Poznaj naszych specjalistów

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie.
Tylko z profesjonalistami.
Marcin Bańka Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta par, Psychoterapeuta uzależnień - MyWay

Marcin Bańka

CERTYFIKOWANY PSYCHOTERAPEUTA, TERAPIA SKONCETROWANA NA ROZWIĄZANIACH
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta dzieci i młodzieży, Psychoterapeuta par, Psychoterapeuta uzależnień

skontaktuj
się z nami

Prowadzę psychoterapię w oparciu o metodę psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniu SFBT. Podejście to wspiera pacjenta w odzyskiwaniu sił oraz wiary w siebie i swoje możliwości. W swojej pracy kieruję się przekonaniem, że to pacjent jest ekspertem od swojego życia, który posiada wszelkie niezbędne narzędzia do zmiany. Moją rolą jest wspieranie pacjenta w poszukiwaniu jego zasobów umożliwiających mu osiąganie założonych przez niego celów. Wspólnie określamy ilość spotkań oraz przerwy między sesjami tak, aby to pacjent miał przekonanie, że jest to dla niego wystarczający czas. Szanuję punkt widzenia drugiego człowieka z uwzględnieni...
Uzależnienia Depresja Lęk Współuzależnienie Stres Związek, małżeństwo Emocje, gniew Poczucie własnej wartości Ataki Paniki Strata, żałoba Lęk o zdrowie Lęki społeczne Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia Odżywiania zaburzenia Osobowości zaburzenia (np. narcystyczne, borderline) Przemoc PTSD Trauma Wychowawcze problemy Kryzys
Certyfikaty, dyplomy
Wykształcenie

2018 – 2019 Fundacja Vis Salutis Łódź Studium Psychoterapii Uzależnień

2012 – 2019 Centrum Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu w Łodzi - Studium Profesjonalnej Psychoterapii Certyfikat nr 44/2019

2008 – 2010 Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie Studia Podyplomowe, kierunek: Socjoterapia

2007 – 2008 Bałtycka Wyższa Szkoła Humanistyczna w Koszalinie Studia Podyplomowe, kierunek: Organizacja i Zarządzanie Instytucjami Pomocy Społecznej

2005 2007 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi  Studia magisterskie, kierunek: Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową

Doświadczenie własne

W trakcie szkolenia psychoterapeutycznego odbyłem 100 godzin terapii własnej oraz 350 h stażu klinicznego. W ramach szkolenia do zawodu specjalisty psychoterapii uzależnień odbyłem 50 h treningu interpersonalnego, 50 h treningu intrapsychicznego oraz 80 h stażu klinicznego i 70 h superwizji grupowej

Praktyka zawodowa

lipiec 2018 – obecnie Patronka Sp. z o.o. Szczecinek 
Stanowisko: Psychoterapeuta/ Psychoterapeuta uzależnień

maj 2018 – obecnie Brief Gabinet Rozwoju Osobistego i Psychoterapii Marcin Bańka 
Stanowisko: Właściciel/ Psychoterapeuta

czerwiec 2018 – czerwiec 2020 Ośrodek Zdrowia Psychicznego „Alter Ego” Jacek Goździk 
Stanowisko: Psychoterapeuta

maj 2018 – listopad 2018 Ośrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solidarni „PLUS” Eko Szkoła Życia w Wandzinie 
Stanowisko: wychowawca/terapeuta

wrzesień 2017 – styczeń 2018 Fundacja Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii DRZWI OTWARTE  
Stanowisko: Psychoterapeuta

maj 2016 – maj 2018 „Jaś i Małgosia” – Szkoły i Placówki Terapeutyczne w Szczecinku. 
Stanowisko: Koordynator realizowanych projektów, prowadzenie wsparcia psychoterapeutycznego dorosłych oraz dzieci

marzec 2016 – kwiecień 2016 Fundacja Instytut Kształcenia Kadr  w Szczecinku.
Stanowisko: Koordynator realizowanych projektów, prowadzenie wsparcia psychoterapeutycznego dorosłych oraz dzieci

styczeń 2014 – styczeń 2016 Centrum Zdrowia Psychicznego „Solution” Szczecinek 
Stanowisko: Psychoterapeuta, prowadzenie psychoterapii osób dorosłych, młodzieży i dzieci, osób uzależnionych i współuzależnionych. Prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy Hospicjum w Szczecinku. Prowadzenie grup wsparcia i grup terapeutycznych min. dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bornem Sulinowie, prowadzenie szkoleń i warsztatów, organizowanie konferencji. Przygotowywanie i opracowywanie programów terapeutycznych oraz ich realizowanie.

wrzesień 2011 – grudzień 2013 Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie w Szczecinku;
Stanowisko: Socjoterapeuta – prowadzenie grup socjoterapeutycznych dzieci i młodzieży, grupy wsparcia dla rodziców dzieci umieszczonych w placówce, przygotowanie i realizowanie programów profilaktycznych i terapeutycznych

styczeń 2008 – listopad 2010 Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinku stanowisko: Podinspektor – Trener Pracy – wsparcie osób niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy, współpraca z pracodawcami

listopad 2006 – grudzień 2007 Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Bobolicach 
Stanowisko: Instruktor terapii zajęciowej – koordynator ośrodka – koordynowanie pracy środowiskowego domu samopomocy, organizowanie zajęć dla uczestników domu, pozyskiwanie nowych uczestników zajęć, organizacja pracy środowiskowego domu samopomocy

wrzesień 2005 – listopad 2006 Dom Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie;
Stanowisko: Młodszy opiekun

Inne formy zatrudnienia: 

marzec 2016 – styczeń 2018 Centrum Zdrowia Psychicznego Solution w Szczecinku – prowadzenie psychoterapii indywidualnej i grupowej dorosłych oraz dzieci i młodzieży w ramach realizowanych projektów.

październik 2015 – maj 2018 Instytut Kształcenia Kadr w Szczecinku Fundacja –prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców.

marzec 2015 Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku – prowadzenie szkolenia dla asystenta rodziny, 90 h

lipiec 2011 Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku – prowadzenie treningu budżetowego dla klientów pomocy społecznej, 90 h

kwiecień 2011 PCPR w Szczecinku – przygotowanie i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży umieszczonej w pieczy zastępczej, 20 h

sierpień 2010 Centrum Kariery Zawodowej w Szczecinku – przygotowanie i prowadzenie szkolenia dla asystentów rodzin, 120 h

listopad 2009 Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin „Promyk Nadziei” - doradztwo socjoterapeutyczne, 30 h , przygotowanie i prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych

Etyka zawodowa

W swojej pracy kieruję się Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu oraz Kodeksem Etyczno-Zawodowym Terapeuty Uzależnień. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji indywidualnej i grupowej.

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane