Poznaj naszych specjalistów

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie.
Tylko z profesjonalistami.
Profil
Marta Dymowska
Psychoterapeuta dorosłych, Psychoterapeuta par i rodzin

Jestem dyplomowanym psychologiem i certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym (Certyfikat PTTPB numer 582), członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami, które doświadczyły sytuacji kryzysowej lub mają wrażenie, że ciągle powielają te same schematy, przez co stoją w miejscu i nie mogą zaspokoić swoich potrzeb. Specjalizuję się w terapii zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, PTSD oraz zaburzeń osobowości. Prowadzę terapię indywidualną oraz terapię par.
W swojej pracy gwarantuję profesjonalizm, zaangażowanie i szacunek dla klienta. Pracuję pod stałą superwizją oraz w oparciu o zasady kodeksu etyczno - zawodowego psychologa.

Psycholog online - wybierz formę pomocy. Spróbuj bezpłatnie. Dlaczego warto?

Certyfikaty, dyplomy
Wykształcenie

W 2008 roku ukończyłam pięcioletnie jednolite studia magisterskie na Wydziale Psychologii WSFiZ w Warszawie, gdzie realizowałam program dwóch specjalności: Stosowanej Psychologii Społecznej oraz Psychologii Przedsiębiorczości i Zarządzania.

W 2009 roku ukończyłam podyplomową Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego prowadzoną przez Ośrodek Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA.

W latach 2012-2016 odbywałam czteroletnie szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Szkolenie zakończyłam egzaminem oraz uzyskałam certyfikat uprawniający do samodzielnego prowadzenia terapii poznawczo-behawioralnej.

W 2017 roku odbyłam trzyetapowe szkolenie z zakresu Terapii Schematów prowadzone przez dr Tara Cutland Green. Obecnie jestem w trakcie przygotowań do egzaminu certyfikacyjnego Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Schematów - International Society of Schema Therapy (ISST).

Ponadto stale podnoszę swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach:

- Udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej ZABURZENIA POTRAUMATYCZNE czynniki ryzyka, koncepcje, terapia; Uniwersytet Warszawski - lipiec 2010 r.

- "Wszystko o Asertywności" warsztat dla trenerów prowadzony przez Marię Król Fijewską AKADEMIA TRENERÓW INTRA- kwiecień 2011r.

- Szkolenie STRES POMAGAJĄCYCH w ramach projektu badawczego "Wpływ wsparcia społecznego
i przekonania o własnej skuteczności na adaptację w kontekście stresu w pracy i wtórnej ekspozycji na traumę" SWPS 2012 r.

- EMIRATES EMERGENCY PLANNING WORKSHOP
warsztaty dot. przygotowania portów lotniczych na okoliczność wystąpienia sytuacji kryzysowej oraz planowania pomocy dla ofiar katastrof lotniczych i ich rodzin - maj 2013 r.

- Warsztaty "Komunikacja w sytuacjach kryzysowych" organizowane przez Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji - czerwiec 2013 r.

- III Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Bezpieczeństwo w portach lotniczych - Praktyczne aspekty zarządzania kryzysowego – prelegent; Dęblin, wrzesień 2013 r.


- Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD (BEPP) University of Amsterdam/PTBST - warsztat przygotowujący do samodzielnego prowadzenia psychoterapii PTSD, maj 2014 r.

- Terapia zaburzenia osobowości narcystycznej w ramach terapii poznawczej skoncentrowanej
na schematach, Pracownia Poznawczo – Behawioralna, czerwiec 2014 r.

- Podstawy obsługi systemu EEG DigiTrack Biofeedback i prowadzenia treningów EEG Biofeedback Elmiko Medical, 21-23 listopada 2014 r.

- Dialog Motywujący – wydobywanie i wzmacnianie motywacji do pracy z klientem, SWPS, 7-8 marca 2015 r.

-EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing – dr Udi Oren 9-12 września 2015 r.

Uniwersytet SWPS, PTBST

- Interwencja Kryzysowa w Praktyce; Uniwersytet Warszawski 19-20 września 2015 r.

- Konferencja Wielość w Jedności; Terapia poznawczo-behawioralna – stan obecny i perspektywy rozwoju, Warszawa 14-16 kwietnia 2016 r.

- Regulacja emocji w psychoterapii. Jak radzić sobie ze schematami emocjonalnymi?- prof. Robert Leahy, Warszawa 4-5 listopada 2016 r.

Doświadczenie własne

W ramach dotychczasowego rozwoju zawodowego odbyłam ponad 400 godzin superwizji, terapii własnej oraz treningu psychologicznego. Uczestniczyłam w treningu interpersonalnym
i intrapsychicznym. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Dbam o stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych.

Praktyka zawodowa

Swoją praktykę zawodową rozpoczęłam 10 lat temu. Po uzyskaniu dyplomu podjęłam prace na Lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie początkowo byłam zaangażowana w procedury związane ze szkoleniami prowadzonymi dla personelu służb lotniskowych, a w późniejszym etapie pracy odpowiadałam
za zarządzanie kryzysowe i wsparcie psychologiczne dla służb lotniskowych oraz pasażerów i ich rodzin. Od 2010 roku jestem członkiem Zespołu Pomocy Poszkodowanym działającego w strukturach kryzysowych Polskich Linii Lotniczych LOT. Od 2013 roku prowadzę prywatna praktykę kliniczną pod nazwą Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji IMMUTARE. W ramach swojej praktyki zawodowej współpracowałam z wieloma poradniami  i centrami medycznymi w tym: Pracowania Terapeutyczna PRATERA, Pracowania psychologiczna novy.pl, Poradnia CO tam? Psychoterapia bliska tobie oraz ENEL-MED. Biorę udział w projekcie badawczym E-COMPARED, powadzonym przez Uniwersytet SWPS, mającym na celu zbadanie efektywności interwencji internetowych w terapii depresji.

Marta Dymowska, psycholog MyWay online

Etyka zawodowa

Pracuję w oparciu o zasady kodeksu etyczno - zawodowego psychologa oraz przestrzegając i opierając się na kodeksie etycznym terapeuty poznawczo – behawioralnego.

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii i Psychiatrii Online
* pola wymagane

Nasza strona korzysta z cookies. Jesli wyrażasz na to zgodę kontynuuj przeglądanie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kliknij tutaj

OK, rozumiem i akceptuję