym wysiłku, otrzymać najlepszą pomoc metodą przedłużonej expozycji, wedle najwyższych standardów, oraz że leczenie to może być świadczone na obszarach wiejskich, zaniedbanych, a także osobom cierpiącym na PTSD, które mogą unikać tradycyjnych form terapii (np. ofiar MST, Military Sexual Trauma).

 

Health Services Research Development 2015

*Przedłużona Ekspozycja jest jedną najskuteczniejszych metod leczenia stresu pourazowego (PTSD). Jej skuteczność potwierdziły liczne badania naukowe oraz praktyka kliniczna.

SKUTECZNY SOJUSZ TERAPEUTYCZNY MOŻE BYĆ NAWIĄZANY ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU, PODOBNIE JAK W TERAPII TRADYCYJNEJ 

Podstawową troską w praktyce terapii online jest to, czy sojusz roboczy (współpraca pacjenta i terapeuty we wspólnym osiąganiu celów), uważany za główny składnik udanej terapii, może rozwinąć się, gdy uczestnicy rozdzieleni są geograficznie. Wyniki badań przeprowadzonych w Portland, w USA, w dwóch grupach pacjentów: terapii online i tradycyjnej wykazały, że dobrze działający sojusz może być zawiązany także w terapii dostarczanej online. W próbce pacjentów terapii online nie stwierdzono istotnych różnic w poziomie kooperacji zawodowej.

 

Cyber Psychology and Behaviour 2002

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii i Psychiatrii Online
Kod captcha
* pola wymagane

Nasza strona korzysta z cookies. Jesli wyrażasz na to zgodę kontynuuj przeglądanie. 

OK, rozumiem i akceptuję