Depresja

Znajdź psychoterapeutę, specjalizującego się w leczeniu depresji.

 

Zadzwoń lub napisz


Depresja boli


Jak wybrać psychologa online i psychoterapeutę
 

 

Depresja jest chorobą o światowym zasięgu – choruje na nią ponad 300 mln ludzi. Depresja jest czymś innym niż tylko wahaniami nastroju i emocjami, wywoływanymi przez codzienne trudności. Szczególnie długotrwała depresja o średnim lub dużym nasileniu może skutkować poważnymi zdrowotnymi problemami. Smutek i uczucie pustki, które nie mijają w ciągu kilku tygodni mogą być oznaką depresji. Przynosi chorym ogromne cierpienie i poważnie zaburza ich funkcjonowanie w szkole, pracy, w rodzinie. Co gorsza może też prowadzić do samobójczej śmierci. Blisko 800 000 osób umiera co roku w wyniku samobójstw. Samobójstwo jest drugim najczęstszym powodem śmierci osób w wieku 15-29 lat. Dlatego potrzebna jest odpowiednia psychoterapia depresji.Depresja – najważniejsze symptomy: 

 

 • nadmierna irytacja drobnymi sprawami;
 • lęki i niepokój;
 • trudność zapanowania nad gniewem;
 • utrata zainteresowania aktywnościami, które wcześniej sprawiały przyjemność;
 • poczucie beznadziejności, uczucie pustki i smutku;
 • skoncentrowanie na przeszłości i przeszłych niepowodzeniach;
 • myśli o śmierci lub myśli samobójcze. 

 

Depresja – fizyczne objawy: 
 

 • bezsenność lub nadmierna senność;
 • obezwładniające zmęczenie;
 • nadmierny lub zbyt mały apetyt;
 • przybieranie na wadze lub utrata wagi;
 • trudności z koncentracją i podejmowaniem decyzji;
 • bóle, których przyczyn nie można zdiagnozować. 

 

 

U dzieci depresja może objawiać się odmową chodzenia do szkoły, unikaniem przyjaciół i aktywności.

Przyczyny i czynniki ryzyka depresji


 

Nie istnieje jedna przyczyna depresji, bowiem problem zaburzeń depresyjnych jest złożony. Przyjmuje się, że główną rolę odgrywają zaburzenia chemiczne pracy mózgu, zaburzenia hormonalne, a także podłoże genetyczne. 

 

Depresja – czynniki ryzyka: 
 

 • niska samoocena;
 • zaburzenia lękowe, osobowość „borderline”, post-traumatic stress disorder (PTSD);
 • fizyczne lub seksualne nadużycia;
 • chroniczne choroby, lęk o zdrowie;
 • nadużywanie alkoholu lub narkotyków;
 • niektóre lekarstwa;
 • depresja w rodzinie.

Depresja - czarny pies nocy


Opis ten w dużym stopniu unaocznia doświadczenie towarzyszące osobom dotkniętym depresją. Niepokojący jest fakt, że coraz więcej osób cierpi z powodu zaburzeń nastroju, w tym głównie depresji. Badania epidemiologiczne ujawniły, że rozpowszechnienie w ciągu życia może osiągać niemal 17%. Na depresję zwaną inaczej zaburzeniem afektywnym jednobiegunowym lub zaburzeniem depresyjnym nawracającym częściej cierpią kobiety niż mężczyźni (Butcher, Hooley, Mineka, 2017). 

 

Test na depresję

 

Depresja atakuje emocje


 

Czym jest zatem depresja? W powszechnym rozumieniu termin ten wskazuje na to, że ktoś ma „chandrę”, czy też jest bardziej niż zwykle przygnębiony. Taki sposób rozumienia pomija jednak złożoną naturę tego zaburzenia. Wśród objawów depresji poza obniżonym nastrojem możemy wyróżnić kilka obszarów funkcjonowania, na których pozostawia ona swoje piętno.

 

W sferze emocjonalnej dominujące emocje to smutek, poczucie beznadziejności, a także poczucie winy. Wiele osób zgłasza większą drażliwość, ujawniającą się w postaci skłonności do reagowania na różne wydarzenia wybuchami złości, czy przesadnego poczucia frustracji w odniesieniu do błahych spraw. Czasem „emocje” schowane są za skargami somatycznymi, takimi jak różnie umiejscowione bóle.


 

 

Depresja zaczernia myśli 

 

 

W sferze myślenia charakterystyczne są negatywne myśli o sobie, które obejmują nierealistycznie negatywną ocenę własnej wartości czy bezustanne wytykanie sobie nawet najdrobniejszych błędów. Negatywna ocena bieżących doświadczeń stanowi kolejną typową cechę depresyjnego umysłu. W tym rodzaju myślenia uwaga skierowana jest na negatywne aspekty wydarzeń przy jednoczesnym ignorowaniu pozytywnych albo interpretowanie wydarzeń, jako jednoznacznie negatywnych. Negatywne myśli o przyszłości, czyli wizja jutra pełnego niepowodzeń i katastrof dopełnia charakterystyczne dla depresji myślenie.
 

 

W najbardziej skrajnych przypadkach takie poczucie beznadziejności może prowadzić do myśli o śmierci, myśli samobójczych lub prób samobójczych. Do objawów fizjologicznych występujących w depresji należy bezsenność (problemy z zaśnięciem, budzenie się w nocy lub budzenie się nad ranem i trudność z ponownym zaśnięciem) lub nadmierna senność.

 


 

Depresja odbiera energię 

 

Zmiany apetytu mogą polegać na jego zmniejszeniu lub zwiększeniu. Często spotykane jest uczucie zmęczenia, znużenia czy braku energii, mimo braku wysiłku fizycznego. Bywa tak, że codzienne czynności, takie jak ubieranie i mycie stają się wyczerpujące i zajmują znacznie więcej czasu niż zwykle. Wielu pacjentów opisuje obniżenie zdolności do myślenia, koncentracji czy podejmowania decyzji nawet w drobnych sprawach. Konsekwencją zmian w zakresie myśli, nastroju oraz fizjologii są zmiany w zachowaniu osoby dotkniętej depresją.

Znaczne zmniejszenie aktywności czy izolowanie się od innych ludzi może stanowi jeden z objawów, który jest zauważalne dla otoczenia. U wielu osób występują problemy z mobilizowaniem się do działania i niską motywacją. Zmiany psychoruchowe obejmują spowolnienie, np. mówienie wolniej lub ciszej, wolniejszy ruch oraz pobudzenie np. trudności w siedzeniu w jednym miejscu, dotykanie czy skubanie różnych części garderoby, skóry, przedmiotów. W przypadku tego objawu istotne są nie tylko subiektywne odczucia, ale także zmiany zauważalne dla innych osób. 
 

 

Depresja obniża nastrój 


 

Na zakończenie długiej listy objawów należy wspomnieć o bardzo ważnym symptomie depresji, a mianowicie o trudności w odczuwaniu przyjemności i zmniejszeniu zainteresowania czynnościami, które wcześniej były ocenianie, jako przyjemne (Heitzman, 2017). Przyczynowość ma tutaj charakter cyrkularny, co oznacza, że poszczególne objawy wpływają na siebie np. negatywne myśli o przyszłości powodują, że nie podejmujemy aktywności, które mogłyby poprawić samopoczucie, co obniża nastrój i powoduje jeszcze większą izolację, a także nasila negatywne myśli o sobie i tak dalej i tak dalej. Możemy to nazwać spiralą obniżania nastroju (Padesky, Greenberger, 2017).

 

Utrzymywanie się pięciu lub więcej opisanych wyżej objawów przez okres 2 tygodni przez większość czasu jest ważnym sygnałem, aby zgłosić się po pomoc do profesjonalisty - psychologa, psychoterapeuty.

 


 

Depresję można pokonać 

 

Na szczęście osobom w depresji można pomóc. Do najskuteczniejszych metod leczenia należą terapia poznawcza, leczenie farmakologiczne, terapia interpersonalna, czyli służąca poprawie relacji z ludźmi oraz tzw. aktywizacja behawioralna. Wiele badań wskazuje, że najskuteczniejszą formą terapii jest połączenie terapii poznawczej z aktywizacją behawioralną, czyli terapia poznawczo-behawioralna (Padesky, Greenberger, 2017).

Leczenie farmakologiczne, bez włączenia strategii psychologicznych zwiększa ryzyko nawrotu zaburzenia. Coraz bardziej popularną formą terapii depresji jest także terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT) (Williams i in., 2016). Terapia poznawczo-behawioralna oraz wyżej wymienione podejście bazujące na praktykach medytacji uważności są rekomendowane przez Narodowy Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej Wielkiej Brytanii (NICE).

Leczenie farmakologiczne jest szczególnie zalecane w przypadku nasilonych objawów depresji. Decyzję odnośnie włączenia farmakoterapii należy podjąć wspólnie z lekarzem psychiatrą. Najczęściej stosowane są leki z grupy SSRI, czyli inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Leki przeciwdepresyjne trzeba zazwyczaj przyjmować od dwóch do czterech tygodni, aby uzyskać efekt terapeutyczny (Butcher i in. 2017). Zapoznaj się z modelem poznawczym depresji wg A. Beck'a.   

 


ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Depresja - leczenie i psychoterapia

Depresja - warto o tym wiedzieć

Jak można ocenić poziom swojego samopoczucia i ewentualne zagrożenie depresją?

Aby zdiagnozować u siebie obniżone samopoczucie oraz ewentualne zagrożenie rozwijającym się stanem depresyjnym należy skonsultować się ze specjalistą - psychologiem, psychoterapeutą czy psychiatrą. Specjaliści posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie, które pozwoli fachowo postawić diagnozę. Objawy towarzyszące depresji często mogą związane być z zupełnie innym zaburzeniem.

Wstępnie można wykonać testy psychologiczne, które sygnalizują ryzyko depresji. Takie testy możesz wykonać bezpłatnie w formie online na naszej stronie internetowej. Pamiętaj jednak, że są to testy przesiewowe, a wynik testu to nie diagnoza i nie może zastąpić wizyty u psychologa.    

Ile trwa depresja?

Depresja jeśli nie jest odpowiednio leczona może trwać latami. W tym czasie występują stany depresyjne o różnym nasileniu oraz epizody całkowitego zdrowienia, kiedy wydaje się, że osoba całkowicie uporała się ze swoim problemem.

Jednak brak odpowiedniej pomocy psychologicznej może sprawiać, że depresja będzie nasilać się, a tym samym pogłębiać i wydłużać późniejszy czas leczenia. Dlatego konieczny jest ciągły kontakt ze specjalistą (może być psycholog online).

Kiedy depresja może się nasilać?

Depresja może nasilać się w trudnych i kryzysowych momentach jakie mogą pojawić się w życiu. Jeśli zmagasz się ze stanami depresyjnymi możesz być bardziej podatna na sytuacje takie jak: utrata pracy, rozstanie, osamotnienie czy utratę obecnego celu w życiu.

W niektórych przypadkach depresja może nasilać się również w zależności od pory roku i pogody, gdzie jesienna aura przekłada się znacząco na obniżenie nastroju i wystąpienie apatii. U osób z depresją poniesienie porażki, odrzucenie, brak zrozumienia czy nawet choroba może nasilać wycofanie, niechęć czy poczucie smutku. 

Jak pomóc osobie z depresją?

Pomoc często wymaga dużej dawki cierpliwości i zaangażowania, ponieważ osoba w depresji często izoluje się od otoczenia zaprzeczając swojej chorobie. Wsparcie i obecność to najważniejsze formy pomocy osobie z depresją, jednak nie zastąpią one wizyty u specjalisty.

Najlepsze co możesz zrobić w takiej sytuacji to nakłonić osobę z depresją by udała się na wizytę do psychoterapeuty lub lekarza psychiatry. Rozpoczęcie odpowiednio dopasowanego leczenia i psychoterapii może spowodować, że Twoje wsparcie i pomoc będą mogły przynieść realną poprawę stanu osoby z depresją.     

Jak poradzić sobie z depresją?

Wychodzenie z depresji na własną rękę prawie się nie udaje. Depresja jest poważną i ciężką chorobą psychiczną, która wymaga specjalistycznego leczenia. Leczenie najczęściej obejmuje psychoterapię wspomaganą farmakoterapią.

Na depresję mają często wpływ trudne doświadczenia z przeszłości, które wymagają przepracowania w gabinecie psychoterapeuty. Oczywiście w leczeniu depresji istotne jest również wsparcie bliskich osób, znalezienie swojej pasji, dbanie o sen i zdrowe odżywianie, a także regularna aktywność fizyczna, która ma dobroczynny wpływ na nasz układ nerwowy.

Szukasz pomocy specjalistów? W MyWay dokładamy wszelkich starań, aby każdy znalazł się pod opieką. Dostępne terapie to m.in.:

Możesz także wykonać testy na zaburzenie osobowości.

Depresja Znajdź psychoterapeutę, specjalizującego się w leczeniu depresji.  Zadzwoń lub napisz
Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane