Poznaj naszych specjalistów

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie.
Tylko z profesjonalistami.
Magdalena Krakowska Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Psychotherapy in English, Psychothérapie en français - MyWay

Magdalena Krakowska
EN EN
FR FR

DYPLOMOWANY PSYCHOTERAPEUTA, W TRAKCIE CERTYFIKACJI, TERAPIA INTEGRATYWNA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Psychotherapy in English, Psychothérapie en français

skontaktuj
się z nami

SPECJALIZACJE: trudności w relacjach, z asertywnością, samooceną, problemy emocjonalne, lęki i obniżony nastrój. Pracuje z dorosłymi i młodzieżą (powyżej 13 roku życia). Od roku pracuję z dorosłymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii jako koordynator wsparcia społecznego, a od osiemnastu lat pracuję z młodzieżą z zaburzeniami zachowania, współpracując interdyscyplinarnie w zespole w ramach Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Księży Orionistów. Przez dziesięć lat współtworzyłam projekt usamodzielnienia młodzieży z placówek wychowawczych, celem przywrócenia do społeczeństwa tych młodych ludzi. Wspieram rodziców swoich podopiecznych w rod...
Bezsenność Depresja Emocje, gniew Kryzys Lęk Lęki społeczne Ataki Paniki Strata, żałoba Lęk o zdrowie Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Współuzależnienie Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Poczucie własnej wartości Przemoc Relacje z ludźmi Stres Seksualne problemy Trauma Wychowawcze problemy

Dostępne usługi

30-minutowa wstępna, indywidualna konsultacja
129,00 zł
Psychoterapia indywidualna dorosłych, 50 min. -
199,00 zł
Psychoterapia dzieci i młodzieży, psychoterapeuta, 50 min. ;
199,00 zł
Konsultacja rodzicielska, 50 min. -
219,00 zł
Psychotherapy in English, 50 min. -
259,00 zł
Psychothérapie individuelle en français, vidéo, 50 min
259,00 zł
Parental consultation in English, 50 min.-
279,00 zł
Psychotherapy in English for children, 50 min.-
259,00 zł
Certificate of attendance in English -
159,00 zł
Opinion/Diagnosis in English -
259,00 zł
Zaświadczenie o udziale w terapii -
129,00 zł
Opinia/diagnoza -
219,00 zł
Certyfikaty, dyplomy
Wykształcenie

2018 - w toku: czteroletnie studia z psychoterapii w nurcie zintegrowanym w szkole "Integra" w SPCh

2015 - 2016 -  Coaching -studia podyplomowe 

2005 - 2011 - filologia romańska (licencjat) na Uniwersytecie Warszawskim 

2000 - 2005 - pedagogika resocjalizacyjna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Najważniejsze szkolenia:

Dialog motywujący w pracy z nastolatkiem 

NVC czyli Komunikacja bez przemocy 

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniu 

Praca z młodzieżą z zaburzeniami zachowania

Doświadczenie własne

W ramach samorozwoju odbyłam 130 godzin psychoterapii własnej w nurcie CBT i psychoterapii schematów. 

Odbyłam ponad 90 godzin treningu interpersonanego w ramach szkolenia (trening prowadzoy przez terapeutów ISTDP). 

W ramach projektu POWER dla dzielnicy Mokotów m.st Warszawa udzialam wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym kryzysu psychicznego.

Od piętnastu lat pracuję z osobami w krysysie psychicznym, z zaburzeniami nastroju, trudnościami z regulacją emocji, napadami agresji i/lub doświadczającymi przemocy. Wraz z pacjentami odkrywam ich mocne strony, wspieram w treningu asertywności i komunikacji. 

Program studium psychoterapii obejmuje następujące bloki tematyczne: diagnostyka kliniczna; psychoterapia psychodynamiczna; psychoterapia poznawczo-behawioralna; psychoterapia oparta na schematach; psychologia religii i duchowości; inne szkoły terapeutyczne: psychoterapia Gestalt, psychoterapia systemowa, analiza transakcyjna; zagadnienia etyczne; superwizje, treningi i warsztaty (self experience).

Praktyka zawodowa

VIII.2020 - obecnie: praca w Instytucie Psychiatrii i Neurologii jako koordynator wsparcia społecznego

VIII.2020 - obecnie: praca psychoterapuetyczna indywidualna

IX.2006 - obecnie: praca jako wychowawczyni w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym i Filii MOW

IX.2018-XII.2019 - pedagog w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

 

Od lat pracuję interdyscylinarnie z osobami z diagnozą psychiatryczną, bądź w kryzysie psychicznym. 

Szczególnie wiele czasu poświęciłam pracy z młodymi dorosłymi i młodzieżą, będącymi na życiowym zakręcie. Uważam to za bezcenne doświadczenie i piękną szkołę bycia człowiekiem. 

Współtworzyłam program edukacyjny w zakresie mikrofinansów. Celem była pomoc młodym dorosłym wchodzącym w życie. Uczestniczyłam i koordynowałam wolontariat młodzieżowy na rzecz osób bezdomnych, na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz edukacyjnie w placówkach medycznych i edukacyjnych - w ramach programu przeciwdziałania przemocy. 

Etyka zawodowa

Pracuję zgodnie z Kodeksem Etyki zawodowej psychoterapeuty. Pracę terapeutyczną poddaję opiece merytorycznej certyfikowanych superwizorów. Kwalifikacje psychoterapeutyczne nabywam w SPCh będącym członkiem Polskiej Rady Psychoterapii oraz European Association for Integrative Psychotherapy oraz European Association for Psychotherapy. 

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane