Zespół FAS

Znajdź psychoterapeutę, specjalizującego się w leczeniu zespołu FAS.

 

Zadzwoń lub napisz

Czym jest Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS)

 

O tym, że alkohol jest szkodliwy dla naszego organizmu i to nie tylko w nadmiernych ilościach, wie chyba każdy z nas. Powszechnie wiadomo również, że spożywanie alkoholu jest toksyczne przede wszystkim dla kobiet w trakcie ciąży, jednak czy zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo? W jaki sposób działanie alkoholu na organizm matki przekłada się na rozwój jej dziecka oraz czym jest Alkoholowy Zespół Płodowy FAS? 

 

Zespół FAS (Fetal Alcohol Syndrome) nazywany również jako Płodowy Zespół Alkoholowy to uraz, czy też zaburzenie rozwoju płodu, powstałe na skutek nadużywania alkoholu przez matkę w okresie prenatalnym.

 

W medycynie termin syndrom FAS oznacza dokładnie jednostkę chorobową opisującą nieprawidłowości i zaburzenia w obszarze rozwoju fizycznego i umysłowego dziecka, które to prowadzą do występowania u niego zaburzeń zachowania. Zespół FAS to inaczej zespół zaburzeń i anormalnych cech w rozwoju płodu, które powstały wskutek spożywania/nadużywania alkoholu przez kobietę w czasie ciąży.  

 

Zespół FAS należy do tzw. spektrum płodowych zaburzeń poalkoholowych FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder), gdzie wymieniamy zaburzenia spowodowane uszkodzeniem płodu na skutek narażenia go na toksyczne działanie alkoholu. W ramach FASD wymienić możemy również Alkoholowy Efekt Płodowy (Fetal Alcohol Effects), czyli zjawisko opisujące udokumentowany stan spożywania alkoholu przez matkę, gdzie u dziecka występują niektóre z objawów tych zaburzeń. 


 

W przypadku płodowych zaburzeń alkoholowych dochodzi do powstania wrodzonych wad somatycznych i neurologicznych, co przekłada się na nieodwracalny zespół zaburzeń u dziecka. Objawy alkoholowego zespołu płodowego obejmują przede wszystkim specyficzny wygląd twarzy, fachowo nazywany jako dysmorfia twarzy FAS. Wśród innych widocznych zaburzeń zespołu FAS wymienić możemy również zaburzenia wzrostu, zespół zaburzeń fizycznych oraz zaburzenia rozwojowe widoczne jako upośledzenie umysłowe.

 

 

  

Przyczyny zespołu FAS u dziecka


 

przyczyny zespołu FAS

Główna przyczyna zespołu FAS opiera się właśnie o toksyczne działanie alkoholu na dziecko w trakcie trwania życia płodowego. Faktem jest, że kobieta spożywająca alkohol w ciąży sprawia, że jej dziecko „pije razem z nią”. Analizując fizjologiczne podłoże zaburzeń zespołu FAS, możemy stwierdzić, że alkohol potrafi bez problemu przejść przez barierę łożyska, a tym samym przeniknąć do krwi dziecka. Już po niecałych 40 minutach od spożycia alkoholu, stężenie alkoholu we krwi dziecka może być zbliżone do tego występującego u jego matki. 

Stopień uszkodzenia płodu, w tym jego układu nerwowego oraz występowanie zaburzeń rozwojowych uzależnione jest od ilości spożywanego alkoholu przez kobietę w ciąży.  Spożywanie alkoholu ma toksyczne działanie na rozwój dziecka, niezależnie od okresu ciąży, w którym znajduje się kobieta.


 

W życiu płodowym w różnych okresach jego rozwoju kształtują się i dojrzewają poszczególne organy dziecka, dlatego też spożywanie alkoholu na różnych etapach ciąży będzie przekładać się tym samym na uszkodzenie tychże narządów.

 

Dlaczego tak się dzieje? Kobieta spożywająca alkohol w trakcie ciąży, dzięki obecności odpowiednich enzymów wątrobowych jest w stanie metabolizować alkohol, a tym samym jej organizm może oczyścić się z toksycznych substancji poalkoholowych. Niestety tego samego nie może zrobić rozwijający się organizm dziecka, ponieważ płód nie posiada jeszcze wytworzonej wątroby ani enzymów pozwalających pozbyć się alkoholu z krwi. Ilość alkoholu krążąca w organizmie dziecka uszkadza więc kolejno rozwijające się narządy w tym szczególnie układ nerwowy, co przekłada się na późniejsze zaburzenia rozwojowe. 

 

Jednym z pierwszych układów anatomicznych człowieka, które rozwijają się w życiu płodowym, jest  właśnie układ nerwowy. Zaczyna się on formować już około 13 dnia życia płodu, dlatego też spożywanie alkoholu w tak wczesnych etapach ciąży jest szkodliwe nawet w niewielkich ilościach. W pierwszym trymestrze ciąży może dojść przede wszystkim do uszkodzenia układu nerwowego, w tym mózgu, a także uszkodzeń serca, wątroby czy deformacji twarzy. Wtedy też dochodzi do zaburzenia w migracji komórek, co może prowadzić do poronienia.  

 

W drugim trymestrze ciąży u matek spożywających alkohol istnieje najwyższe ryzyko poronienia. Dochodzi wtedy do znacznych uszkodzeń mózgu, zaburzenia rozwoju mięśni, gruczołów, a także skóry i kości.

 

W trzecim trymestrze ciąży dzieci matek spożywających alkohol są narażone przede wszystkim na zwolniony przyrost masy ciała, co może skutkować przedwczesnym porodem. Wtedy też może dochodzić do zaburzenia rozwoju funkcji poznawczych u dziecka takich jak zdolność myślenia, uwagi, koncentracji czy rozumowania przyczynowo-skutkowego.   


 

Objawy zespołu FAS u dziecka 

 

Objawy alkoholowego zespołu płodowego u dzieci widoczne są na każdym etapie ich życia i rozwoju, zaczynając od wczesnego okresu niemowlęctwa.  Podłoże neurologiczne płodowego zespołu alkoholowego odnosi się do widocznych dysfunkcji mózgu u dzieci matek spożywających alkohol.

 

Wśród objawów zespołu FAS wymienić możemy przede wszystkim opóźnienie umysłowe, które jest związane z uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgu odpowiedzialnych za funkcje intelektualne. Badania dowodzą, że u niektórych noworodków, u których występował zespół alkoholowy, widoczne były znaczne zmiany w budowie narządów, np. występował brak ciała modzelowatego w mózgu, które to odpowiada za połączenie ze sobą półkul mózgowych.

 

Nieodwracalny zespół zaburzeń u dziecka alkoholowego dotyczy przede wszystkim zaburzeń rozwojowych w obszarze układu nerwowego. Przekłada się to więc nie tylko na upośledzenie intelektualne, ale również na trudności psychiczne emocjonalne czy społeczne. 

 

Jednakże oprócz objawów zespołu FAS w obrębie psychicznym i mentalnym, występuje również zespół zaburzeń fizycznych, który powoduje wiele problemów zdrowotnych w życiu dziecka.  

 

Zespół FAS – objawy   

 

Do głównych  objawów FAS należą między innymi takie symptomy jak: 
 

 • deficyty uwagi i koncentracji,
 • zaburzenia mowy,
 • brak panowania nad popędami,
 • osłabienie reakcji hamowania,
 • nadpobudliwość psychoruchowa,
 • upośledzony rozwój funkcji motorycznych,
 • zaburzenia równowagi,
 • zaburzenia w obrębie odruchów,
 • wady słuchu,
 • dysmorfia twarzy FAS. 

 

Objawy płodowych zaburzeń alkoholowych można zaobserwować już u noworodków. W badaniu EEG widoczne są znaczące zmiany w zapisie pomiaru fal mózgowych, dzieci z zespołem FAS w okresie noworodkowym mają również problemy z regulacją cyklu snu i czuwania, słabo rozwinięte odruchu jak np. odruch ssania kciuka oraz wydłużony czas reakcji na bodźce.  

 

Objawy FAS stanowią również tzw. objawy wtórne przejawiające się w obszarze psychicznym, które powstają wskutek nieprawidłowego rozwoju układu nerwowego u dziecka alkoholowego.  Do wtórnych objawów FAS należą: 
 

 • zaburzenia emocjonalne,
 • depresja,
 • labilność emocjonalna,
 • problemy z uzależnieniem od alkoholu czy narkotyków,
 • konfliktowość,
 • nieprawidłowe zachowania seksualne. 

 

FAS – twarz dziecka z alkoholowym zespołem płodowym  

 

W przypadku dzieci z FAS cechą charakterystyczną może być wygląd dziecka, a zwłaszcza specyficzne rysy twarzy. U dzieci z zespołem FAS można zaobserwować m.in: 
 

 • mały obwód głowy,
 • małą żuchwę,
 • płaską twarz,
 • małe szpary oczne i widoczna zmarszczka nakątna,
 • krótki nos z zapadniętym grzbietem,
 • brak rynienki podnosowej,
 • wąską górną wargę,
 • zniekształcone małżowiny uszne. 


 

U dzieci, u których zdiagnozowano płodowy zespół alkoholowy, objawy mogą być przede wszystkim widoczne w toku nauki szkolnej.

 

 

U przedszkolaków z FAS obserwuje się m.in.: 
 

 • zaburzenia uwagi i koncentracji, 
 • problemy z pamięcią przestrzenną oraz słuchową,
 • problemy z motoryką.  

 

Dodatkowo dzieci z FAS charakteryzują się już we wczesnym wieku:  
 

 • impulsywnością, 
 • nieumiejętnością kontroli popędów, 
 • nieumiejętnością odnalezienia się i pracy w grupie,
 • problemami z rozumieniem słów i komunikatów.  


 

Dzieci z zespołem FAS są sporym wyzwaniem dla nauczycieli, ponieważ praca z nimi wymaga odpowiedniego podejścia pedagogicznego i edukacyjnego. Objawy FAS mogą utrudniać naukę szkolną i potrzebne jest odpowiednie wsparcie. W przypadku zespołu FAS problemy z nadpobudliwością i deficytami uwagi nie pozwalają dziecku na przyswajanie wiedzy, dlatego też dzieci z FAS powinny mieć zapewniony indywidualny tryb nauki i opiekę psychologiczno-pedagogiczną.


 

 

Zespół FAS u dorosłych 

 

Syndrom zaburzeń rozwoju zwany zespołem FAS widoczny jest również w zachowaniu osób dorosłych. Niestety skutki zespołu FAS są nieodwracalne, a „FAS choroba” nie jest uleczalna. 
 

Dorośli z FAS mają często problemy z nadpobudliwością, impulsywnością, ale także towarzyszy im upośledzenie umysłowe, którego nie da się w żaden sposób cofnąć.


FAS – objawy u dorosłych to przede wszystkim problemy w uczeniu się, zapamiętywaniu czy rozwiązywaniu problemów. Dorośli z FAS nie potrafią uczyć się na własnych błędach, ponieważ mają zaburzenia w zakresie myślenia przyczynowo-skutkowego. 
 

FAS objawy u dorosłych widoczne są również jako:

 • przewlekłe zmęczenie,
 • drażliwość,
 • irytacja,
 • lęk,
 • problemy z okazywaniem uczuć. 

 

Dorośli z FAS często miewają różne problemy zdrowotne związane z niedosłuchem, nadużywaniem alkoholu czy problemy z trawieniem, które wymagają stosowania specjalistycznej diety. Wynika to z zaburzeń metabolicznych, najczęściej związanych z niedocukrzeniem.  Dodatkowo skutki zespołu FAS u osób dorosłych widoczne są również w postaci niewygaszonych odruchów niemowlęcych takich jak odruch Moro.  


 

Diagnoza zespołu FAS

 

Rozpoznanie płodowego zespołu alkoholowego u dziecka wymaga oczywiście konsultacji u specjalisty, lekarza pediatry oraz zalecany jest pakiet badań specjalistycznych takich jak: 
 

 • badania audiologiczne,
 • rentgen czaszki,
 • tomografia komputerowa,
 • rezonans magnetyczny. 

 

Dodatkowo rozpoznanie zespołu FAS wymaga również szczegółowej obserwacji dziecka, aby sprawdzić, jak wygląda emocjonalny, poznawczy i intelektualny rozwój dziecka.

 

Rozpoznanie płodowego zespołu alkoholowego często obejmuje zaobserwowanie zaburzeń w obrębie motoryki dużej i małej, w obrębie pamięci, mowy czy  problemów z niedosłuchem. Diagnoza FAS może być postawiona już w okresie niemowlęcym, jednak zdarza się, że rozpoznanie zespołu FAS następuje dopiero w okresie wczesnoszkolnym, kiedy u dziecka zaczynają być coraz mocniej widoczne problemy w nauce. Diagnoza FAS im wcześniej jest postawiona, tym większe daje szansę rozwoju w życiu dziecka.  

 

Leczenie i terapia Zespołu FAS

 

 

leczenie zespołu FAS

Leczenie płodowego zespołu alkoholowego polega często jedynie na zahamowaniu postępującego upośledzenia i zaburzeń rozwoju. Niestety nie istnieje odwracalne leczenie zaburzeń FAS. Leczenie FAS dotyczy zazwyczaj terapii, która pomaga dziecku poradzić sobie z występującymi problemami emocjonalnymi i poznawczymi oraz wspiera jego dalszy rozwój. Nie da się całkowicie wycofać powstałych zaburzeń w obrębie układu nerwowego, można jednak wspierać rozwój dziecka, na tyle by miało ono szansę na miarę normalny rozwój społeczny i intelektualny. 


Zespół FAS często dotyka dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie występuje problem alkoholowy czy też dzieci porzucone przez rodziców, które dorastają w rodzinach zastępczych i domach dziecka. Dlatego też zespół FAS często współwystępuje z innymi zaburzeniami takimi jak:
 

 

Zespół FAS leczenie powinno odbywać się we wsparciu zarówno psychologa dziecięcego, psychiatry dziecięcego, odpowiedniej terapii w przedszkolu czy szkole, jak i dotyczyć psychoedukacji rodziców czy też opiekunów.

 

 

Zespół FAS w statystykach

 

 

statystyka zespół FAS

Dane dotyczące występowania zespołu FAS pokazują, że od 1 do 3 dzieci na 1000 urodzeń może doświadczyć syndromu FAS. Statystyki odnośnie do spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży są zatrważające. Aż jedna trzecia kobiet posiadających jedno dziecko lub więcej przyznało się do spożywania przynajmniej raz alkoholu w trakcie trwania ciąży. 

Co gorsza, w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród Polaków ponad 30% respondentów twierdzi, że spożywanie niewielkiej ilości alkoholu w ciąży nie jest szkodliwe. Badania pokazują, że w ciągu roku rodzi się 10 razy więcej dzieci z pełnoobjawowym zespołem alkoholowym niż dzieci z zespołem Downa. Natomiast nawet 1/100 dzieci urodzonych w Polsce ma mniej lub bardziej rozwinięte zaburzenia rozwojowe powstałe w wyniku spożywania alkoholu przez matkę w ciąży.    

 

ZAREZERWUJ WIZYTĘ

Literatura

 

Katarzyńska, A, Alkoholowy Zespół Płodowy - FAS, Kraków, 2017.


Konsultacje rodzicielskie - psychoterapeuci dzieci i młodzieży

FAS - dowiedź się więcej o zespole FAS u dziecka

Jak wygląda życie codzienne dziecka z FAS?

Dzieci z zespołem FAS mają na ogół problemy z abstrakcyjnym i logicznym myśleniem, nie potrafią również zauważać ciągu przyczynowo-skutkowego oraz mają kłopoty z rozumieniem wielu pojęć,  złożonych komunikatów.

Dlatego też warto do dziecka z FAS mówić krótkimi i konkretnymi komunikatami, tłumaczyć bardzo prosto, aby miało ono szanse nas zrozumieć. Postępowanie z dzieckiem z FAS wymaga wiele cierpliwości i zaangażowania. Warto jednak znaleźć indywidualny sposób komunikowania się i docierania do świata dziecka, dzięki czemu będzie miało ono większą szanse na zrozumienie tego, co się wokół niego dzieje.

Dziecko z FAS ma również często problemy z samodzielnością, głównie przez problemy z uwagą czy pamięcią, a także sprawnym rozumowaniem i szybkim uczeniem się nowych rzeczy. W wielu przypadkach będzie więc zdane na wsparcie.
 

Jak zachowują się dzieci z zespołem FAS?

Dzieci z zespołem FAS w dużej mierze mogą wykazywać objawy upośledzenia umysłowego - mają często problemy z koncentracją, uwagą czy pamięcią. W szkole miewają kłopoty z nauką, odstają od pozostałych rówieśników czy tez mają kłopoty z nabywaniem nowych umiejętności.

Wśród dzieci z zespołem FAS można zauważyć również problemy emocjonalne widoczne w trudnościach relacyjnych, braku empatii czy rozumieniu stanów i emocji innych osób. Mogą być również nadpobudliwe czy wręcz wycofane, co wiążę się z uszkodzeniami struktur ośrodkowego układu nerwowego.

 

Jakie dziecko z FAS ma zdolności ?

Zdolności i umiejętności dziecka z FAS zależą od stopnia upośledzenia jakie u niego występuje, co ma związek z okresem, przez jaki dziecko narażone było na szkodliwe działanie alkoholu oraz od ilości alkoholu spożywanego przez matkę w ciąży.

Im większa ekspozycja rozwijającego się mózgu dziecka na alkohol, tym bardziej trwałe uszkodzenia tego narządu. Wczesne rozpoznanie zespołu FAS i podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych pozwala na w miarę prawidłowy rozwój intelektualny dziecka.

Jednakże poziom zdolności u dziecka z FAS zależy od tego, które struktury mózgu zostały uszkodzone i w jakim stopniu. Niekiedy proces degradacji komórek nerwowych jest tak poważny, że zmiany są nieodwracalne i najlepsza terapia nie jest w stanie przynieść poprawy.

Natomiast wczesna diagnoza FAS oraz specjalistyczna terapia psychologiczno-pedagogiczna pozwala pracować nad sferą emocjonalną i poznawczą, by dziecko mogło normalnie funkcjonować w świecie.
 

W jaki sposób opiekować się dzieckiem z FAS?

Dzieci z FAS potrzebują specjalistycznej opieki zarówno pod względem odbywania systematycznej terapii psychologicznej, odpowiedniej terapii pedagogicznej oraz najlepiej indywidualnego toku edukacji, który będzie dostosowany do aktualnego etapu rozwoju dziecka.

Ponadto opieka nad dzieckiem z FAS wymaga również psychoedukacji rodziców czy opiekunów, którzy poza psychologiem i pedagogiem, również będą mogli wspomagać terapię dziecka w życiu codziennym.
 

Czy można wyleczyć zespół FAS?

Zespół FAS jest niestety zaburzeniem nieuleczalnym. Uszkodzenia mózgu do jakich dochodzi w czasie życia płodowego, gdy dziecko narażone jest na toksyczne działanie alkoholu są nieodwracalne.

Nieprawidłowości w rozwoju układu nerwowego nie da się już cofnąć, można jedynie w niektórych przypadkach zatrzymać rozwój upośledzenia oraz zahamować zaburzenia emocjonalne i poznawcze. Na ten moment nie istnieje jednak terapia, która byłaby w stanie całkowicie wyleczyć zespół FAS, jednak odpowiednia terapia psychologiczna może znacznie poprawić komfort i jakość życia dziecka z FAS.

Zespół FAS Znajdź psychoterapeutę, specjalizującego się w leczeniu zespołu FAS.  Zadzwoń lub napisz
Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane