Poznaj naszych specjalistów

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie.
Tylko z profesjonalistami.
Paulina Kubś Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psychoterapeuta rodzin, Psychotherapy in English - MyWay

Paulina Kubś
EN EN

DYPLOMOWANY PSYCHOTERAPEUTA, W TRAKCIE CERTYFIKACJI, TERAPIA SYSTEMOWA
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par, Psychoterapeuta rodzin, Psychotherapy in English

Jestem psychologiem, dyplomowaną psychoterapeutką po kursie całościowym z Psychoterapii, specjalizującą się w terapii systemowej, korzystającą w swojej pracy z eklektycznego sposobu myślenia, a więc wykorzystuję wiedzę w obrębie psychodynamicznego podejścia, gestalt oraz innych humanistycznych podejść. Bliska mi jest także psychologia pozytywna, psychoanaliza, analiza jungowska, podejście egzystencjalne, w tym profilaktyka prozdrowotna. W praktyce polega to na tym, że w trakcie rozmowy z pacjentem, słyszę historię tej osoby, nadaję jej właściwe ramy poprzez hipotezy i pytania oraz wskazuje na realność pacjenta i jego zasoby. Szukam też występujących w je...
Ataki Paniki Depresja Depresja poporodowa Emocje, gniew Kryzys Lęk Obsesyjno-kompulsyjne zaburzenia PTSD Relacje z ludźmi Stres Trauma Związek, małżeństwo

Dostępne usługi

30-minutowa wstępna, indywidualna konsultacja
129,00 zł
Psychoterapia indywidualna dorosłych, 50 min. -
199,00 zł
Psychoterapia par, 50 min. -
269,00 zł
Psychoterapia rodzin, 90 min. -
329,00 zł
Psychoterapia par, 90 min. -
329,00 zł
Psychotherapy in English, 50 min. -
259,00 zł
Couple psychotherapy in English, 50 min. -
319,00 zł
Couple psychotherapy in English, 90 min. -
389,00 zł
Opinia/diagnoza -
219,00 zł
Zaświadczenie o udziale w terapii -
129,00 zł
Opinion/Diagnosis in English -
259,00 zł
Certificate of attendance in English -
159,00 zł
Certyfikaty, dyplomy
Wykształcenie

- mgr psycholog
5-letnie studia magisterskie na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego
- kurs 4-letni całościowy z Psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie
- kurs z Podstaw Psychoanalizy w KSPP
- kurs z Podstaw Hipnozy w Towarzystwie Badań i Rozwoju nad Hipnozą w Krakowie
- kurs z Racjonalnej Psychoterapii Zachowania - poziom podstawowy/wprowadzenie
- kurs Coach w Grupie Set
- kurs Trener prowadzony przez Wszechnicę Jagiellońską
- kurs z Psychoterapii Zaburzeń Seksualnych w Pracowni Rozwoju Psychoterapii i Fundację Rozwoju
Terapii Rodzin Na Szlaku

Doświadczenie własne

- terapia grupowa
- terapia indywidualna
- superwizje
- staże i praktyki studenckie
- grupy Balinta
- treningi intra psychiczne
- szkolenia

Praktyka zawodowa

- prowadzenie własnego gabinetu od 2016 roku
- staż kliniczny na Pododziale C Zaburzeń Psychotycznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
- praktyki studenckie w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Krakowie (terapia grupowa)
- staż z Urzędu Grodzkiego Stowrzyszenie Pomocna Dłoń (praca z syndromem DDA)
- praktyki studenckie na oddziale Zaburzeń Osobowości Szpitala Babińskiego w Krakowie
- staż w Ośrodku Psychoterapii DDA w Krakowia (terapia grupowa)
- współpraca z różnymi platformami on-line
- prowadzenie szkolenia z psychoterapii systemowej w PTPP
 

Etyka zawodowa

Pracuję w zgodzie obowiązującymi zasadami etyki zawodowej.
Swoją pracę poddaję superwizji indywidualnej oraz grupowej.

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane