Ambiwertyk - typ osobowości

12.05.2023

Spis treści:
 


Trzeci typ osobowości - ambiwertykPróbujesz porównywać swoje cechy w różnych typach osobowości jednak stwierdzasz, że blisko Ci i do ekstrawertyka i do introwertyka? Miewasz dni, w których potrzebujesz dużo ruchu, ludzi wokół i intensywnych przeżyć, ale zdarzają się chwile kiedy marzysz o spokoju, ciszy i wieczorze z książką. Jeśli łączysz w sobie cechy zarówno ekstrawertyków i introwertyków to prawdopodobnie masz typ osobowości ambiwertyk. Kto to jest ambiwertyk i jakie cechy posiada nowy typ osobowości? 


 

Do tej pory większość z nas słyszała dwa główne pojęcia określające znane typy osobowości - ekstrawersja i introwersja. Po raz pierwszy rozróżnienie osobowości na ekstrawersję i introwersje zostało podjęte przez znanego psychoanalityka i ucznia Freuda - Carla Gustawa Junga, który to określił typy osobowości, jakie znamy obecnie.

.

Według jego teorii osobowości cechy introwertyka oraz cechy ekstrawertyka znajdują się na pewnym kontinuum, czyli innymi słowy tworzą dwa przeciwstawne sobie bieguny. Zauważył on bowiem, że ludzi można podzielić na dwa główne typy osobowości: tych którzy zwróceni są na zewnątrz, do świata, potrzebują ciągłej stymulacji i intensywnych przeżyć oraz tych, którzy zwracają się do swojego wnętrza, wykazują mniejszy poziom pobudzenia i wolą spokój. 

 

Typy osobowości Junga zostały później dokładnie zbadane przez znanego psychologa Hansa Eysencka, który rozszerzył tę teorię o istnienie wymiarów osobowości i dodał do ekstrawersji i introwersji jeszcze neurotyczność oraz stabilność emocjonalną. Rodzaj osobowości czy też cechy osobowości określają między innymi nasz sposób przeżywania świata, typ temperamentu rozumiany jako poziom wewnętrznego pobudzenia, emocjonalność oraz względnie stałe cechy reagowania i zachowania, które ujawniają się w różnych sytuacjach. W ten oto sposób typy osobowości Junga zachowywały się następująco:

 

  • ekstrawersja, uznawana za typ osobowości otwarty - osoby z tym typem osobowości potrafią być bardzo energiczne i żywiołowe, lubią intensywny tryb życia, są bardzo aktywne i uwielbiają jak dużo wokół nich się dzieje; ekstrawertyk często uznawany jest jako dusza towarzystwa, ponieważ jest bardzo towarzyski, bez problemu zawiera nowe znajomości i potrafi odnaleźć się niezależnie od różnych sytuacji społecznych 

  • introwersja, uznawana za typ osobowości zamknięty - cechy typowe dla introwertyka to spokój, wycofanie, mniejsza potrzeba bodźców i ludzi wokół oraz także zwrócenie się do wewnątrz i przeżywanie swojego wewnętrznego świata; introwertycy szczególnie potrzebują czasu spędzonego samotnie, ponieważ wtedy najlepiej się regenerują

 

Co jednak w przypadku gdy osoba łączy w sobie zarówno cechy introwertyka z drugim typem osobowości jakim jest ekstrawersja? Psychologowie uważają, że pomiędzy tymi dwoma biegunami podstawowych typów osobowości znajduje się jeszcze mieszany typ osobowości. Trzeci typ osobowości został nazwany jako ambiwertyk. Początek tego słowa “ambi” z łaciny oznacza “oboje” co już samo w sobie jest niejako wyjaśnieniem tego terminu.


 

Pojęcie ambiwertyka oznacza więc połączenie cech ekstrawersji i introwersji w jedną całość. Jaką więc ambiwertyk osobowość przejawia i jakie cechy ma ambiwertyk? Choć sam Jung w swojej teorii o typach osobowości wspominał jedynie ekstrawersję i introwersje, to nie wykluczał on, że pomiędzy nimi znajduje się również przestrzeń na nowy typ osobowości. Większość społeczeństwa bowiem nie posiada konkretnego typu osobowości i znajduje się gdzieś pomiędzy. Znaczna część osób będzie łączyć w sobie cechy ekstrawertyka, jak i zarówno introwertyka. Podczas lat badań nad zagadnieniem typów osobowości zaczęto zauważać, że trzeci  typ osobowości wykazuje znaczna ilość ludzi, a niektórzy psychologie twierdzą, że osobowość ambiwertyk ma nawet ⅔ społeczeństwa. 


 

Cechy osobowości ambiwertyka

 

Kto to jest ambiwertyk  psychologia tłumaczy ten typ osobowości jako najbardziej elastyczny ze wszystkich. Biorąc pod uwagę, że ambiwertycy to osoby,  które posiadają zarówno cechy ekstrawersji, jak i introwersji wyobrazić możemy sobie niezłą mieszankę charakterologiczną! 


Ambiwertyk potrafi niezwykle dostosowywać się do sytuacji i otoczenia. Choć o ekstrawertyku można powiedzieć, że jest również elastyczny, to istnieje tu bowiem pewna różnica - ekstrawertyk szybko odnajdzie się w każdej sytuacji społecznej czy też w nowym towarzystwie, z kolei nie przystosuje tak łatwo do samotności, braku ludzi czy braku wyzwań. Natomiast to ambiwertyk potrafi. Ze względu na to, że ambiwertyk ma w swojej osobowości zarówno typ osobowości otwarty, jak i typ osobowości zamknięty jest w stanie dostosować się zarówno do spędzania czasu wśród ludzi jak i do życia w samotności. 

 

 

Cechy ambiwertyka jakie możemy zauważyć to:

 

  • lubi spędzać czas wśród ludzi, jak i samotnie w domu we własnym towarzystwie,

  • lubi dużo mówić, ale potrafi również uważnie słuchać innych,

  • jest aktywny, lubi ruch i wyzwania, ale często relaksuje się w ciszy i spokoju,

  • interesuje się światem zewnętrznym i ludźmi, ale prowadzi również bogate życie wewnętrzne,

  • dogadują się zarówno z ekstrawertykami, jak i z introwertykami,

  • niekiedy lubią być w centrum uwagi, ale potrafią też oddać to pole innym osobom,

  • świetnie radzą sobie w skrajnych sytuacjach - potrafią wytrzymać nadmiar bodźców, jak również ich brak,

 

Cechy charakterystyczne jakie można zauważyć u ambiwertyka to przede wszystkim to, że jest najbardziej stabilny emocjonalnie z pozostałych typów osobowości. Dzięki temu, że ambiwertyk ma cechy osobowości z dwóch różnych biegunów potrafi łączyć w sobie skrajne emocje, widoczne w różnych typach osobowości.

 

Podczas, gdy ekstrawertyk lubi dużo mówić i trudno mu oddać głos komuś innemu, a introwertyk zdecydowanie będzie siedział milczący i słuchał to ambiwertyk potrafi w jednej sytuacji społecznej robić jedno i drugie. W zależności od danej sytuacji, nastroju czy innego momentu życia ambiwertyk może spędzać czas zarówno z dużym gronem znajomych, podczas różnych hucznych eventów i aktywnie angażować się w zabawę, ale może równie dobrze czuć się sam dobrze we własnym towarzystwie. Ambiwertyk czasem potrafi spędzać większość czasu wśród ludzi i bodźców, ale również dobrze czuje się na samotnej wycieczce czy spędzając weekend z książką w domu.
 


ambiwertyk jak łączy w sobie dwa typy osobowości

 

 

Ambiwertyk - mocne strony


 

Na pewno wśród głównych, mocnych stron ambiwertyków będzie to, że potrafią oni zręcznie łączyć cechy introwertyka i ekstrawertyka. Elastyczność, którą wykazują w umiejętności dopasowywania się do sytuacji pomaga im na wielu płaszczyznach życia. Cechy ambiwertyka będą pomocne dla niego szczególnie w sytuacji niespodziewanej, znacznej zmiany życiowej, przez co mogą lepiej znieść zmieniające się warunki życia. 


Ważna zaletą ambiwertyków jest fakt, że potrafią sobie oni świetnie radzić w sytuacjach cechujących się znacznymi skrajnościami. Skonfrontowani z różnymi sytuacjami społecznymi będą potrafili poradzić sobie zarówno na gruncie emocjonalnym, jak i interpersonalnym. Będą świetnie funkcjonować przez dłuższy czas zarówno w środowisku pełnym wyzwań, stresu, aktywności i ludzi, ale tym samym poradzą sobie w obliczu dłuższej samotności czy stagnacji. To co, odróżniać ich będzie od ekstrawertyka czy introwertyka to fakt, że są oni w stanie wyjść ze swojej strefy komfortu i poradzić sobie z daną sytuacją. Cechy zarówno ekstrawertyków, jak i introwertyków, jeśli nie znajdują swojego zaspokojenia mogą powodować realne cierpienie psychiczne, gdy osoba ta znajduje się poza swoją strefą komfortu. 


 

Ambiwertyk ma również inne ważne zalety w swojej osobowości, które przydają się szczególnie w obszarze relacji z innymi osobami. Mocną stroną ambiwertyków jest umiejętność dopasowywania się do swojego rozmówcy. Niezależnie czy ambiwertyk ma do czynienia z osobą bardziej ekstrawertyczną czy introwertyczną potrafi świetnie rozmawiać i spędzać czas zarówno z jedną jak i z drugą.Jest to zasługa tego, że łączenie u ludzi cech zarówno z bieguna ekstrawersji, jak i introwersji sprawia, że stają się oni bardziej empatyczni. Podczas gdy ekstrawertyk będzie chciał tylko mówić, a introwertyk będzie skupiony bardziej na swoim wnętrzu, cechy ambiwertyka sprawią, że będzie on w stanie lepiej wczuć się w drugą osobę i rozpoznać czego ona w danej chwili potrzebuje najbardziej. Ambiwertyk potrafi więc wyczuć kiedy dana osoba chce mówić i przekazać coś od siebie, a kiedy potrzebuje tego, aby ją wysłuchać. To z kolei sprawia, że ludzie lubią spędzać czas z osobą, która ma typ osobowości ambiwertyk. 


 

Kolejną mocną cechą czy zaletą ambiwertyków będzie to, że potrafią oni budować atmosferę zaufania, w której druga osoba może czuć się komfortowo i bezpiecznie. Dlatego podobnie jak ekstrawertycy będą oni zjednywać sobie ludzi i będą lubiani w swoim otoczeniu. 


 

Ambiwertyk - wady

 

Ambiwertyk - kto to tak naprawdę jest i jakie może mieć wady, a także zalety. Choć bycie ambiwertykiem ma wiele mocnych stron, to jednak niekiedy ambiwertycy mogą odczuwać, że z typem swojej osobowości wiążą się same wady. Zdarza się, że ambiwertycy postrzegani są jako osoby fałszywe, właśnie przez to, że są elastyczne względem osób i sytuacji. Łączenie zarówno cechy ekstrawertyka jak i introwertyka dla wielu osób wydaje się niemożliwe, dlatego też ambiwertyk uchodzić może za osobę, która świetnie potrafi grać. Zdarza się bowiem, że w jednej sytuacji ambiwertyk będzie duszą towarzystwa i będzie aktywnie spędzał czas wśród innych osób, natomiast w innym otoczeniu będzie siedział wycofany przysłuchując się innym. 

 

Ambiwertycy również często mogą mieć problemy z podejmowaniem decyzji, ponieważ nieustanna zmienność i chęć dostosowywania się może wpływać na szybkość ich reakcji i działania. Zdarza się również, że ambiwertyk ze względu na swoje niejednoznaczne zachowanie może być trudny do odczytania przez innych.

 


Ambiwertyk psychologia wskazuje, że jest to typ osobowości, który może mieć problemy pomiędzy znalezieniem balansu pomiędzy swoimi przeciwstawnymi cechami osobowości. Szczególnie może to odbijać się na trudności w znalezieniu równowagi pomiędzy życiem osobistym, zawodowym, a także pomiędzy skupieniem się na swoich potrzebach i byciem dla innych.  

Ambiwertyk w związku


 

Z racji tego, że ambiwertycy wykazują zarówno cechy introwertyka jak i ekstrawertyka nie będą mieli oni problemu by wejść w bliską relację, z którymś z tych typów osobowości. Dzięki temu, że sami łączą w sobie cechy jednych jak i drugich będą potrafili zrozumieć partnera niezależnie od tego czy będzie on introwertykiem czy ekstrawertykiem. 


Jak już wspomnieliśmy dzięki umiejętności bycia elastycznym, będą potrafili dostosować się do drugiej osoby, przez co mają większe szanse na zbudowanie satysfakcjonującej relacji. Ambiwertyk względem swojego partnera będzie cechował się przede wszystkim otwartością, zrozumieniem oraz w związku będzie budował atmosferę zaufania i bezpieczeństwa. Pomimo, że posiada w sobie ekstrawertyczne cechy bycia wśród wielu ludzi,  to będzie również uwielbiał spędzać czas jedynie ze swoim partnerem. 


ambiwertyk - mocne strony w pracy

 


 

Ambiwertyk w pracy

 

Jaką ma ambiwertyk osobowość w pracy? Ponieważ pojęcie ambiwertyka zakłada dużą elastyczność, oznacza to, że świetnie poradzi sobie on w różnych środowiskach pracy. Typ osobowości ambiwertyk nie będzie nastawiony w pracy jedynie na nowe wyzwania i chęć ciągłej stymulacji pracą. 

 

Z racji tego, że ambiwertycy wykazują cechy zarówno ekstrawertycznego lidera, jak i introwertycznego, posłusznego pracownika, to będą potrafili odnaleźć się w jednej i drugiej roli. Ambiwertycy sprawdzą się więc jako managerowie, ponieważ posiadają zdolności przywódcze i świetnie będą potrafili kierować zespołem. Dodatkowo nie będą mieli problemu, by podporządkować się swoim przełożonym, którzy są wyżsi szczeblem w miejscu pracy.


Ambiwertyk nie ma problemów, by pracować wśród ludzi, świetnie więc poradzi sobie na wszelkich stanowiskach, w których wymaga się kontaktu z drugim człowiekiem. Ambiwertycy będą dobrymi konsultantami, sprzedawcami, przedstawicielami handlowymi, marketingowcami, nauczycielami, psychologami czy lekarzami. 

 

W pracy będą wykazywać się większą koncentracją i uwagą niż ekstrawertycy, natomiast nie wystraszy ich natłok pracy i zdobywanie ciągle to nowych horyzontów, jak to czasami bywa wśród introwertyków. Biorąc pod uwagę nowe formy pracy i dużą popularność pracy zdalnej, ambiwertycy z pewnością wybraliby pracę hybrydową, ponieważ mają cechy osobowości, które zostaną  zaspokojone zarówno podczas pracy z ludźmi, jak i podczas pracy zdalnej w domu.  

Ekstrawertyk, introwertyk, ambiwertyk test 


 

Wiele osób zastanawia się jak sprawdzić swój typ osobowości. W celu uzyskania diagnozy i określenia jaki typ osobowości przejawiamy najlepiej będzie wykonać test osobowości.  Introwertyk ekstrawertyk ambiwertyk test - czy możemy znaleźć jedno narzędzie, które pozwoli nam wyróżnić jeden z tych typów osobowości? Czy konieczne jest wykonanie trzech różnych testów w celu uzyskania diagnozy? 


Ambiwertyk test osobowości, który możemy wykonać chcąc sprawdzić, do którego z typów nam najbliżej to między innymi test EPI zaproponowany przez Hansa Eysencka. Ten test osobowości pozwala nam określić do którego z wymiarów jest nam najbliżej, dodatkowo też określa wymiar naszej stabilności emocjonalnej lub neurotyczności. 


Introwertyk ekstrawertyk ambiwertyk test ten określając nasz typ osobowości na skali Ekstrawersji-Introwersji pozwala nam zobaczyć czy jesteśmy ambiwertykiem. Ambiwertyk test na ten typ osobowości wykonać możemy jednakże jedynie u psychologa, gdyż jest on testem psychologicznym, który wymaga odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji, aby móc interpretować jego wyniki.
 

 

określ swój typ osobowości - psycholog

 

 


 


  

Literatura

 

Doliński, D., Strelau, J.(2020). Psychologia. Podręcznik akademicki, tom 1. Wydawnictwo GWP, Gdańsk.
Kaczmarek, M. (2021). Ambiwerstwo. O mocy bycia sobie. Austeria, Kraków. 

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane