Poznaj naszych specjalistów

Terapia w zaciszu domu, w dogodnym dla Ciebie terminie.
Tylko z profesjonalistami.
Katarzyna Pestrakiewicz Psychoterapeuta dorosłych - MyWay

Katarzyna Pestrakiewicz

DYPLOMOWANY PSYCHOTERAPEUTA, W TRAKCIE CERTYFIKACJI, TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA, Terapia schematów
Psychoterapeuta dorosłych

skontaktuj
się z nami

Jestem psychologiem, psychoterapeutą z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. W pracy terapeutycznej korzystam z podejścia poznawczo-behawioralnego oraz terapii schematu. Bezpieczna oraz oparta na zaufaniu relacja terapeutyczna jest jednym z priorytetów w mojej pracy z drugim człowiekiem. Jako psychoterapeuta zajmuję się pomocą osobom doświadczającym lęku, wahań nastroju, problemów w relacjach z innymi. Celem psychoterapii jest lepsze poznanie siebie oraz zmiana dysfunkcjonalnych wzorców myślenia, odczuwania oraz funkcjonowania, tak, aby poprawić jakość życia osoby korzystającej z pomocy.  Obecnie pracuję z osobami przewlekle chorymi psychicznie, cierpiący...
Depresja Kryzys Ataki Paniki Depresja poporodowa Emocje, gniew Strata, żałoba Lęk Lęk o zdrowie Lęki społeczne Współuzależnienie Poczucie własnej wartości Przemoc Relacje z ludźmi Stres

Dostępne usługi

30-minutowa wstępna, indywidualna konsultacja
129,00 zł
Psychoterapia indywidualna dorosłych, 50 min. -
199,00 zł
Zaświadczenie o udziale w terapii -
129,00 zł
Opinia/diagnoza -
219,00 zł
Certyfikaty, dyplomy
Wykształcenie

2015-2019 – Specjalizacja z Psychologii Klinicznej w ramach kursów specjalizacyjnych Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego, część teoretyczna realizowana na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

2007-2011 – 4 letnie szkolenie z zakresu Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej CBT w Warszawie.

2000-2005 – Studia magisterskie w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.

2013 – Kurs Pułapki życiowe czyli praca nad zmianą schematów poznawczych wg Jeffrey'a Younga. Ośrodek Terapii Poznawczej Cogito w Warszawie.

2009 – Kurs pomoc po traumie – nowe kierunki w praktyce i teorii. Polskie Towarzystwo Badań nad Stresem Traumatycznym.

2009 – Szkolenie Utrata i Żałoba w praktyce interwencji kryzysowej. Stowarzyszenie Interwencji i Pomocy Psychologicznej „Vivos Voco „ Kraków.

Doświadczenie własne

W ramach 4 letniego szkolenia psychoterapeutycznego odbyłam 20 godzin terapii własnej. Swoją pracę psychoterapeutyczną podaję regularnej superwizji.

Praktyka zawodowa

Pracę zawodową rozpoczęłam w 2006 roku. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywałam w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Następnie kilka lat pracowałam w Specjalistycznym 0środku Wsparcia dla Osób Doświadczających Przemocy oraz w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Następnie przez kilkanaście lat pracowałam w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym – Rehabilitacyjnym jednego z dużych Warszawskich Szpitali. Jednocześnie od 13 lat prowadzę również własną działalność w ramach której prowadziłam prywatną praktykę. Obecnie jestem zatrudniona w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia gdzie pracuję z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Pracuję również w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym. W pracy zawodowej zajmuję się udzielaniem wsparcia, poradnictwem oraz psychoterapią.

Etyka zawodowa

W swojej pracy zawodowej kieruję się kodeksem etycznym. Poszanowanie oraz zachowanie tajemnicy zawodowej jest dla mnie priorytetem. W pracy z pacjentem tworzę szczerą, pełną szacunku oraz zaufania relację terapeutyczną.

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane