Poznaj naszych specjalistów

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie.
Tylko z profesjonalistami.
Maciej Letman Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta uzależnień - MyWay

Maciej Letman

DYPLOMOWANY PSYCHOTERAPEUTA, W TRAKCIE CERTYFIKACJI, TERAPIA HUMANISTYCZNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta uzależnień

skontaktuj
się z nami

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, absolwentem 4 letniego kursu w Szkole Psychoterapii Humanistycznej w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Studia magisterskie z psychologii (specjalność kliniczna) ukończyłem w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Dodatkowo studia podyplomowe z zakresu pomocy psychologicznej i socjoterapii w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin. Pracuję z dorosłymi i dziećmi od 12. roku życia. Od 2015 r. pracuje jako psycholog, psychoterapią online zajmuje się od 2019 r., aktualnie pracuję również w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie jako koordynator wsparcia społecznego oraz poradni psy...
Ataki Paniki Depresja Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Poczucie własnej wartości Relacje z ludźmi Stres Uzależnienia Wychowawcze problemy Kryzys

Dostępne usługi

30-minutowa wstępna, indywidualna konsultacja
129,00 zł
Psychoterapia indywidualna dorosłych, 50 min. -
199,00 zł
Psychoterapia dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, 50 min. ;
199,00 zł
Konsultacja rodzicielska, 50 min. -
219,00 zł
Psychoterapia uzależnień, 50 min. -
209,00 zł
Opinia/diagnoza -
219,00 zł
Zaświadczenie o udziale w terapii -
129,00 zł
Certyfikaty, dyplomy
Wykształcenie

Od 2016 do 2020 - Ukończenie 4-letniego specjalistycznego szkolenia w Szkołe Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Kurs rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)

Od 2014 do 2016 - Studia podyplomowe: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, kierunek: pomoc psychologiczna i socjoterapia, ocena z dyplomu 5.0

Od 2009 do 2014 - Studia magisterskie: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, kierunek psychologia, specjalność kliniczna, ocena z dyplomu 4.0

Kursy i szkolenia:

2016 - Szkolenie - Terapia poznawczo - behawioralna psychoz (5 godz. dydaktycznych) Poza- Schematami 

2016 - Szkolenie - Nadużycia seksualne i przemoc wobec pacjentów - problem terapeutyczny i prawny (5 godz. dydaktycznych) Poza- Schematami

2014 - Szkolenie związane z ochroną zdrowia w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu (30 godz. dydaktycznych) Fundacja 24 Godziny

Od 2013 do 2014 - Warsztaty "Rodzina i Ja" ,których celem było zdobycie wiedzy jak właściwie komunikować się z rodzicami swoich podopiecznych, jak wspierać rodziców aby umieli z kolei wspierać swoje dzieci. Zajęcia prowadziła Maria Lehman pod nadzorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (50 godz.)

Doświadczenie własne

Psychoterapia własna - 60 godz.

Superwizje indywidualne oraz grupowe ( stały proces, ok. 3 godz. miesięcznie )

Treningi: psychologiczny, interpersonalny, intrapsychiczny, terapii grupowej oraz asertywności symbolicznej (każdy po 50 godz.) 

Realizowane przez certyfikowanych psychoterapeutów, superwizorów oraz trenerów.

Praktyka zawodowa

Od 04.2019 do chwili obecnej - Psycholog/ Psychoterapeuta w Twój Psycholog online nstępnie przejście do MyWay clinic

Od 03.2020 do chwili obecnej - Koordynator wsparcia społecznego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Od 01.2020 do 08.2021 - Psychoterapeuta w poradni Centrum Uzależnień PPL "Mały Rycerz"

Od 07.2018 do 12.2019 - Psycholog/ Psychoterapeuta w Warszawskim Towarzystwie Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” oraz Fundacji MARATON

Od 04.2015 do 12.2018 - Psychoterapeuta w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku

Od 02.2018 do 08.2018 - Psycholog w Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST"

Od 10.2016 do 12.2016 - Psycholog w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie przy ul. Dzielna 7

Od 10.2014 do 03.2015 - Sześciomiesięczny staż w Ośrodku Rehabilitacji Uzależnień i Podwójnej Diagnozy w Otwocku

Etyka zawodowa

Zachowuję zasady kodeksu etycznego zawodu psychologa oraz psychoterapeuty.

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane