Diagnoza psychologiczna

06.04.2023

Spis treści:

 Na czym polega diagnoza psychologiczna?

 


Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda proces diagnostyczny, jakie są rodzaje diagnozy psychologicznej, jak wygląda  zazwyczaj diagnoza psychologiczna dzieci, diagnoza psychologiczna nastolatka oraz diagnoza psychologiczna dorosłych to zapraszamy do przeczytania niniejszego artykułu.

 

Dodatkowo omówimy kwestie tego, jak specjaliści prowadzą diagnozę online, czy możliwa jest pełnowartościowa diagnoza psychologiczna online dziecka i dorosłych oraz jak wygląda kompleksowa terapia online. 

Zrozumienie psychologicznych mechanizmów funkcjonowania człowieka może pomóc w lepszym radzeniu sobie z problemami i trudnymi sytuacjami życiowymi. Psychologia kliniczna umożliwia poznanie mechanizmów działania człowieka oraz motywy jego funkcjonowania, a taką możliwość daje nam kompleksowa diagnoza psychologiczna. Proces klinicznej diagnozy psychologicznej wymaga dokładnej analizy i interpretacji zachowań oraz objawów pacjenta przez doświadczonego specjalistę, ale dzięki niej mamy szansę na znaczną poprawę jakości życia.

 

W przypadku zaburzeń zdrowia psychicznego psycholog diagnosta dorosłych lub psycholog diagnosta dziecięcy przeprowadza szereg analiz, które następnie wykorzystuje do postawienia diagnozy koniecznej do rozpoczęcia procesu terapii. Diagnoza psychologiczna pozwala na ocenę stanu zdrowia psychicznego osoby w wyniku zastosowania różnych technik i narzędzi psychologicznych. 

Zacznijmy od tego czym jest diagnostyka psychologiczna i co jest przedmiotem diagnozy psychologicznej.

 


Diagnoza psychologiczna definicja zakłada, że jest to proces oceny, badania i analizy zachowań, myśli, emocji oraz innych czynników psychologicznych, które wpływają na funkcjonowanie jednostki w codziennym życiu. W indywidualnej diagnozie psychologicznej specjalista ustala czy pacjent ma do czynienia z zaburzeniami psychicznymi takimi jak przykładowo:
 Dodatkowo diagnoza ma odpowiedzieć na pytanie jakie są objawy zaburzeń oraz jakie mogą być ich przyczyny. Diagnoza psychologiczna jest procesem kompleksowym, który zwykle składa się z kilku etapów, a pierwszym z nich jest konsultacja psychologiczna i zebranie wywiadu.

Ponadto warto odpowiedzieć sobie na pytanie jak wygląda konsultacja psychologiczna dorośli oraz kto prowadzi konsultacje psychologiczne? Psychologowie diagności przyjmują pacjentów, którzy potrzebują dokładnej diagnozy stanu zdrowia psychicznego, aby móc zaproponować im najskuteczniejsze metody terapeutyczne. Na początku psycholog diagnosta przeprowadza wywiad z pacjentem, który ma na celu uzyskanie informacji o jego sytuacji życiowej, zdrowiu psychicznym, problemach emocjonalnych czy dotychczasowych doświadczeniach, a także ewentualnym leczeniu.

Następnie psycholog może w badaniu zastosować różne testy psychologiczne do oceny stanu zdrowia, takie jak testy osobowości czy inteligencji, które pozwalają na uzyskanie bardziej szczegółowej oceny stanu pacjenta.
 

 

W indywidualnej diagnozie psychologicznej pacjent jest poddawany szczegółowemu badaniu psychologicznemu, w celu zidentyfikowania specyficznych problemów emocjonalnych, behawioralnych i psychicznych, które mogą wpływać na jego funkcjonowanie i jakość życia. Diagnoza psychologiczna ma na celu pomóc osobom z zaburzeniami psychicznymi, zaproponować im odpowiednie formy leczenia i wskazać sposoby radzenia sobie z problemami emocjonalnymi.
Warto podkreślić, że diagnoza psychologiczna wykonywana jest przez doświadczonych specjalistów z zakresu psychologii klinicznej i psychiatrycznej.

 

 

Kiedy umówić się na diagnozę psychologiczną - psycholog diagnosta

 

Warto umówić się na diagnozę psychologiczną, jeśli odczuwasz trudności emocjonalne, mające wpływ na twoje codzienne funkcjonowanie lub relacje z innymi ludźmi. Możesz również skorzystać z diagnozy klinicznej dziecka, jeżeli odczuwasz, że dziecko zmaga się z problemami rozwojowymi. lub zaburzeniami psychicznymi.

Dodatkowo, jeśli doświadczasz objawów takich jak silne lęki, trudności w radzeniu sobie z emocjami, problemy w relacjach interpersonalnych, zaburzenia snu, trudności w koncentracji lub utrzymywaniu uwagi, uczucia przygnębienia lub zniechęcenia, trudności w podejmowaniu decyzji czy samookaleczenia, warto rozważyć skonsultowanie swojego stanu ze specjalistą.

Również, jeśli masz podejrzenia lub wskazania lekarskie dotyczące zaburzeń psychicznych przykładowo depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania czy innych warto skonsultować się z psychologiem lub psychiatrą. Diagnoza psychologa diagnosty pomoże w ustaleniu przyczyn problemów i znalezieniu skutecznych rozwiązań. 

 

Diagnostyka psychologiczna może być również pomocna w przypadku podejmowania ważnych decyzji życiowych, jak np. wybór drogi zawodowej czy planowanie rodziny, bowiem diagnoza nie dotyczy jedynie problemów rozwojowych i zaburzeń psychicznych. Można skorzystać przykładowo z psychologicznego testu osobowości, aby ocenić swój typ osobowości, a wiedza ta pozwoli nam lepiej funkcjonować w życiu i przede wszystkim lepiej rozumieć siebie.


 

W każdym przypadku, kiedy czujesz, że potrzebujesz pomocy w zakresie swojego zdrowia psychicznego, warto umówić się na wizytę do psychologa, który przeprowadzi diagnozę i zaproponuje odpowiednie formy terapii. Przedmiotem diagnozy psychologicznej mogą być więc zarówno zaburzenia psychiczne, jak i szeroko rozumiane zdrowie psychiczne, mentalne a nawet predyspozycje zawodowe. diagnoza psychologiczna z czego się składa
 

 

 

Jak wygląda diagnoza psychologiczna

 
 

Jak wygląda przykładowa diagnoza psychologiczna? Jakie testy psychologiczne są stosowane w diagnozie psychologicznej? Warto podkreślić, że proces diagnostyczny to proces kompleksowy i zwykle składa się z kilku etapów dopasowanych do osoby badanej. Czy diagnoza psychologiczna dorośli a diagnoza psychologiczna dzieci się różni? Przede wszystkim specjalista psycholog kliniczny powinien mieć odpowiednie uprawnienia do diagnozy dzieci lub diagnozy dorosłych.
 

Praktyki diagnozy psychologicznej wymagają nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności praktycznego stosowania różnych testów i narzędzi diagnostycznych dostosowanych do wieku i możliwości, a także stanu funkcjonowania pacjenta.

 

Przykładowa diagnoza psychologiczna wygląda następująco i składa się z takich etapów jak:
 

 • wywiad - w przypadku diagnozy zaburzeń pierwszym etapem jest przeprowadzenie wywiadu z osobą, która zgłosiła się po pomoc psychologiczną. W czasie rozmowy, psycholog lub psychiatra pyta o różne kwestie, takie jak obecne objawy, historię chorób, stresory życiowe, stosowane leki, jak również o wcześniejsze doświadczenia życiowe, relacje rodzinne, sytuację zawodową i innych aspektów życia,
   

 • diagnoza psychologiczna obejmuje testy psychologiczne - do przeprowadzania testów psychologicznych stosowane są odpowiednie narzędzia diagnostyczne. Testy psychologiczne pozwalają na badanie różnych aspektów funkcjonowania ludzkiego umysłu i osobowości. W zależności od potrzeb, psycholog lub psychiatra może zastosować testy psychologiczne, takie jak testy osobowości, testy inteligencji, czy testy psychometryczne, aby uzyskać więcej informacji o stanie psychicznym pacjenta. Wyniki testów pomagają w diagnozowaniu zaburzenia osobowości, zaburzeń psychicznych oraz w określaniu optymalnego planu leczenia,
   

 • obserwacja - psycholog diagnosta może również obserwować zachowanie pacjenta podczas wizyty. Obserwacja może pomóc w zidentyfikowaniu nieprawidłowości w zachowaniu i emocjach pacjenta, co pozwoli na lepsze zrozumienie sytuacji,
   

 • diagnoza - na podstawie zebranych informacji, psycholog diagnosta dokonuje diagnozy, która opisuje rodzaj i stopień zaburzenia psychicznego pacjenta. Po diagnozie psycholog omawia tak zwany plan terapeutyczny dla dalszego leczenia,
   

 • plan terapeutyczny - diagnoza psychologa diagnosty pozwala na opracowanie planu terapeutycznego, który zawiera zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Plan terapeutyczny może obejmować leczenie farmakologiczne, psychoterapię, terapię poznawczo-behawioralną, terapię grupową, czy inną formę pomocy, dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta.

 

Rodzaje diagnozy psychologicznej

 

W psychologii istnieją różne rodzaje diagnozy psychologicznej, z których każdy ma swoje specyficzne zastosowanie. Poniżej prezentujemy kilka przykładowych rodzajów diagnozy psychologicznej:

 

 1. Diagnoza kliniczna - jest to rodzaj diagnozy psychologicznej, który odnosi się do identyfikacji czy i ewentualnie oceny zaburzeń psychicznych u danej osoby. Diagnoza kliniczna opiera się na badaniu objawów pacjenta, wywiadzie oraz wynikach testów psychologicznych,
   

 2. Diagnoza neuropsychologiczna - polega na badaniu relacji między mózgiem a zachowaniem, emocjami i funkcjonowaniem poznawczym. Diagnoza neuropsychologiczna pozwala na identyfikację zaburzeń poznawczych, takich jak zaburzenia uwagi, koncentracji, pamięci, czy języka,
   

 3. Diagnoza rozwojowa - jest to diagnoza psychologiczna, która dotyczy procesów rozwojowych, jakie zachodzą w życiu człowieka, od okresu niemowlęcego aż do wieku dorosłego. Diagnoza rozwojowa pozwala na identyfikację zaburzeń rozwojowych, takich jak zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD, czy opóźnienia w rozwoju,
   

 4. Diagnoza edukacyjna - dotyczy badania procesów uczenia się i nauczania, jakie zachodzą w szkole. Diagnoza edukacyjna pozwala na identyfikację trudności szkolnych, takich jak dysleksja, dysgrafii, dyskalkulia, czy ADHD.
   

 5. Diagnoza psychologiczna w pracy - dotyczy badania zachowań i motywacji pracowników w miejscu pracy. Diagnoza psychologiczna w pracy pozwala na identyfikację trudności związanych z pracą, takich jak stres, wypalenie zawodowe, czy konflikty w zespole.

 

W procesie diagnostycznym   specjalista psycholog kliniczny dobiera odpowiednią i najlepszą dla pacjenta metodę leczenia. Pracownia testów psychologicznych to miejsce, w którym przeprowadza się badania pozwalające na dokładne zdiagnozowanie różnych zaburzeń emocjonalnych i zachowania. Jednak od konsultacji psychologicznej warto rozpocząć nasze spotkanie ze specjalistą, który pozyska kluczowe informacje i będzie w stanie najlepiej dopasować diagnozę do potrzeb osoby badanej. 
 

Warto zaznaczyć, że diagnoza psychologiczna online również jest bardzo dobrym rozwiązaniem i jest jak najbardziej możliwa do przeprowadzenia wśród osób dorosłych, a nawet dzieci. Specjalista przeprowadza diagnozę psychologiczną online podobnie jak w formie stacjonarnej, natomiast trzeba upewnić się w kwestii kwalifikacji i możliwości specjalisty do wykonania takiej diagnozy w formie online. Tak jak w przypadku dorosłych, pełnowartościowa diagnoza psychologiczna online dziecka również jest często stosowana i polecana, natomiast musi prowadzić ją psycholog dziecięcy, który zajmuje się diagnozą konkretnego zaburzenia.


 

 diagnoza psychologiczna testy psychologiczne
 

 

 

Atutami diagnozy online jest:
 

 • dostępność - diagnoza psychologiczna online jest łatwo dostępna dla osób, które mieszkają w odległych miejscach lub nie mają dostępu do specjalisty w swojej okolicy,

 • wygoda - online diagnoza psychologiczna może być przeprowadzona w dowolnym miejscu i czasie, co zwiększa wygodę dla pacjenta,

 • bezpieczeństwo - w przypadku niektórych zaburzeń, takich jak zaburzenia lękowe czy depresja, pacjenci mogą odczuwać trudności w wychodzeniu z domu. Diagnoza psychologiczna online eliminuje te trudności i zwiększa poczucie bezpieczeństwa pacjenta,

 • prywatność - pacjenci, którzy korzystają z diagnozy psychologicznej online, mogą czuć się bardziej komfortowo i otwarcie mówić o swoich problemach, ponieważ czują większą prywatność i anonimowość,

 • skuteczność - badania pokazują, że online diagnoza psychologiczna może być równie skuteczna, jak diagnoza przeprowadzana osobiście, szczególnie w przypadku niektórych zaburzeń, takich jak zaburzenia lękowe i depresja. Kompleksowa terapia online jest więc możliwa do przeprowadzenia, skuteczna oraz często dużo bardziej komfortowa dla pacjenta.


 

Diagnoza psychologiczna dorosłych - testy psychologiczne

 

Diagnoza psychologiczna dorosłych to proces oceny, badania i analizy zachowań, myśli, emocji oraz innych czynników psychologicznych, które wpływają na funkcjonowanie jednostki w codziennym życiu. Proces ten zazwyczaj przeprowadza się w celu zdiagnozowania zaburzeń lub problemów emocjonalnych, psychicznych lub behawioralnych, które utrudniają funkcjonowanie i znacznie wpływają na jakość życia dorosłej osoby.

 

Po zakończeniu diagnozy psychologicznej dorosłych, psycholog lub psychiatra przedstawia diagnozę, która obejmuje opis problemów i trudności, jakie napotkał pacjent, oraz rekomendacje dotyczące dalszego leczenia i terapii, które mogą
 

 

 

Diagnoza psychologiczna dzieci


 

 

Diagnoza psychologiczna dzieci jest procesem oceny i badania zachowań, myśli, emocji oraz innych czynników psychologicznych, które wpływają na funkcjonowanie dziecka w codziennym życiu. Diagnoza ta ma na celu zidentyfikowanie zaburzeń i problemów emocjonalnych, psychicznych lub behawioralnych, które utrudniają funkcjonowanie i rozwój dziecka. Przed podjęciem decyzji o przystąpieniu dziecka do diagnozy psychologicznej warto skonsultować się z doświadczonym specjalistą.
 

Proces diagnozy psychologicznej dzieci może obejmować różne techniki i narzędzia, w tym:
 

 • obserwacja zachowania - badanie zachowania dziecka w różnych sytuacjach, w tym w szkole, w domu, wśród rówieśników, a także w gabinecie terapeuty.

 • wywiad z rodzicami - rozmowa z rodzicami, w celu pozyskania informacji na temat historii życia dziecka, dotychczasowych doświadczeń, a także obecnych trudności dziecka i problemów.

 • testy psychologiczne - badania psychometryczne, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu zaburzeń i problemów, takie jak przykładowo testy rozwoju emocjonalnego, testy lęku i inne,

 • obserwacja i rozmowa z dzieckiem - rozmowa z dzieckiem, aby zrozumieć jego myśli, uczucia i doświadczenia, a także obserwacja jego zachowania podczas zabawy lub innych aktywności.

 • badania neuropsychologiczne - badania mające na celu zbadanie funkcjonowania mózgu dziecka i jego wpływu na funkcjonowanie i zachowanie dziecka.

 

Po zakończeniu diagnozy psychologicznej dzieci, psycholog dziecięcy przedstawia diagnozę, która obejmuje trudności, jakie napotyka dziecko, oraz rekomendacje dotyczące dalszego leczenia i terapii, które mogą pomóc w poprawie jego rozwoju. W przypadku diagnozowania dzieci bardzo ważna jest również współpraca z rodzicami oraz innymi specjalistami, takimi jak nauczyciele, pedagodzy, fizjoterapeuci czy logopedzi.

 

Warto zaznaczyć, że podobnie jak w przypadku dorosłych, diagnoza psychologiczna online dzieci również jest możliwa do przeprowadzenia. Diagnoza psychologiczna umożliwia zrozumienie przyczyn problemów emocjonalnych oraz wskazanie najbardziej efektywnych metod terapeutycznych.


 

Konsultacja ze specjalistą z zakresu psychologii pozwala na wykrycie zaburzeń oraz dokonanie trafnej diagnozy zdrowia psychicznego. 

Jeśli czujesz, że w twoim życiu dzieje się coś złego, odczuwasz niepokój, przewlekły stres, dręczące cię lęki lub masz wrażenie, że nic cię już nie cieszy, skonsultuj się z nami. Najlepszym rozwiązaniem będzie zarezerwować wizytę korzystając z formularza rezerwacji w MyWay Clinic Online.  Wykonujemy testy psychologiczne potrzebne do przeprowadzenia diagnozy psychologicznej. Dzięki opinii psychologicznych otrzymasz trafną diagnozę i podejmiesz leczenie, które przywróci ci radość życia.

 

 

psycholog diagnosta

 

 

 

 

 


Literatura

Filipiak, M., & Paluchowski, W. J. (2019). Standardy diagnozy psychologicznej–historia powstawania. Testy psychologiczne w praktyce i badaniach, (2), 1-6.

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane