Problemy dzieci i młodzieży

Znajdź psychoterapeutę, specjalizującego się w terapii dzieci i młodzieży.

 

Zadzwoń lub napisz

Zaburzenia dzieci i młodzieży - charakterystyka

 

Zachowania dzieci i młodzieży często traktowane są jako nieakceptowalne i najczęściej kojarzone są z chuligańskimi wybrykami lub złym wychowaniem. Niestety w większości przypadków takie zachowania mogą sygnalizować szereg różnych zaburzeń, które wymagają pomocy psychologa, a przede wszystkim zrozumienia i wsparcia rodziców. 

 

Wśród problemów jakie zaobserwować można u dzieci i młodzieży najczęściej wymieniane są:
 

 • zaburzenia zachowania np. zaburzenia depresyjne; opozycyjno-buntownicze,

 • zaburzenia hiperkinetyczne np.zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi - ADHD,

 • zaburzenia ze spektrum autyzmu np. zespół Aspergera,

 • zaburzenia emocjonalne np. lęk separacyjny, fobie,

 • zaburzenia rozwoju np. FAS,

 • zaburzenia odżywiania.

   

Dzieci w odróżnieniu od dorosłych często nie potrafią zrozumieć i właściwie zinterpretować tego co się z nimi w danej chwili dzieje. Bardzo często nie potrafią lub boją się wprost komunikować, że odczuwają problem z emocjami, lękiem czy mają kłopoty z koncentracją. Pierwszym takim niepokojącym sygnałem jest przejawianie trudności związanych z kontrolowaniem zachowań. 

Wśród problemów dotykających dzieci i młodzież liczną grupę stanowią zaburzenia zachowania, zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Są one określane jako problem zastępczego odreagowania i obejmują liczne działania antyspołeczne, które często łączą się z łamaniem podstawowych zasad społecznych i nieprzestrzeganiem norm.

Kolejną liczną grupą są szeroko pojęte zaburzenia emocjonalne, wśród których zaobserwować można zaburzenia nastroju, długotrwały smutek, wycofywanie się z zabawy czy ulubionych zajęć. Wśród dzieci i młodzieży pojawiają się również różnego rodzaju zaburzenia nerwicowe, które w pierwszej kolejności zwracają uwagę na dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Rzadko kiedy w początkowym stadium wiązane są te objawy z uczuciem lęku, które dziecko sygnalizuje przez ból brzucha.
 

 

Zaburzenia wskazujące na nieprawidłowości w rozwoju psychicznym, emocjonalnym, behawioralnym to kolejna duża grupa problemów często występujących wśród dzieci i młodzieży. Tutaj wymienić można różnego rodzaju aspołeczne zachowania wskazujące na występujące zaburzenia ze spektrum autyzmu. Ponadto trudności w obszarze koncentracji uwagi wraz z nadaktywnością dziecka mogą wskazywać na ADHD.

 

 

Wszystkie z wyżej wymienionych grup zaburzeń są niemym krzykiem o pomoc - wskazując na trudności w radzeniu sobie ze swoją emocjonalnością, lękami i obawami, nowymi sytuacjami, kontaktami z rówieśnikami. Często są również efektem nieprawidłowości w kształtowaniu osobowości i tożsamości młodej osoby. 


 

Przyczyny zaburzeń u dzieci i młodzieży

 

zaburzenia dzieci i młodzieży przyczyny Wielu badaczy w obszarze rozwoju dzieci zarówno od strony medycznej, psychologicznej czy społecznej wskazuje na niesamowity aspekt więzi matki z dzieckiem.  Więź ta jest wyznacznikiem kształtowania się psychiki, osobowości i temperamentu u dziecka. Ponadto dostarcza wzorców wchodzenia w relacje międzyludzkie. 

 

W pierwszych miesiącach, a nawet latach życia dziecka jest ono całkowicie zależne od swoich rodziców - wtedy to właśnie tworzą się jego pierwsze relacje z rodzicami oraz otoczeniem, a przeżyte doświadczenia są pewną matrycą, na bazie której buduje on swoje postrzeganie świata.

 

Według teorii społecznego uczenia się dzieci potrafią nauczyć się wielu zachowań oraz reakcji jedynie obserwując swoich rodziców, co więcej uczą się od nich również swojej emocjonalności, reagowania w sytuacjach kryzysowych czy samoregulacji w zetknięciu z trudnymi i konfliktowymi sytuacjami.

 

Wśród głównych przyczyn, które wpływają na pojawienie się zaburzeń u dzieci i młodzieży można wyróżnić:
 

 • częste konflikty pomiędzy rodzicami, w tym rozwód,

 • niestabilna sytuacja życiowa, np.: częste miejsca zamieszkania, kłopoty finansowe,

 • brak zainteresowania i czułości ze strony opiekunów,

 • występowanie w rodzinie problemów związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych.

 

Różnego rodzaju zaburzenia zarówno w obszarze emocjonalności oraz zachowania mogą wskazywać na narastający w dziecku stres i brak umiejętności jego efektywnej regulacji. Zaburzenia u dzieci spowodowane są również niedostatecznym zrozumieniem dziecka i jego problemów przez rodziców, czy też brakiem wsparcia z ich strony.

Bardzo trudnym doświadczeniem dla dziecka jest rozwód rodziców, czy wynikająca z tego rozłąka, w wielu takich przypadkach pojawia się tęsknota, a nawet lęk separacyjny. Trudności pojawiają się również w przypadku powiększenia rodziny, zmiany miejsca zamieszkania, przedszkola, czy szkoły. Tego rodzaju doświadczenia i trudności wynikające ze zmian w życiu dziecka powodują, że przestaje ono radzić sobie z odczuwanymi emocjami.

 

Wiele trudności, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych niesie śmierć dziadków lub innych bliskich osób, z którymi dziecko było bardzo związane. Nietrudno sobie wyobrazić, że traumę powoduje również choroba jednego z rodziców, wypadek czy choroba i hospitalizacja samego dziecka.

 

 

Młody człowiek przez to, że jest niedostatecznie dojrzały psychicznie oraz nie posiada pełnych umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami, może utożsamiać się z uczuciami i emocjami dorosłych. Dzieci często potrafią  przejmować lęki rodziców, ich smutek czy agresję, które później przejawiają w swoim zachowaniu.

Wiele problemów wśród dzieci i młodzieży może mieć swoje przyczyny w zjawisku parentyfikacji. Dotyczy ono sytuacji kiedy dziecko staje się odpowiedzialne za rodzica, zarówno jeśli chodzi o jego emocje, jak i zachowanie czy wykonywanie codziennych spraw. Najczęściej dotyczy to rodzin dysfunkcyjnych, w których pojawiają się używki, gdzie dziecko samo musi o siebie zadbać, a czasami nawet musi opiekować się swoim rodzicem. Parentyfikacja może być również bardziej subtelna i występować w rodzinach, gdzie jeden z rodziców nie otrzymując dostatecznego wsparcia od partnera i w wyniki tego skupia swoje potrzeby na dziecku.

 

Wszelkie problemy czy konflikty rodziców, których dziecko jest świadkiem, często napawają je lękiem i odbierają radość z beztroskiego dzieciństwa, co bywa powodem narastającego stresu i daleko idących problemów.


 

W przypadku zaburzeń ze spektrum autyzmu czy ADHD można mówić o pewnych dysfunkcjach układu nerwowego, który biologicznie przekłada się na psychikę co skutkuje wycofaniem się emocjonalnym, brakiem umiejętności społecznych czy deficytem uwagi, koncentracji, a także wzmożoną nadpobudliwością. 


 

Objawy zaburzeń u dzieci i młodzieży

 

zaburzenia dzieci i młodzieży objawy
O tym, że dziecko doświadcza problemu lub rozwija się u niego dane zaburzenie w obszarze zdrowia psychicznego wskazywać może szereg objawów. Objawy zaburzeń u dzieci mogą być bardzo subtelne i niejednoznaczne do natychmiastowego wychwycenia, dlatego zawsze kluczowa jest konsultacja psychologiczna i poznanie źródła problemów.


Wśród przykładowych objawów sygnalizujących problem u dziecka można wymienić:
 

 • słabo rozwiniętą, jak na dany wiek, zdolność do kontroli własnych emocji,

 • niestosowanie się do wymagań i poleceń dorosłych,

 • obrażanie się, nadwrażliwość na krytykę i nieprzyznawanie się do winy, nawet w obliczu niepodważalnych dowodów,

 • zachowania mające na celu sprowokowanie reakcji, 

 • chwiejność emocjonalna, 

 • nieumiejętność budowania zdrowych relacji, zwłaszcza z rówieśnikami, np. skłonność do mściwości i złośliwości, kłamanie, zrywanie obietnic, manipulowanie innymi w celu uzyskania korzyści lub uniknięcia obowiązków,

 • częste inicjowanie bójek z rówieśnikami, rozwiązywanie konfliktów siłą fizyczną,

 • częste opuszczanie zajęć w szkole, 

 • ucieczki z domu.

 

 

„Chciałabym czasami umieć zamienić się w potwora, żeby odstraszyć tych, którzy naciskają na mnie i każą mi coś robić, np. rozwiązać zadania w szkole. Albo te głupie dziewczyny z mojej klasy, które się ze mnie śmieją, że nie umiem czytać na lekcji. Ale ja czytać umiem, po prostu nie chce tego robić przy wszystkich bo bardzo się wstydzę”

 10 letnia Iza - Akademia Przyszłości

 

Leczenie zaburzeń u dzieci i młodzieży


 

zaburzenia dzieci i młodzieży leczenieW przypadku leczenia zaburzeń dzieci i młodzieży często wymagane jest wsparcie psychiatry dziecięcego, jednak pierwszym krokiem powinna być konsultacja psychologiczna. Psycholog czy psychoterapeuta specjalizujący się w problemach dzieci i młodzieży przeprowadzi szczegółowy wywiad z rodzicem, następnie będzie pracował terapeutycznie z dzieckiem podczas sesji psychoterapii. Takie działania pomogą postawić diagnozę oraz wypracować zalecenia dotyczące wsparcia dziecka i jego leczenia. 

 

 

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest szczególnie pomocna, ponieważ pozwala na kontakt dziecka ze specjalistą, który pomoże mu zrozumieć swoje emocje, zachowania a także poprowadzi w obliczu trudnych sytuacji.

 

 

Bardzo znacząca dla całego procesu terapeutycznego dziecka jest psychoedukacja rodziców, która pozwala zrozumieć problem z jakim mierzy się dziecko, jego przyczyny, uwarunkowania oraz cały proces leczenia.  Psychoedukacja daje możliwości na lepsze zrozumienie dziecka w oczach rodziców oraz dostarcza praktycznych wskazówek dotyczących konstruktywnych metod wspierania dziecka. 

Wśród nurtów terpeutycznych pomocna w pracy z dzieckiem może okazać się psychoterapia poznawczo-behawioralna oraz psychoterapia integracyjna. Pierwsza z nich pozwala na zrozumienie błędnych zachowań i zastąpienie ich tymi bardziej pomocnymi. Natomiast druga z nich pozwala na pracę nad własną osobą oraz zrozumienie swoich motywów działania w kontekście podejmowanych działań. Dziecko uczy się kim jest i jak nowe nawyki w zachowaniu pozwolą osiągać mu upragnione cele przy jednoczesnym wsparciu jego rozwoju, indywidualności i osobowości.
 


 

Zaburzenia u dzieci i młodzieży w statystykach 


 

zaburzenia dzieci i młodzieży statystykiWedług analizy UNICEF, częstość występowania zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat w Polsce wynosi 10,8%. To ponad 409 tysięcy nastolatków, w tym 181 tysięcy dziewcząt i 228 tysięcy chłopców. Jednak tak niski odsetek wynika z dużej liczby dzieci, które nie zostały zdiagnozowane i nie podejmują leczenia. Według raportu UNICEF, 19% chłopców w Europie w wieku od 15 do 19 lat cierpi na skutek zaburzeń zdrowia psychicznego, gdzie wśród dziewcząt jest to ponad 16%.   

Według raportu przygotowanego przez NIK,  łącznie 630 tysięcy dzieci w Polsce wymaga specjalistycznej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej.Oficjalne dane wskazują, że w ubiegłym roku aż 843 dzieci próbowało odebrać sobie życie, ale eksperci szacują, że prób samobójczych mogło być od 80 do 100 razy więcej. Oznacza to, że każdego miesiąca nawet ponad siedem tysięcy dzieci w naszym kraju próbowało popełnić samobójstwo. Powodem, dla którego zarówno dzieci, jak i młodzież decydują się na tak drastyczne kroki może być wiele. Najczęściej są to problemy złożone wynikające z sytuacji rodzinnej, kłopotów z regulacją emocji, a także w wyniku przeżywania trudności w radzeniu sobie w wielu sytuacjach życiowych. 
 


ZAREZERWUJ WIZYTĘ

 

Literatura


Janas-Kozik, M., Wolańczyk, T., Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL, 2021

Kendall, P., C., Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji, GWP, Gdańsk, 2004

Zaburzenia dzieci i młodzieży - leczenie i psychoterapia

Zaburzenia dzieci i młodzieży - podsumowanie

W jaki sposób dbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży ?

Najlepszym sposobem troszczenia się o zdrowie psychiczne dzieci jest świadome rodzicielstwo, które oprócz zaspokajania potrzeb fizycznych dziecka, dba również o jego potrzeby emocjonalne. Wychowywanie dziecka oparte na zrozumieniu, okazywaniu miłości i ciepła oraz poświęcaniu uwagi i zaangażowania w sprawy dziecka na pewno wpłynie pozytywnie na rozwój psychiczny.

Warto z dziećmi rozmawiać o tym co czują i przeżywają, zwłaszcza w trudnych sytuacjach jakie spotykają ich życiu. Okazywanie wsparcia i zrozumienia, akceptowanie porażek czy słabości oraz wiara w dziecko będzie dawała przestrzeń do rozwoju zdrowej osobowości i prawidłowego kształtowania się tożsamości.

Warto również zadbać o jakość naszego życia i relacji w rodzinie np. z małżonkiem - dzieci obserwują nas rodziców oraz bardzo często wzorują się na naszym życiu. Dlatego też nasza równowaga psychiczna i życiowa ma znaczenie dla zdrowia psychicznego naszych dzieci. Kiedy pojawia się problem warto reagować i skorzystać z konsultacji psychologicznej z psychologiem dziecięcym .

Co robić kiedy dziecko sprawia problemy wychowawcze?

Problemy wychowawcze są często występującą trudnością w życiu każdego rodzica. W pierwszej kolejności powinniśmy spróbować porozmawiać z naszym dzieckiem, bez oceniania, krytykowania czy umniejszania jego problemów.

Warto zapytać co się dzieje, z czym dziecko sobie nie radzi oraz ocenić, co dzieje się w jego życiu. Kiedy dziecko sprawia coraz większe problemy wychowawcze powinniśmy udać się do psychologa dziecięcego na konsultacje rodzicielską.

Kiedy zgłaszamy dziecko do psychologa czy też na psychoterapię, warto wiedzieć o tym, ze problem często nie dotyczy jedynie dziecka i że nasze zaangażowanie, praca nad sobą również jest ważna w poprawie zachowania i zdrowia psychicznego naszego dziecka. Rodzina jest bowiem systemem, który znacznie wpływa na każdego z jej członków.
 

Kiedy warto umówić się na wizytę z psychologiem dzieci i młodzieży?

Decyzje o wizycie u psychologa dziecięcego powinniśmy podjąć już w momencie, gdy widzimy znaczną zmianę w zachowaniu naszego dziecka. Zmiana ta może dotyczyć zarówno kłopotów w nauce, jak i przeżywania intensywnych emocji takich jak złość, lęk czy smutek.

Kiedy widzimy, że nasze dziecko przestaje sobie radzić ze swoją emocjonalnością, miewa wybuchy złości, gniewu, ataki histerii czy od jakiegoś czasu jest smutne i wycofane warto skonsultować się z psychologiem. Pojawiające się problemy wychowawcze, pogorszenie kontaktu z dzieckiem czy odmienne podejście do obowiązków szkolnych oraz domowych może być znakiem, że z naszym dzieckiem dzieje się coś niedobrego.

Ponadto kiedy widzimy, że nasze dziecko negatywnie przeżywa niektóre sytuacje w życiu takie jak zmiana szkoły, miejsca zamieszkania, rozstanie rodziców czy pojawienie się rodzeństwa również warto skonsultować się z psychologiem.

W jaki sposób rozpoznać chorobę psychiczną u dziecka?

W celu rozpoznania czy nasze dziecko może cierpieć na zaburzenia psychiczne należy przyjrzeć się uważnie jego emocjonalności i sposobie przeżywania świata. Jeśli widzimy u dziecka problemy z regulacją emocji, czyli przykładowo miewa silne ataki lęku, paniki lub histerii, wykazuje lęk przed obcymi osobami czy sytuacjami społecznymi - może to świadczyć o rozwijających się zaburzeniach  lękowych.

Dodatkowo o kłopotach z lękiem mogą świadczyć też objawy psychosomatyczne takie jak bóle brzucha, nudności, wymioty, bóle głowy, moczenie się, problemy z apetytem, zaburzenia snu, częste infekcje czy alergie.

Równie niepokojące dla rodziców powinny być problemy dziecka ze złością czy agresją, zaburzenia zachowania, nadpobudliwość, wycofanie, problemy z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktu z rówieśnikami czy trudności i problemy rozwojowe u dziecka.

Problemy dzieci i młodzieży Znajdź psychoterapeutę, specjalizującego się w terapii dzieci i młodzieży.  Zadzwoń lub napisz
Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane