Kryzysy w związkach

Znajdź psychoterapeutę, specjalizującego się w pomaganiu związkom w kryzysach.

 

Zadzwoń lub napisz

BO TY JESTEŚ… kryzysy w związkach 

 

Kłótnie i nieporozumienia występują we wszystkich bliskich relacjach i są normalnymi sposobami radzenia sobie z różnicami poglądów, przekonań, punktów widzenia.

 

 

Poważnym problemem jest dopiero chroniczny konflikt i związany z tym stres. Skutkuje on pogorszeniem stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, źle wpływa na inne obszary życia, takie jak relacje z rodziną i przyjaciółmi, ze współpracownikami. Konflikt w domu także może źle wpływać na zdrowie psychiczne i fizyczne dzieci.


 

Uczenie się skutecznych i opartych na szacunku wzajemnym sposobów wyrażania różnic poglądów i postaw jest ważnym krokiem w budowaniu zdrowej, satysfakcjonującej relacji i może przynieść korzyści naszemu ogólnemu samopoczuciu i osobom wokół nas.

 

 

 

 

Nie ma jednej przyczyny problemów w relacjach, kilka czynników może odgrywać tu rolę.
 

 


Doświadczenia z przeszłości


Dom rodzinny i wychowanie mogą mieć istotny wpływ na relacje w przyszłych związkach. Ludzie, których rodzice pozostawali w konflikcie, częściej mają problemy z relacjami. Związane jest to z dorastaniem w atmosferze konfliktu, czasem z doświadczaniem przemocy.
 

 

Zmiany życiowe i stres a kryzysy w związkach 
 

 

Istotne zmiany życiowe: opuszczenie domu, zawarcie małżeństwa, urodzenia dziecka, przejście na emeryturę, mogą także nadwyrężyć związek, a para może poczuć się mniej ze sobą związana.Relacje wzajemne partnerów może również obciążać osobisty stres. Kiedy ludzie są zestresowani, trudniej im zachować pozytywne nastawienie, być empatycznymi, przebaczać swojemu partnerowi, co może zwiększać poczucie niezadowolenia ze związku. Problemy z pracą lub trudności finansowe, trudności w relacjach z rodzicami partnera lub dalszą rodziną, problemy z pogodzeniem potrzeb starzejących się rodziców z potrzebami własnych dzieci mogą przeniknąć do związku, zwiększać stres i psuć relacje między partnerami.


 

 Niektóre zachowania mogą być ważnymi oznakami, że związek jest zagrożony: brak szacunku, postawa obronna, krytyka lub "stonewalling" (utrudnianie, niechęć do komunikowania się) są oznakami, że związek jest w kryzysie.

 

 

Jak ludzie myślą?
 

Sposób, w jaki ludzie myślą o sobie, swoim partnerze i związku, jest ważnym czynnikiem, wpływającym na relacje. Pary doświadczające problemów mogą zacząć obwiniać się nawzajem i postrzegać siebie wzajemnie jako przyczynę trudności, oceniać zachowanie partnera jako samolubne i celowe.


 

Widzenie związku lub innej osoby przez negatywny "obiektyw", koncentrowanie się na negatywnych, a nie pozytywnych postawach - ten schemat może prowadzić do eskalacji konfliktu lub dystansowania się od partnera.


 

 

Jak pomóc w przypadku kryzysu w związku?

 

Problemy związane z relacjami są częstym powodem, dla którego ludzie szukają pomocy u specjalistów od zdrowia psychicznego. Terapia grupowa skoncentrowana na emocjach (EFT) i behawioralna terapia pary (BCT) to dwie z najczęściej badanych i zalecanych form leczenia problemów związanych z relacjami.

 

Badania wykazały, że te metody interwencji psychologicznej są pomocne w poprawie relacji. Oba wymienione rodzaje terapii wykorzystują narzędzia i techniki, które wpływają na poprawę komunikacji i wzajemne zrozumienie partnerów.


 

 

Zmiana spojrzenia na relację w związku

 

Zamiast obwiniać się nawzajem, każde z partnerów powinno pomyśleć o przyczynach i konsekwencjach swoich zachowań oraz lepiej zrozumieć, jakie ich działania wpływają na partnera pozytywnie, a jakie negatywnie.
 

 

Wyrażanie emocji w związku
 

Pary, które doświadczają trudności w związku, często unikają wyrażania emocji lub słabości, krytykują się i obwiniają nawzajem. Dzielenie się osobistymi myślami i emocjami oraz zachęcanie do zrozumienia i akceptacji partnera może być pomocne w budowaniu bliskości w relacji.
 

 

Jak wygląda poprawna komunikacja w związku?

 

Uczenie się skutecznej komunikacji i nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów jest ważnym elementem poprawy relacji w ramach związku. Na przykład, jeśli problemem jest ciągłe wzajemne krytykowanie się lub obwinianie, każdy z partnerów może nauczyć się nowych sposobów na wyrażanie swoich myśli, obaw, z zachowaniem szacunku dla drugiej osoby.
 

Dla par, które unikają komunikacji, pomocna może być nauka bezpiecznego dzielenia się zmartwieniami i wyrażania pozytywnych emocji.

Rozwiązywanie problemów w ramach relacji może obejmować kroki, takie jak:
 

  • wspólne definiowanie problemu,
  • burze mózgów,
  • wspólne znajdowanie sposobu rozwiązania problemu i wypróbowanie go,
  • ponowna ocena, czy problem został rozwiązany, czy też jest potrzeba dalszej pracy.

 


Promowanie mocnych stron, a kryzys w związku
 

Skupienie się na pozytywnych aspektach związku i partnera może zwiększyć poziom zadowolenia oraz sprzyja pozytywnym zachowaniom. Na przykład osoby w związku, który ma problemy, mogą zastanowić się, przypomnieć sobie, co przyciąga ich do partnera, pomyśleć o tym, co mogą zrobić, aby ich partner był zadowolony, wdzięczny, i robić to częściej.


 

ZAREZERWUJ WIZYTĘ


Psychoterapeuci par - kryzys w relacjach

Kryzysy w związkach - kluczowe zagadnienia

Ile trwa kryzys w związku ?

Czas trwania kryzysu w związku jest zawsze uwarunkowany indywidualną sytuacją, a także cechami osobowości partnerów. 

To wszystko decyduje również o tym ile trwa związek, na jakich fundamentach się opiera, jak dobrze partnerzy się znają oraz czego dokładnie dotyczą ich problemy w związku. Jednakże im dłużej problematyczne sprawy "zamiatane są pod dywan", a sam problem jest eskalowany, tym kryzys może trwać dłużej.

Kryzys w związku może przybrać formę długotrwałego kryzysu , kiedy napięta sytuacja dotyczy ważnych i podstawowych spraw takich jak: decyzja o dziecku, kwestie finansowe, problemy z zaufaniem czy ewentualna rozłąka w wyniku pracy zarobkowej.

Jak poradzić sobie z kryzysem w związku ?

Kryzys w związku jest często trudny do samodzielnego rozwiązania. Wszystko zależne jest od nasilenia konfliktu i obszaru jakiego konflikt dotyczy.

Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest podjęcie psychoterapii dla par. Terapia par umożliwia przepracowanie konfliktów i problemów w relacji oraz jednocześnie pozwala na indywidualną pracę nad samym sobą w kontekście funkcjonowania w związku.

Psychoterapeuta par jako osoba z zewnątrz, patrzy na całość problemów obiektywnie, a do tego posiada odpowiednie kwalifikacje. Sprawia to, że terapeuta par może pomóc w lepszym dogadywaniu się, rozwiązywaniu konfliktów, wypracowaniu sposobów na lepsze zrozumienie partnera oraz dojścia do kompromisu.

Czy terapia par pomaga przezwyciężyć kryzys w związku?

Terapia par jest szczególnie kierowana do partnerów, którzy doświadczają konfliktów w związku. Konflikty  w związku często są efektem gromadzenia się wielu negatywnych sytuacji, które z czasem kumulują tak nieprzyjemne emocje, że nie jesteśmy w stanie sami walczyć o wzajemne relacje.  

Pomoc psychoterapeuty par jest kluczowa i niezastąpiona. Podczas terapii par możemy dowiedzieć się o sobie nowych, często bolesnych kwestii, ale dzięki temu nauczyć się panować nad własnymi emocjami i reakcjami.

Praca obojga partnerów nad sobą oraz wspólnie zaangażowanie w poprawę relacji w związku może dać pozytywne efekty. W przypadku wielu kryzysów terapia może nie tyle rozwiązuje problemy, ale zmienia nasze podejście do niektórych spraw, pozwala lepiej zrozumieć drugą stronę, nauczyć się większej akceptacji, wybaczania i dbania o siebie nawzajem.
 

Jak wygląda terapia par, jak się przygotować do spotkania z psychoterapeutą par?

Terapia par  zakłada obecność obu partnerów podczas spotkań z psychoterapeutą. Terapeuta par przez obserwację partnerów, sposób ich wzajemnego komunikowania i doświadczenia własne partnerów jest w stanie wskazać przyczynę konfliktu w związku.

Warunkiem koniecznym udanej terapii par jest świadoma zgoda każdego z partnerów do podjęcia terapii par. Ponadto istotne jest zaangażowanie w proces terapii, chęć pracy nad sobą i motywacja do poprawy relacji w związku.

Przed pierwszym spotkaniem z psychoterapeutą par warto szczerze porozmawiać z partnerem, nie zmuszać drugiej osoby do podjęcia terapii, a raczej zaznaczyć korzyści jakie może przynieść terapia dla wspólnych relacji. Warto również uświadomić sobie fakt, że terapia jest procesem, gdzie wypracowanie zmiany wymaga czasu, dlatego nie należy zrażać się po pierwszej sesji i oczekiwać radykalnych zmian od samego początku.

 

Jak zakończyć toksyczny związek?

Toksyczny związek może być powodem wielu nieprzyjemnych doświadczeń, uczuć, przekonań i często zakończenie związku wydaje się najlepszym pomysłem. Warto zrobić bilans zysków i strat - w większości przypadków więcej argumentów będzie przemawiać za odejściem od toksycznego partnera.

Warto uświadomić sobie fakty, które przemawiają za rozstaniem i pamiętać o nich, gdy emocje zaczną brać górę. Chcąc zakończyć toksyczny związek (ale nie tylko) podstawą jest odbycie szczerej rozmowy, w której powściągniemy swoje uczucia i emocje, a skupimy się na racjonalnych argumentach.

Warto być również przygotowanym na różne reakcje ze strony partnera, zwłaszcza jeśli to z jego powodu związek stał się "toksyczny". Próby manipulacji, obrażania, szantażu emocjonalnego czy inne nieprzyjemne zachowania - należy być na nie przygotowanym wcześniej i pamiętać o asertywnej postawie. Kluczowe to nie wdawanie się w przepychanki słowne, trzymanie się swojego zdania i opanowanie, kiedy partner popada w silne emocje.

Kryzysy w związkach Znajdź psychoterapeutę, specjalizującego się w pomaganiu związkom w kryzysach.  Zadzwoń lub napisz
Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane