Test Holmes-Rahe

Bardzo często to właśnie w efekcie zmian w naszym życiu dochodzi do nagromadzenia się stresu, a w konsekwencji pojawia się ryzyko choroby somatycznej. Na zależność sytuacji stresowych, a problemów zdrowia psychicznego uwagę zwrócili Thomas Holmes i Richard Rahe - psychiatrzy amerykańscy.

Stało się to impulsem do opracowania testu psychologicznego Holmes-Rahe, którego założeniem jest ocena ryzyka każdej zmiany życiowej. Opublikowana lista w teście Holmes-Rahe zawiera najczęściej występujące i najważniejsze wydarzenia życiowe, które mogą wyzwalać u nas stres.
 

Test Holmes-Rahe opublikowany poniżej pozwala ocenić Twoje obiektywne doświadczenie stresem w okresie ostatniego roku, a także ryzyko wystąpienia choroby somatycznej. Jeżeli wskaźnik zmian wynosi 300 punktów w okresie ostatniego roku, to istnieje wysokie prawdopodobieństwo zachorowania i poważnych problemów zdrowia psychicznego.

Instrukcja:

Proszę udzielić odpowiedzi “TAK” lub “NIE” na poniżej opublikowane doświadczenia życiowe.

“TAK” oznacza, że dane wydarzenie miało miejsce w Twoim życiu w okresie ostatnich 12 miesięcy, natomiast odpowiedź  “NIE”  jest tego zaprzeczeniem.

1. Śmierć partnera / współmałżonka
2. Rozwód
3. Separacja
4. Pobyt w więzieniu
5. Śmierć członka rodziny
6. Choroba lub uszkodzenie ciała
7. Zawarcie związku małżeńskiego
8. Utrata pracy
9. Godzenie się ze skłóconym partnerem
10. Przejście na emeryturę lub rentę
11. Choroba w najbliższym otoczeniu, w rodzinie
12. Ciąża
13. Problemy seksualne
14. Narodziny dzieci, powiększenie rodziny
15. Nowa praca zawodowa
16. Zmiany w dochodach finansowych
17. Śmierć przyjaciela
18. Przebranżowienie, zmiana wykonywanego zawodu
19. Konflikty małżeńskie
20. Hipoteka
21. Konieczność zwrotu pożyczki lub kredytu
22. Zmiana poziomu odpowiedzialności w pracy zawodowej
23. Opuszczenie domu rodzinnego przez dzieci
24. Kłótnie i trudności w kontaktach z rodziną współmałżonka
25. Wzmożony wysiłek potrzebny do realizacji jakiegoś zadania
26. Praca zawodowa współmałżonka - rozpoczęcie lub jej zakończenie
27. Nauka szkolna - rozpoczęcie lub zakończenie
28. Zmiana poziomu czy standardu życia
29. Zmiany osobistych przyzwyczajeń i nawyków
30. Konflikty z przełożonym
31. Zmiana najbliższego otoczenia lub warunków pracy
32. Zmiana miejsca zamieszkania
33. Zmiana szkoły
34. Zmiany w organizacji czasu wolnego
35. Zmiany praktyk religijnych
36. Zmiany w życiu towarzyskim
37. Zaciągnięcie zobowiązań finansowych
38. Zmiana nawyków snu
39. Zmiany w częstotliwości rodzinnych spotkań
40. Zmiany w żywieniu
41. Urlop
42. Święta
43. Niewielkie naruszenie prawnych przepisów
Pamiętaj wynik ma charakter orientacyjny i nie zastępuje diagnozy!
Sprawdź twoje obciążenie stresem
Twój wynik:
Wysokie ryzyko

Jak rozumieć wynik testu Holmes-Rahe?

 

Celem testu jest pomiar Twojego obiektywnego doświadczenia stresem, którego obciążenie odczuwasz w ciągu ostatniego roku. Ponadto wynik pozwala oszacować prawdopodobne ryzyko pojawienia się choroby somatycznej powiązanej ze stresem. Ryzyko jest zależne od ilości stresu jaki przeżywasz i rośnie statystycznie razem z nim.

Warto jednak zaznaczyć, że każde wydarzenie jest inaczej przez nas odbierane. Dla jednej osoby dana sytuacja jest bardzo stresująca, z kolei dla innej nie stanowi większego źródła napięcia emocjonalnego. Na to jednak wpływ ma zarówno siła stresora, a także nasza odporność psychiczna i indywidualne umiejętności radzenia sobie z sytuacją stresową. Ponadto istotne jest również znaczenie czynników środowiskowych, podatności biologiczna czy ryzykowne zachowania dla zdrowia np. brak wypoczynku, palenie.  Niezmiernie ważnym czynnikiem jest wsparcie emocjonalne, które otrzymujemy od innych osób w momentach stresujących. 

 

Proszę pamiętać, że wynik testu nie stanowi diagnozy klinicznej. Jeżeli masz wysoki i bardzo wysoki wynik osiągnięty w teście nie oznacza to jednoznacznie, że wymagasz leczenia. Natomiast sygnalizuje , że znajdujesz się w grupie ryzyka wystąpienia choroby somatycznej.

Test może stanowić punkt zwrotny do zmiany funkcjonowania i refleksji nad napięciem emocjonalnym, którego doświadczasz. 


Jeżeli czujesz, że stres, którego doświadczasz staje się coraz trudniejszym doświadczeniem, a Twoje indywidualne zdolności radzenia sobie stopniowo się wyczerpują to koniecznie skorzystaj z konsultacji specjalistycznej - z psychoterapeutą, lekarzem rodzinnym czy psychiatrą. 

 


Interpretacja wyników:
 

Niskie ryzyko - poniżej 150 

Umiarkowane ryzyko - między 150-299

Wysokie ryzyko - 300 i powyżej

 

Psychoterapia bez wychodzenia z domu.

Sprawdź dogodny dla Ciebie termin terapii online. Profesjonalnie i dyskretnie.

Umów się na wizytę online
Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane