Dystymia

Znajdź psychoterapeutę, specjalizującego się w leczeniu dystymii.

 

Zadzwoń lub napisz

Dystymia - niedaleka siostra depresji Dystymia, najprościej mówiąc, jest przewlekłą odmianą depresji, jednak charakteryzuje się zdecydowanie mniejszym nasileniem objawów. W terminologii psychiatrycznej określana jest jako: „przewlekłe i uporczywe obniżenie nastroju, o niewielkim nasileniu, nie osiągającym stopnia nasilenia „pełnego” epizodu depresji”.   Według międzynarodowej klasyfikacji ICD-10 pojęcie dystymii odnosi się do tych grup zaburzeń, które wcześniej określane były jako: 

 • nerwica depresyjna,
 • depresyjne zaburzenia osobowości,
 • depresja nerwicowa,
 • depresja lękową przewlekła. 

 

Dystymia często utożsamiana jest z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości, niektórzy natomiast traktują ją jako powikłanie w przypadku zaburzeń lękowych.

 

 


Czym jest dystymia? Jest to zaburzenie przewlekłe, które może utrzymywać się przez wiele lat lub nawet przez okres całego życia. Początki są bardzo trudne dla postawienia jednoznacznej diagnozy, bowiem dystymia rozwija się powoli i bardzo podstępnie. Choroba charakteryzuje się zmiennością, ponieważ występuje z momentami poprawy i nasilenia objawów. Dystymia ma niestety spory i niekorzystny wpływ na funkcjonowanie człowieka w jego środowisku zawodowym, rodzinnym, a także w innych wymiarach jego aktywności społecznej. Bardzo często z dystymią mają do czynienia osoby samotne lub takie, którym nie udało się utrzymać związku partnerskiego. Wszystko to łącznie składa się na niepewne rokowanie, a w fazie zaostrzeń istotnie zwiększa się ryzyko podjęcia przez chorego próby samobójczej.   


 

Przyczyny dystymii


 

Jakie są przyczyny dystymii? Dystymia może wystąpić u pacjentów obciążonych ciężką, przewlekłą chorobą lub kalectwem. Najczęściej dotyczy osób, które zachorowały w młodym wieku, szczególnie wtedy, gdy są to przewlekłe choroby neurologiczne, reumatyczne lub psychiczne. Wśród pacjentów po urazach ośrodkowego układu nerwowego dystymia występuje u:
 

 • 89% leczonych ambulatoryjnie,
 • 40% hospitalizowanych,
 • ponad 10% pacjentów z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym,
 • 26% chorych z padaczką skroniową.  
   

Przebieg i nasilenie dystymii wtórnej, czyli będącej następstwem choroby somatycznej wiążą się z nasileniem choroby pierwotnej. Im wcześniej wystąpiło pierwotne schorzenie somatyczne, tym większe ryzyko, że wtórna dystymia będzie obecna przez prawie całe życie pacjenta i stanie się elementem jego osobowości.

 

Dystymia może być między innymi konsekwencją stosowanej farmakoterapii, na przykład przy leczeniu sterydami w stwardnieniu rozsianym lub może wystąpić jako konsekwencja trwałych zaburzeń biochemicznych na przykład u pacjentów z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

 

 


Objawy dystymii 
 

Objawy dystymii mogą wyglądać identycznie jak te w przebiegu epizodu depresji. Jednak to, co wyróżnia symptomy dystymiczne, dotyczy ich uwarunkowania. Przede wszystkim lekka intensywność, która często jest wręcz niezauważalna i nie przypominająca na pierwszy rzut oka zaburzenia depresyjnego. Wśród objawów najczęściej występujących wymienić możemy:
 

 • umiarkowane obniżenie nastroju, 
 • gorsze samopoczucie, 
 • niską samoocenę, 
 • uczucie przewlekłego zmęczenia, 
 • obojętność, anhedonię, czyli brak zdolności odczuwania przyjemności,
 • nadmierny samokrytycyzm, oskarżanie się, zamartwianie się. 


 

W przeciwieństwie do depresji, zwłaszcza jej ciężkich epizodów, pacjenci z dystymią z reguły wywiązują się ze swoich zawodowych i rodzinnych obowiązków. Jednak w przypadku osób cierpiących na dystymię praca i obowiązki domowe nie dostarczają im ani satysfakcji, ani zadowolenia. Najczęściej występujące objawy świadczące o dystymii to:
 

 • zwiększone napięcie, 
 • drażliwość, 
 • postawy roszczeniowe, 
 • obwinianie innych, 
 • poczucie kary i winy. 

 

Jeżeli chodzi o złe samopoczucie, to posiada ono sporą zmiennością i zależne jest od wydarzeń w życiu codziennym. Część osób cierpiących na dystymię odczuwa dobowe wahania nastrojów, a ten epizod charakterystyczny jest także dla depresji. Częste występują również zaburzenia snu np. w postaci nadmiernej senności oraz uczucie lęku z reguły jednak w postaci wolno płynącej, a nie jako lęk napadowy.


 

 

Wiem, że to co mnie drąży od lat, to dystymia. Mam tego świadomość. Raz jest lepiej, raz gorzej. Nie mam rodziny, nie mam przyjaciół. Nie mam nikogo, kto by był nawet jakbym wyłączyła u siebie korki. Chyba piszę to Wam, żeby dać znać komukolwiek, halo jeszcze jestem. Czuję się jak w klatce. Nie mogę z Niej wyjść, ani umrzeć w Niej. Piszę to i płaczę.

Słowa typu trzymaj się, będzie dobrze itp, to bzdury. Mam 40 na karku, żadnej przyszłości, jestem nikim i z nikim nie pcham wózka w tym życiu.

buddystka, forum 

 


Leczenie dystymii 
 

 

W leczeniu dystymii zastosowanie ma zarówno farmakoterapia, jak i psychoterapia. Jedną ze skuteczniejszych metod w leczeniu dystymii jest terapia poznawcza lub interpersonalna. Celem psychoterapii w leczeniu dystymii jest obniżenie nasilenia objawów oraz zapobieganie nawrotom, a także  poprawa jakości życia pacjentów.  Głównym celem psychoterapii jest tutaj identyfikacja toksycznych myśli i błędnych interpretacji oraz restrukturyzacja procesu myślowego, który pozwala bardziej jasno patrzeć w przyszłość, bez katastrofizowania i snucia czarnych scenariuszy. 
 

 

Kolejnym krokiem jest też zwiększanie aktywności behawioralnej, czyli rozpoznawanie które czynności zwiększają poczucie przyjemności oraz satysfakcji jak np. jazda na rowerze, zajęcia jogi, spacer z psem czy pieczenie ciasta, by później móc je stosować w chwilach, gdy zauważamy u siebie pogorszanie się nastroju.


 

W terapii interpersonalnej nacisk kładzie się na odkrywanie własnego potencjału i poznawanie swojej osobowości, szukanie mocnych stron, talentów. Pozwala to na wzmocnienie poczucia własnego Ja, na którym można się oprzeć w chwili słabości oraz ugruntować poczucie własnej wartości. Są to bardzo ważne aspekty, które pozwalają na lepsze radzenie sobie w sytuacjach ciężkich, bez popadania w marazm i zły nastrój. 

Czy dostępny jest test na dystymię ? Dystymia jako forma lekkiej depresji bywa często ciężka do jednoznacznego zdiagnozowania. O ile w przypadku depresji można wykorzystać konkretne narzędzia do jej pomiaru, o tyle w przypadku dystymii nie zbudowano jeszcze odpowiedniego testu do jej diagnozy. W przypadku rzetelnej oceny, czy nasze dolegliwości oznaczają dystymię, potrzebny jest kontakt ze specjalistą i całościowy wywiad. Warto pamiętać, że  test nie zastąpi specjalistycznej, całościowej diagnozy. Dystymia w statystykach
 

 

Dystymia jest często występującym zaburzeniem psychicznym, w populacji ogólnej jej obecność może sięgać nawet 3–5%.  Dystymia jest bardziej powszechna wśród osób leczonych przewlekle – występuje z częstością do 15%.  Dystymia jest częstsza u kobiet – występuje około 2-krotnie częściej, chociaż w niektórych pracach wykazano, że ten stosunek jest jeszcze większy, nawet 5-krotnie.

 

Z dużym prawdopodobieństwem występowanie dystymii związane jest z wiekiem. Jest dość często rozpoznawana u dzieci (dotyczy ich w 0,6–4,6%), a odsetek ten zwiększa się u młodzieży (dotyczy ich w 1,6 – 8,0%). Wraz z wiekiem maleje częstość jej rozpowszechnienia – po 65 rż. dotyczy 1,0 – 1,5% populacji. Stosunkowa większość zaburzeń dystymii pojawia się przed 18 rokiem życia.


 

MyWay to miejsce pomocy dla każdej osoby, która boryka się z problemami natury psychicznej. Psycholog online pomaga m.in. w takich schorzeniach jak:

 

ZAREZERWUJ WIZYTĘ


Literatura


Anna Nitka-Siemińska, Mariusz Siemiński, Hubert Wichowicz, Walenty M. Nyka


Dystymia - leczenie i psychoterapia

Dystymia - warto to wiedzieć

Czym różni się depresja od dystymii ?

Według fachowej wiedzy psychologicznej dystymia jest przewlekłą, lżejszą formą depresji. Chociaż objawy w dystymii mogą być identyczne jak w przypadku depresji, to jednak kluczowe jest tutaj ich nasilenie.

W dystymii objawy mają mniejsze natężenie, nie utrudniają tak mocno codziennego funkcjonowania. Objawy w dystymii mogą utrzymywać się latami, jako uczucie obniżonego nastroju, lekkiego braku motywacji, uczucia smutku, jednak nie są one traktowane jako zagrażające życiu. Jednak dystymia powinna być leczona, bowiem jej utrzymywanie się także niesie konsekwencje dla zdrowia.     

Czy można uchronić się przed pojawieniem się dystymii?

Dystymia może wynikać z nieuświadomionych problemów, nieprzepracowanych trudności oraz może być wynikiem zaburzonej pracy mózgu, zwłaszcza w obszarze produkcji serotoniny, która odpowiada za regulację nastroju i samopoczucia. 

Aby zapobiegać dystymii, należy być uważnym na swoje doświadczenia, nie uciekać przed trudnymi emocjami, gdyż w przyszłości wyparte konflikty mogą przerodzić się w rozwój dystymii i innych zaburzeń psychicznych. 

Aby zapobiec dystymii na poziomie fizjologicznym, warto pamiętać o wspieraniu swojego mózgu w odpowiednim utrzymywaniu poziomu serotoniny przez regularną aktywność fizyczną, zdrową dietę bogatą w tłuszcze omega 3 i 6, witaminy z grupy B oraz starać się unikać stresu, a także używek.    

Jak wyjść z dystymii?

W leczeniu dystymii kluczowa jest psychoterapia, która pozwala przepracować trudne emocje i poradzić sobie z ciągłym obniżeniem nastroju.

W niektórych przypadkach zalecane jest również zastosowanie farmakoterapii, która stabilizuje  chemię w mózgu, a tym samym przyczynia się do poprawy naszego nastroju, zwiększa napęd życiowy oraz niweluje uczucie smutku i wyczerpania.     

Jakie są powikłania nieleczonej dystymii?

Nieleczona dystymia może prowadzić do rozwinięcia się pełnoobjawowej depresji, która stanowi spore zagrożenie dla zdrowia i życia.

Szczególnie w przypadku, kiedy dystymia utrzymuje się latami to w momencie trudnego, ciężkiego doświadczenia objawy mogą przybrać na sile, a u osoby chorej może pojawić się depresja.

Zdarza się również, że nieleczona dystymia z wiekiem będzie coraz bardziej nasilać się i pogarszać codzienne funkcjonowanie.

Dystymia Znajdź psychoterapeutę, specjalizującego się w leczeniu dystymii.  Zadzwoń lub napisz
Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane