Charyzma - czym jest ? Cechy osób charyzmatycznych

05.01.2024

Spis treści:
 


Co to jest charyzma?


Charyzma to nieuchwytna cecha osobowości, która przyciąga uwagę i wpływa na innych w sposób pozytywny. Poziom charyzmy to pewien rodzaj magnetyzmu, który emanuje z pewności siebie, entuzjazmu i autentyczności danej osoby.

Czym jest charyzma? Pojęcie charyzmy pochodzi z języka greckiego od słowa charism i dosłownym tłumaczeniu oznacza “dar”. Współcześnie charyzma odnosi się do określenia pewnego uroku i magnetyzmu, który potrafi przyciągnąć innych. Charyzmatyczny człowiek dzięki tej wrodzonej sile i pewności siebie potrafi sprawić, by ludzie podążali za nim i czerpali niejako od niego inspiracje. Charyzma potrafi sprawić, że ludzie nią obdarzeni odczuwają poczucie osobistego znaczenia, wpływu oraz sukcesu opartego na osobistych zaletach i osiągnięciach. 

 

Charyzmatyczny człowiek potrafi skutecznie komunikować swoje pomysły, zyskując przy tym zaufanie i sympatię innych. Umiejętnością charyzmatycznej osoby jest coś więcej niż tylko zewnętrzne atrakcyjne cechy – charyzma obejmuje także umiejętność zjednywania sobie ludzi, inspiracji oraz budowania pozytywnej atmosfery wokół siebie.Ważnym elementem charyzmy jest umiejętność niewymuszonego wpływania na innych i stawania się wzorem do naśladowania. Dlatego też bycie charyzmatycznym jest cechą czy postawą bardzo pożądaną wśród ludzi wpływowych, zwłaszcza polityków czy biznesmenów.

Skąd jednak bierze się charyzma? Tutaj wyróżnić możemy dwie często sporne koncepcje pochodzenia charyzmy. Tradycyjna definicja charyzmy stworzona przez Maxa Webera mówi, że jest ona wrodzoną umiejętnością, coś takiego jak dar dany od losu czy Boga, z którym człowiek się już rodzi. 

Koncepcja Webera mówi, że jednostka charyzmatyczna posiada nadprzyrodzone czy też specyficzne i niepowszednie cechy osobowości. Można więc rzecz, że jej posłannictwo bycia liderem czy wodzem jest zesłane z góry. Istnieje wiele zwolenników tej teorii, która ludzi charyzmatycznych traktuje jako pewnych wysłanników obdarzonych wyjątkowymi, boskimi cechami. 

 

Bardziej współczesna koncepcja charyzmy przedstawia ją jako cechę zinstytucjonalizowaną, którą można nabyć w toku uczenia się. Nie jest więc traktowana jako cecha nadprzyrodzona, z którą trzeba się urodzić, ale taka, której przy pomocy aparatu wykwalifikowanych osób można się nauczyć. Tutaj za przykład posłużyć może sylwetka Mao Ze Donga czy Kennedy’iego.

 

 

Cechy osób charyzmatycznych

 

Osoby obdarzone charyzmą wyróżniają się szeregiem charakterystycznych cech, które sprawiają, że przyciągają uwagę i mają umiejętność budowania zaufania u innych. Posiadają pewność siebie, która emanuje autentycznością i entuzjazmem. Ich umiejętność efektywnej komunikacji pozwala im skutecznie przekazywać idee i zjednywać sobie ludzi. Wśród zachowań osoby charyzmatycznej  znajduje się przede wszystkim autentyczność i szczerość. 
 

 

Ponadto, charyzmatyczne jednostki często wykazują zdolność do inspirowania innych oraz budowania pozytywnej atmosfery wokół siebie. To nie tylko atrakcyjny wygląd zewnętrzny, lecz także zdolność do nawiązywania głębokich relacji i zdobywania sympatii. Najważniejsze cechy osób charyzmatycznych to kombinacja cech osobowościowych, które sprawiają, że taka osoba staje się pociągająca i wpływowa w społeczności.


 

Osoby obdarzone charyzmą wykazują się zdolnością do przyciągania uwagi i wpływania pozytywnie na innych w różnych kontekstach. Wśród osób mających charyzmę wyróżniają się aktywnością społeczną, często pełniąc rolę lidera czy inspiratora. Posiadane przez nich takich cechy osobowości powoduje, że potrafią skutecznie komunikować idee, budować zaufanie i zjednywać sobie sympatię innych ludzi.

 

Do podstawowych cech osób charyzmatycznych zaliczymy:

 

 • szczególny dar postrzegany jako wyjątkowa iskra,
 • posiadanie nieprzeciętnych kompetencji oraz specyficzny sposób ich prezentowania,
 • poczucie posłannictwa,
 • sugestywna wiara w siebie i swoje możliwości,
 • zdolność do autokreacji i autopromocji,
 • aprobata społeczności i przekonanie, że dana osoba jest wyjątkowa,
 • posiadanie pewnej mistycznej aury.


Może się wydawać, że brzmi to zbyt idealistycznie i mało racjonalnie, jednak z tymi właśnie cechami utożsamiana jest charyzma. Niewytłumaczalny urok i mistyczna aureola przywódcy nie są niczym wymyślonym. Idealnym przykładem jest wiele postaci z historii, które mimo kontrowersyjnych czy wręcz brutalnych działań były w stanie swoją osobowością i postawą oczarować rzesze ludzi, które ślepo za nimi podążały i wierzyły w ich idee. 

 

Cechy osób charyzmatycznych sprawiają, że często angażują się one w działania, które przyczyniają się do mobilizacji grupy lub społeczności. Mogą pełnić rolę lidera w różnych obszarach, takich jak biznes, polityka czy społeczność lokalna. Są skłonne podjąć się odpowiedzialności za inicjowanie pozytywnych zmian i motywowanie innych do osiągania wspólnych celów.

 

Ponadto wśród  osób mających charyzmę często znajdziemy takie, które angażują się w aktywności społeczne, zdobywając uznanie i oddanie swojego otoczenia. Mogą być również skłonne do dzielenia się swoimi doświadczeniami i wiedzą, inspirując innych do rozwoju osobistego i zawodowego. W rezultacie, ich obecność często stanowi źródło pozytywnej energii i entuzjazmu wokół nich.

 

Rozwijanie charyzmy - jak ćwiczyć charyzmę?

 

Jak być charyzmatycznym? To pytanie zapewne zadaje sobie wiele osób, które obecnie występują w pozycji lidera i chcą zrzeszać sobie grono osób lub pragną takim liderem zostać. Jak więc ćwiczyć charyzmę?  Rozwijanie charyzmy to proces, który obejmuje kilka kluczowych działań skierowanych na poszerzenie zakresu osobistych umiejętności społecznych i budowania pewności siebie. budowanie charyzmy

 

Oto kilka kroków, które można podjąć w celu rozwijania charyzmy:
 

 • świadomość siebie - zrozumienie swoich silnych stron, wartości i celów jest kluczowe. Świadomość siebie pozwala na autentyczność, co jest istotne dla charyzmatycznego oddziaływania na innych,
   
 • rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych - pracuj nad swoimi umiejętnościami słuchania, jasnego wyrażania myśli oraz zrozumienia potrzeb i oczekiwań innych. Skuteczna komunikacja jest kluczowa dla charyzmy.
   
 • rozwijanie pewności siebie - ćwicz pozytywne myślenie i podejście do siebie. Przyjmowanie wyzwań i przezwyciężanie trudności pomaga w budowaniu pewności siebie, co jest ważne dla charyzmy,
   
 • empatia, zrozumienie i współodczuwanie emocji innych sprawia, że stajesz się bardziej dostępny i atrakcyjny dla nich. Współczucie jest istotnym elementem charyzmy,
   
 • kontrola mowy ciała - naucz się świadomie kontrolować gesty, mimikę i postawę ciała. Pewność siebie w ruchu i wyrazie twarzy potęguje charyzmę,
   
 • rozwijanie umiejętności przywódczych - praca nad umiejętnościami przywódczymi pomaga w efektywnym kierowaniu grupą oraz budowaniu wpływu społecznego,
   
 • uczenie się od charyzmatycznych osób - obserwuj i analizuj osoby, które są uznawane za charyzmatyczne. Zidentyfikuj, co sprawia, że są przyciągające i zastanów się, jakie elementy możesz zintegrować we własnym stylu i inspiruj ludzi własną postawą,
   
 • rozwijaj pasje -  znalezienie i rozwijanie pasji sprawia, że stajesz się bardziej autentyczny i przekonujący. Pasja przyciąga uwagę i buduje charyzmę.

 

Pamiętaj, że budowanie charyzmy to proces stopniowy, wymagający czasu, refleksji i praktyki. Regularne praktykowanie tych elementów pomoże w stopniowym doskonaleniu swojego charyzmatycznego wpływu na otoczenie.


 

Czy charyzma to pomocna cecha osobowości?
 

 

Charyzma jest pomocną cechą osobowości przede wszystkim w obszarze polityki i biznesu. To właśnie charyzmatyczny przywódca jest w stanie wiele osiągnąć na danej płaszczyźnie, ponieważ potrafi przekazać idee i przyciągnąć swoich zwolenników, którzy za nim pójdą. Cechy charyzmatycznego lidera pożądane będą więc wszędzie tam, gdzie wymagane jest kierowanie daną grupą osób, czyli najczęściej w różnego rodzaju, organizacjach, korporacjach czy przedsięwzięciach. Dlaczego charyzma w pracy jest ważna?
 

 

Charyzmatyczne przywództwo to forma kierowania, w której lider wykorzystuje swoją charyzmę i wyjątkowe cechy osobowości do inspiracji oraz mobilizacji innych. Jest to podejście, które opiera się na zdolności przyciągania uwagi i zaufania poprzez silne oddziaływanie emocjonalne. Charyzmatyczny lider posiada zdolność skutecznej komunikacji, inspirując innych do zaangażowania się w wspólne cele.

 

 

Przywódca charyzmatyczny potrafi  zaprezentować się jako autentyczna postać, posiadająca jasne wartości i silne przekonania. Jego entuzjazm i pewność siebie mają motywować zespół do osiągania wspólnych celów. Charyzmatyczny przywódca potrafi stworzyć atmosferę zaufania i pozytywnej energii, co sprzyja efektywnej współpracy. Jednak warto zaznaczyć, że charyzmatyczne przywództwo może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty. 
 

Pozytywnie oddziaływujący lider charyzmatyczny może inspirować do osiągania znakomitych rezultatów, podczas gdy negatywne aspekty mogą objawiać się w nadmiernej koncentracji na jednostce lidera, co może prowadzić do braku uwzględnienia innych perspektyw w procesie podejmowania decyzji.

 

W skrócie, cechy, które wyróżniają osoby charyzmatyczne sprawdzają się do efektywnego działania w celu mobilizacji i inspiracji zespołu i w dążeniu do wspólnych celów.
 cechy osób charyzmatycznych

 

 

Czego unikają osoby obdarzone charyzmą?

 

Najważniejszą kwestią, która może zagrozić charyzmatyczności jest brak szczerości w postępowaniu. Autentyczność charyzmatycznych osób lub ich prawdziwe intencje nie mogą zostać zakwestionowane. Osoby charyzmatyczne unikają też manipulacji czy prób wykorzystania ich charyzmy do celów, które są sprzeczne z ich wartościami. 

Ponadto osoby charyzmatyczne starają się omijać konflikty, które mogłyby zaszkodzić pozytywnemu wizerunkowi, jaki zbudowali w oczach innych. Dodatkowo, mogą unikać sytuacji, w których nie czują się wystarczająco kompetentne, obawiając się, że utracą swoją charyzmę w oczach innych. Osoby te mogą także preferować pewne formy samotności, aby znaleźć czas na regenerację swojej energii, gdyż bycie w centrum uwagi i aktywność społeczna mogą być wymagające.

Ogólnie rzecz biorąc, osoby obdarzone charyzmą starają się unikać sytuacji, które mogłyby naruszyć ich autentyczność, spowodować konflikty lub zaszkodzić ich reputacji. Zależy im na zachowaniu pozytywnego wpływu i przyciąganiu ludzi poprzez swoją autentyczną, charyzmatyczną osobowość.

 

ZAREZERWUJ WIZYTĘ


Literatura

Sielski, J. (2013). Przywództwo, charyzma, prestiż. Forum politologiczne, Tom 15. 
Enkelmann, N.B.(2022). Charyzma. Jak osiągnąć sukces udoskonalając swoją osobowość, Wydawnictwo Studio EMKA.

Masz pytania? Napisz.
MyWay - Specjalistyczna Klinika Psychoterapii Online
Kod captcha
* pola wymagane