Poznaj naszych specjalistów

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie.
Tylko z profesjonalistami.
Izabela Chróst-Jóźwiak Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży - MyWay

Izabela Chróst-Jóźwiak

DYPLOMOWANY PSYCHOTERAPEUTA, W TRAKCIE CERTYFIKACJI, TERAPIA PSYCHODYNAMICZNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Szczególnym obszarem moich zainteresowań jest psychoterapia nastolatków i młodych dorosłych/ dorosłych z nieprawidłowo rozwijającą się osobowością/ diagnozą zaburzeń osobowości. Udzielam pomocy w przepracowywaniu rożnorodnych problemów natury emocjonalnej m.in.: lęk, depresja, problemy z samooceną, trauma. Prowadzę również konsultacje i sesje osób dorosłych, także w kontekście poradnictwa wychowawczego dla rodziców.  W pracy psychoterapeutycznej istotna jest dla mnie relacja z drugim człowiekiem. Kładę nacisk na wzajemne zaufanie, które jest podstawą skutecznego leczenia.  Pracuję online z dziećmi od 10 roku życia. W przypad...
Depresja Depresja poporodowa Emocje, gniew Kryzys Strata, żałoba Lęk Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Trauma Wychowawcze problemy Związek, małżeństwo Bezsenność Lęk o zdrowie Współuzależnienie PTSD Ataki Paniki Lęki społeczne

Dostępne usługi

30-minutowa wstępna, indywidualna konsultacja
129,00 zł
Psychoterapia indywidualna dorosłych, 50 min. -
199,00 zł
Konsultacja rodzicielska, 50 min. -
219,00 zł
Psychoterapia dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, 50 min. ;
199,00 zł
Zaświadczenie o udziale w terapii -
129,00 zł
Opinia/diagnoza -
219,00 zł
Certyfikaty, dyplomy
Wykształcenie

Jestem pedagogiem społecznym i terapeutą pedagogicznym (studia jednolite magisterskie) oraz psychoterapeutą po 4-letnim całościowym szkoleniu w nurcie psychodynamicznym (1250h).

Odbyłam dwuletnie szkolenie specjalizacyjne z psychodynamicznej psychoterapii dzieci i młodzieży (320h), obejmujące zagadnienia psychiatrii wieku rozwojowego, superwizje, seminaria i warsztaty praktyczne.

Posiadam certyfikat diagnosty ADOS-2 uprawniający do wykorzystywania narzędzia w praktyce klinicznej w obszarze diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (certyfikat nr JiM-37-0042PS/082021). 

Posiadam uprawnienia diagnosty PTP- mogę posługiwać się w praktyce psychoterapeutycznej wybranymi narzędziami psychologicznymi m.in: Conners3, TKR, CDI-2, ASRS. W tym celu wykorzystuję platformę Epsilon PTP.

Posiadam uprawnienia do wykorzystywania testu MOXO w diagnozie ADHD u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

Jestem również terenerem TUS

Cały czas doskonalę swoje umiejętności psychoterapeutyczne uczestnicząc w licznych konferencjach, sympozjach i warsztatach w obszarze zdrowia psychicznego. 

Doświadczenie własne

Uczestniczyłam w grupie self-experience (250h doświadczenia szkoleniowego), odbyłam również psychoterapię własną długoterminową (7-letni proces psychoterapeutyczny), uczestniczyłam i uczestniczę w grupie Balinta. 

Praktyka zawodowa

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in.

- w ramach rocznego stażu w oddziałach psychiatrii Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu (oddział zaburzeń afektywnych, z pododdziałem leczenia zaburzeń psychotycznych oraz oddział psychiatrii wieku rozwojowego),

- jako psychoterapeuta w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych Edu-Res (7 lat), prowadząc diagnozę i psychoterapię młodzieży zagrożonej niedostosowaniem i niedostosowanej społecznie, prowadząc wparcie i psychoedukację rodziców/ opiekunów, 

- peniąc funkcję nauczyciela wspomagającego dla ucznia z zespołem Aspergera (3 lata szkolne),

- współpracując z instytucjami działającymi na rzecz rodziny: PCPR, MOPS, ROPS (3 lata), gdzie realizowałam projekty wsparcia krótko i długoterminowego pracując zarówni z dziećmi, jak i osobami dorosłymi.

Posiadam również doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi oraz adopcyjnymi (roczny projekt). 

Aktualnie pracuję w ośrodku środowiskowej pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży (I st. referencji), w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz prowadzę własną praktykę. 

Etyka zawodowa

Pracuję zgodnie z kodeksem etyki psychoterapeuty psychodynamicznego a swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów. 

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane